Utskick 171116

1. NY TIDSKRIFT: ON_EDUCATION 2. SKOLHISTORISKT ARKIV 36: DEN FRIA BILDNINGEN 3. DOKTORANDKURS: HISTORISKA PERSPEKTIV PÅ FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEPRAKTIKER 7,5 HP 4. VÄGVAL NR 3 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. LEKTORAT I HISTORIA, ÖREBRO 6. PUBLIKATIONER 1. NY TIDSKRIFT: ON_EDUCATION Education is a highly controversial issue that touches on and permeates almost all aspects of … Mer Utskick 171116

Utskick 171015

1. CfP: SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN 2018 2. CfP: CHILDREN AND POPULAR CULTURE 3. CfP: EUROPEAN SOCIETY, EDUCATION AND THE ELITE DURING THE 19TH AND 20TH CENTURIES 4. CfP ISCHE 2018 (BERLIN): EDUCATION AND NATURE 5. PUBLICATIONS 1. SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN 2018 Velkommen til Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen, Trondheim 19.-20. september 2018 Tema … Mer Utskick 171015

Utskick 170914

1. SURVEY ON HISTORICAL RESEARCH ON CHILDHOOD AND YOUTH. 2. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 3. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY, NordSTEP 4. CfP: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY 5. CfP: LÆREMIDLER: MEDIER OG MATERIALER 6. CfP: NERA HISTORICAL RESEARCH NETWORK 7. PUBLIKATIONER   1. SURVEY ON HISTORICAL RESEARCH ON CHILDHOOD AND YOUTH. Hello … Mer Utskick 170914

Utskick 170616

1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY 2. DEN SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN (TRONDHEIM) 3. UTLYSNING: 4 DOKTORANDPLATSER I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNAS LÄRANDE (LINKÖPING) 4. PUBLIKATIONER 1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY This special issue addresses the broad … Mer Utskick 170616

Utskick 170515

1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE 2. UTLYSNING: TENURE TRACK POSITION, HISTORY OF EDUCATION, VIENNA 3. UTLYSNING: STIPENDIAT I UTDANNINGSHISTORIE/UTDANNINGSPOLITIKK (TRONDHEIM) 4. UTLYSNING: UNIVERSITETSLEKTOR I TEMA BARN (LIU, NORRKÖPING) 5. PUBLIKATIONER 1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE Tema: Vad händer inom utbildningshistoria? Utbildning brukar ses som lösningen på en rad olika problem i samhället, allt från sociala orättvisor till … Mer Utskick 170515

Utskick 170427

1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DOKTORANDANSTÄLLNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLANS HISTORIA, STOCKHOLM (OBS KORT DATUM!) 3. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU (OBS KORT DATUM!) 1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning David Sjögren Att skola stormaktens ämbetsmän – om 1600-talets skolreformer och en likformig skola Pontus Folkesson Privata bidrag till … Mer Utskick 170427

Utskick 170412

1. CfP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE) 2. 1817-2017: TWO CENTURIES OF ‘FROEBEL THE PEDAGOGUE’ IN KEILHAU 3. CfP: MEMORIES AND PUBLIC CELEBRATIONS OF EDUCATION IN CONTEMPORARY TIMES 4. CfP: REVISITING THE LOCAL DIMENSION IN HISTORICAL-EDUCATIONAL RESEARCH 5. PUBLIKATIONER   1. CFP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE) European University Institute (EUI, … Mer Utskick 170412

Utskick 170310

1. WIE FORSCHEN WIR BILDUNGSHISTORIKER*INNEN? QUELLENKRITIK UND ANDERE METHODEN IN DER HISTORISCHEN BILDUNGSFORSCHUNG (WORKSHOP) 2. CfP HISTORISK TIDSKRIFTS TEMANUMMER 2018: NATIONEN 3. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP) 4. EDUCATIONAL ARCHITECTURE – PASTS, PRESENTS AND FUTURES (COPENHAGEN) 5. BLIR MEDLEM I FÖRENINGEN SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA! 6. EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR 7. PUBLIKATIONER … Mer Utskick 170310

Utskick 170209

1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 2. FORSKARUTBILDNINGSKURS: BARN, BARNDOMAR OCH KULTUR (LiU) 3. VÄGVAL NR 4 / 2016 – MATIGT VINTERNUMMER 4. PUBLIKATIONER 1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Program för vårterminen 2017 Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet är ett fakultetsöverskridande seminarium som ambulerar mellan olika institutioner. Våren 2017 arrangeras tre seminarier. 2 februari, … Mer Utskick 170209

Utskick 170110

1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016 2. CfP: SPECIAL ISSUE ON GENDER AND EDUCATION 3. PROFESSUR I HISTORIA (ÖREBRO) 4. POSTDOKTOR I NORSK OG NORDISK UTDANNINGSHISTORIE (OSLO) 5. PUBLIKATIONER 1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016 Indhold: •Institutter, selskaber, museer og foreninger – den institutionelle skolehistorie 1965-2016 / Af Christian Larsen •Et … Mer Utskick 170110