Forskningsmiljöer

Nedan publiceras en lista över svenska utbildningshistoriska forskningsmiljöer. Förslag på ytterligare miljöer (inkl. länk) mottages tacksamt.

Tema Barn (Linköping)

Yrkesutbildning, arbetsmarknad och försörjning (Lund)

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (Umeå)

Arbetsgruppen för utbildningens sociala och ekonomiska historia (Uppsala)

Utbildningshistoriska seminariet (Stockholm)