Utskick 181206

1. CFP: ECER 2019: HISTORY OF EDUCATION IN TIMES OF RISK AND PROMISE 2. CfP: LITERARY CITIZENSHIP (OSLO) 3. CfP: ISCHE 2019 (PORTO): SPACES AND PLACES OF EDUCATION 4. CfA: 10th HISTORY OF EDUCATION DOCTORAL SUMMER SCHOOL (LIVERPOOL) 5. ETTÅRIG FORSKARTJÄNST I UTBILDNINGSHISTORIA (UPPSALA) 6. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY 2018:1 – FÄRSKT NUMMER! 7. … Mer Utskick 181206

Utskick 181108

  1. VÄGVAL NR 3 / 2018 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. GRACE ABBOTT BOOK PRIZE 3. FASS-SANDIN ARTICLE PRIZE IN SCANDINAVIAN LANGUAGES 4. TVÅ LEKTORAT I UPPSALA: UTBILDNINGSHISTORIA OCH HISTORIEDIDAKTIK 5. DOKTORANDPLATS: INRIKTNING MOT SKOLVÄSENDETS HISTORIA, UPPSALA 6. CfP: 10th HISTORY OF EDUCATION DOCTORAL SUMMER SCHOOL 7. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 8. CfP: JUBILEUMSBOK I … Mer Utskick 181108

Utskick 181022

1. CFP: DET 20. ÅRHUNDREDES UDDANNELSESREVOLUTION 2. CFP – THE APPRENTICESHIP: ‘SOCIALIZATION AND SKILL’ 3. CfP: HISTORICAL JUSTICE AND HISTORY EDUCATION 4. CALL FOR PHD AND POSTDOC APPLICATIONS: EDUCATION AND THE EUROPEAN DIGITAL AGENDA 5. KRITERIUM – PEER REVIEW AV MONOGRAFIER 6. PUBLIKATIONER 1. CFP: DET 20. ÅRHUNDREDES UDDANNELSESREVOLUTION Tidsskriftet Uddannelseshistorie indkalder artikelforslag til Temanummer … Mer Utskick 181022

Utskick 180924

1. INFORMATION: DEN SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN 2. CALL FOR PAPERS: DISABILITY AND THE HISTORY OF EDUCATION 3. THE RESEARCHER AND HER ARCHIVE. MASTER CLASS WITH PROF. MARIA TAMBOUKOU 4. CONFERENCE: EDUCATIONAL ARCHITECTURE – EDUCATION, HERITAGE, CHALLENGES 5. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY – 2018:1 6. CfP: HISTORY OF EDUCATION AT NERA 2019, UPPSALA 7. … Mer Utskick 180924

Utskick 180903

PROGRAM, NORDIC CONFERENCE TRONDHEIM EFTERLYSNING: EGON MØLLER-NIELSEN (1915-1959) CfP: CHALLENGES FOR THE SCHOOL MUSEUMS AND HISTORY OF EDUCATION IN A TIME OF GLOBALIZATION AND DIGITIZATION POSTDOKTOR I HISTORIA, UMEÅ VÄGVAL NR 2 / 2018 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING PUBLIKATIONER   PROGRAM, NORDIC CONFERENCE TRONDHEIM The programme for den sjuende nordiska utdanningshistoriske konferansen är nu publicerat: https://www.ntnu.no/web/nordisk-utdanningshistorie-2018/program   … Mer Utskick 180903

Utskick 180615

1. SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL TRONDHEIM MED REDUCERAT PRIS: 20 JUNI Glöm inte att den 20 juni är sista anmälningsdag till Sjunde nordiska utbildningshistoriska konferensen i Trondheim med nedsatt pris. 2. DIGITAL SPRÅKTEKNOLOGISK WORKSHOP PÅ RIKSARKIVET FÖR HISTORIKER OCH SAMHÄLLSVETARE 3. CfP: 1919: DEMOCRATISATION, EDUCATIONAL SYSTEM, AND POLITICAL EDUCATION 4. CALL FOR BLOGPOSTS: H-IDEAS’ BLOG “PREMODERN … Mer Utskick 180615

Utskick 180516

1. Call: DOCTORAL STUDENT 4-YEAR POSITION, OULO, FI 2. DEADLINE EARLY BIRD: SEVENTH NORDIC EDUCATIONAL HISTORY CONFERENCE 3. PUBLICATIONS 1. Call: DOCTORAL STUDENT 4-YEAR POSITION, OULO, FI Doctoral Student 4-year position (2018–2022), History, Faculty of Humanities http://www.oulu.fi/history/node/52401 The University of Oulu is an international scientific community, with 16 000 students and approximately 3 000 employees. … Mer Utskick 180516

utskick 180501

1. CfP: KVINDER, KØN & FORSKNING 2. UTBILDINGSHISTORISKT TEMANUMMER: NORSK PEDAGOGISK TIDSKRIFT 3. VÄGVAL NR 1 / 2018 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. FYRA (!) DISPUTATIONER MED UTBILDNINGSHISTORISK RELEVANS 5. CfP: SPECIAL ISSUE: ALTERNATIVE PEDAGOGIES 6. THE SCALE OF THE CHILD. WORKING SEMINAR ON CHILDREN, DESIGN AND MATERIAL CULTURE (COPENHAGEN) 7. PUBLIKATIONER 1. CfP: KVINDER, KØN & … Mer utskick 180501

Utskick 180329

1. ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND, TEMA BARN (LiU) 2. CfP: SHCY 2019 CONFERENCE: ENCOUNTERS AND EXCHANGES 3. PUBLIKATIONER 1. ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND, TEMA BARN (LiU) Anställning som doktorand i tema Barn, LiU. Doktorandanställningen utlyses inom ramen för forskningsprojektet ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975” (finansierat av Vetenskapsrådet). Projektets … Mer Utskick 180329

Utskick 180319

1. TWO PhD-POSITIONS IN HISTORY OF EDUCATION (UMEÅ) 2. CfP FOR SPECIAL ISSUE THE SEVENTH NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF EDUCATION 3. CfP SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019 4. PUBLIKATIONER 1. TWO PhD-POSITIONS IN HISTORY OF EDUCATION (UMEÅ) There are two doctoral positions open in “History and Education” at Umeå University, both are open for applicants … Mer Utskick 180319