Utskick 181108

 

1. VÄGVAL NR 3 / 2018 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2. GRACE ABBOTT BOOK PRIZE
3. FASS-SANDIN ARTICLE PRIZE IN SCANDINAVIAN LANGUAGES
4. TVÅ LEKTORAT I UPPSALA: UTBILDNINGSHISTORIA OCH HISTORIEDIDAKTIK
5. DOKTORANDPLATS: INRIKTNING MOT SKOLVÄSENDETS HISTORIA, UPPSALA
6. CfP: 10th HISTORY OF EDUCATION DOCTORAL SUMMER SCHOOL
7. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
8. CfP: JUBILEUMSBOK I SERIEN ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA
9. PUBLIKATIONER

1. VÄGVAL NR 3 / 2018 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johanna Ringarp
Inledning

Daniel Lövheim
Den olympiska skoltävlingen som elitprojekt

Jens Andersson, Thor Berger
Lokala eliter, ojämlikhet och folkskolans expansion på 1800-talet

Johan Prytz
Den Nya matematiken – en framgång eller ett misslyckande?

Christer Fritzell
Skola och skolforskning i tidens anda

Berit Larsson
Kvinnofolkhögskolan – ett delat rum med oppositionella gemenskaper

Britten Ekstrand
Recension: Folkhögskolan 150 år

Artiklarna finns tillgängliga på: https://undervisningshistoria.se/vagval-nr-3-2018-hostnummer/

2. GRACE ABBOTT BOOK PRIZE 
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best book in English on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in the year 2018.

The award consists of a plaque and a check for $500. The winner will be announced during the Spring of 2019, and acknowledged at the SHCY’s biennial international conference in Sydney in late June.

Nominations are invited from publishers, editors, and scholars, and self-nominations by authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Nominations must be postmarked by January 14, 2019. Send a physical copy of the book via post to each of three award committee members:

Dr. Laurence Brockliss (Chair)
85 Whitecross,
Wootton,
Abingdon,
Oxon OX13 6BS
United Kingdom

Dr. Richard Ivan Jobs
Department of History
Pacific University
2043 College Avenue
Forest Grove, OR 97116
United States of America

Dr. Heather Montgomery
15 Oatlands Road
Oxford, OX2 0EU
United Kingdom

3. FASS-SANDIN ARTICLE PRIZE IN SCANDINAVIAN LANGUAGES
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best journal article in Danish, Norwegian, or Swedish on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2017 or 2018. The award consists of a plaque and a check for $250 US. The winner will be announced in the Summer of 2019.
Nominations are invited from publishers, editors, and scholars, and self-nominations by authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

To nominate an article, send via email a PDF version of the article by January 15, 2019 to each of the Award Committee Members.

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) har glädjen att välkomna nomineringar till bästa tidskriftsartikel på danska, norska eller svenska inom barndoms- eller ungdomshistoria som publicerats år 2017 eller 2018. Priset består av ett diplom och en prissumma på $ 250 US. Vinnaren meddelas sommaren 2019.

Nomineringar är välkomna från förlag, redaktörer och forskare, och från författarna själva. Nuvarande medlemmar i priskommittén, SHCY:s ledning eller anställda vid SHCY får inte nominera bidrag.
För att nominera en artikel, skicka en PDF-version av artikeln via e-post senast den 15 januari 2019 till var och en av medlemmarna i priskommittén.

Professor Anna Larsson (Prize Committee Chair)
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Umeå universitet, Sverige
E-mail: anna.larsson@umu.se

Associate Professor Mette Buchardt
Center for Education Policy Research
Institut for Læring og Filosofi
Aalborg universitet, Danmark
E-mail: mb@learning.aau.dk.

Professor Astri Andresen
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Universitetet i Bergen, Norge
E-mail: astri.andresen@uib.no

4. TVÅ LEKTORAT I UPPSALA: UTBILDNINGSHISTORIA OCH HISTORIEDIDAKTIK
Universitetslektor i utbildningshistoria
”området utbildningshistoria i bred bemärkelse, vilket inkluderar områden som skolväsendets historia, historisk utbildningssociologi, barn- och ungdomshistoria samt pedagogikens historia”
Sista dag för ansökan: 2018-11-25
http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=231101

Universitetslektor i didaktik med inriktning mot historieämnets didaktik
”området historiedidaktik på kurser i grundlärarprogrammen F-3 och 4-6”
Sista dag för ansökan: 2018-11-25
http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=231134

5. DOKTORANDPLATS: INRIKTNING MOT SKOLVÄSENDETS HISTORIA, UPPSALA
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 200 anställda varav runt 140 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Denna utlysning vänder sig till den som är intresserad av att forska om skolväsendets historia utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv. Historiska studier inom utbildningssociologi behandlar särskilt förändringar inom det studerade området med hänsyn tagen till exempelvis sociala och/eller ekonomiska faktorer. Med skolväsendet avses här alla nivåer från förskolan till gymnasiet (och deras historiska föregångare) och kan inbegripa en rad olika aspekter från skolans undervisning till förutsättningarna för skolans organisering eller hur förändringar inom skolväsendet påverkats av det omgivande samhället och vice versa

Deadline: 30 november 2018

För mer information, se
http://edu.uu.se/institutionen/jobba-hos-oss/?positionId=234317&fbclid=IwAR0udAFwsYqBRKIK6HDSZZ6Ig6EK4LORiQC2v9ThxhiT5ykV1akdlSbq9oE

6.CfP: 10th HISTORY OF EDUCATION DOCTORAL SUMMER SCHOOL
Liverpool John Moores University, 13–16 June 2019

This conference invites applications from postgraduate students in the history of education with an interest in the histories of educational spaces and discourses and new ways of working with images, artefacts, and archives. Leading international historians of education will give lectures and workshops, and offer advice concerning the research process. There will be opportunities for students to discuss their dissertation projects with fellow doctoral candidates and receive comments from prominent scholars in the field.

The summer school started as an EERA pilot project and is the tenth conference in a series of successful events that started in Ghent in 2010 and was followed by meetings in Birmingham 2011, Lisbon 2012, Hamburg 2013, Umeå 2014, Luxembourg 2015, Groningen 2016, Porto Conte 2017 and Riga 2018. This session of the summer school is organised at Liverpool John Moores University. The conference is supported by:

Stichting Paedagogica Historica
History of Education Society, UK
European Educational Research Association (EERA)
International Standing Conference for the History of Education (ISCHE)
Liverpool John Moores University (School of Education and School of Humanities and Social Science)

The number of participants is limited to 26 students. The conference language is English. Participation in the conference is free of charge. Accommodation and meals will be provided, but delegates will have to cover the cost for their travel to Liverpool. ISCHE travel bursaries are available to students from low-GDP countries. For more information, please check the application form.

Tutors: Heather Ellis (University of Sheffield, UK), Joyce Goodman (University of Winchester, UK), Ian Grosvenor and Siân Roberts (University of Birmingham, UK), Rebecca Rogers (Université Paris Descartes, France), Frank Simon (Ghent University, Belgium) and Angelo Van Gorp (University of Koblenz-Landau, Campus Landau, Germany).

Local organisers: Geert Thyssen (chair), Craig Hammond, David Clampin, Jess Delaney, Ellen Thacker

Application form: The application form should be sent to summerschool-liverpool(at)eera-ecer.de.

Closing date for applications is 31 December 2018. Successful applicants will be notified in February 2019.

More information? See https://www.eera-ecer.de/season-schools/hedss-histories-of-education-summer-school/ Contact Angelo Van Gorp (vangorp(at)uni-landau.de) for queries regarding application, eligibility and selection criteria; Geert Thyssen (g.thyssen(at)ljmu.ac.uk) for queries on practical issues, e.g. regarding travel, accommodation and venue

7. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Program vt 2019.

17 januari 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, rum 1708:
Majsa Allelin, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet: Elev – skola – samhällsproduktion. Skolan som förvarande, förberedande och sorterande verksamhet. Kommentator: Johanna Ringarp

11 mars 16:00-18:00, Historiska institutionen, rum D900:
Pontus Folkesson, Historiska institutionen, Stockholms universitet: Reformeringen av 1600-talets skolor: Sveriges första gymnasium. Kommentator: Ola Winberg.

Sprid gärna info om seminarierna! Om du vill komma med på sändlista för seminariet, kontakta joakim.landahl@edu.su.se

8. CfP: JUBILEUMSBOK I SERIEN ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA
Föreningen för Svensk Undervisningshistoria firar år 2020 sitt hundraårsjubileum och kommer i samband med detta att ge ut en jubileumsbok i serien ”Årsböcker i svensk undervisningshistoria”. Årsboken kommer att vara en antologi med temat Skolans högtider.

Vi inbjuder härmed författare att skicka in bidrag på temat.

Tänkbara ämnen kan vara:

• Skolfester
• Skoljubileer
• Skolformsjubileer t.ex. folkskolans jubileum
• Jubilerande lärare
• Examenshögtider och skolavslutningar
• Födelsedagar
• Spex och teater i skolan
• Första skoldagen
• Temadagar/idrottsdagar
• Skolinvigningar
• Studentskivor, studentbaler

Texten skall omfatta ca 2500 – 5000 ord.

Deadline, abstracts: 2018-12-15
Abstract på ca 300 ord skickas till sara.backman.prytz@buv.su.se
Författare får vidare instruktioner om formalia i januari 2019.

Deadline, färdig text: 2019-08-15

Redaktörer för årsboken är Stig Nordström, Sara Backman Prytz och Joakim Landahl. För mer information om föreningen, se hemsidan:
undervisningshistoria.se

9. PUBLIKATIONER
Landahl, Joakim (2018). Aesthetic modernisation and international comparisons: learning about drawing instruction at the Paris Exposition Universelle of 1900, History of Education, DOI: 10.1080/0046760X.2018.1529253

Lindgren, Anne-Li & Söderlind, Ingrid (2018). Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Gleerups Utbildning AB.

Ørskov, Frederik Forrai and Christian Ydesen, ”Playing the game of IQ testing in England and Denmark in the 1930s-1960s—a socio-material perspective.” Oxford Review of Education. Oct2018, Vol. 44 Issue 5, p599-615.

Annons
%d bloggare gillar detta: