CfP: Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen

Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen – tvärvetenskapliga perspektiv
Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Arbetsgruppen för utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (Uppsala universitet), i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History (NJEDH).

Utbildningshistoria är idag ett vitalt forskningsfält i Norden som befolkas av forskare från en rad olika akademiska discipliner. Så har det i och för sig alltid varit, men under de senaste tio åren går det att märka en tydlig förändring inom fältet. Från att tidigare ha varit ett forskningsområde där exempelvis historiker och pedagoger många gånger bedrivit studier parallellt, utan närmare samverkan, märks idag ett tydligare samarbete över disciplingränserna. En bidragande orsak till denna utveckling är de återkommande nordiska utbildningshistoriska konferenserna, vilka fungerat som en mötesplats utan disciplinära skygglappar.

För att understödja denna utveckling kommer det samlande temat för den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen att bli tvärvetenskapliga perspektiv. Från ledningsgruppen ser vi därför gärna att konferensen kännetecknas av en stor bredd av studier vilket exempelvis omfattar allt från läroplaner, utbildningspolitik och läromedel, till materialitet, rumslighet, erfarenhet och språk. Vi ser gärna att förslag lämnas på sessioner med deltagare från flera olika akademiska discipliner. Vidare är det också vår förhoppning att konferensen skall kunna fånga nordisk utbildningshistoria i bred mening, vilket även omfattar exempelvis barn- och ungdomshistoria samt kyrkohistoria. Likaledes ser vi gärna en tidmässig breddning med mer av såväl samtidshistoriska som äldrehistoriska studier.

Till konferensen kan både förslag på sessioner (exempelvis presentation av pågående forskning, rundabordssamtal och nätverksmöten) och enskilda papers lämnas. Konferensens hålls på de skandinaviska språken och engelska. Efter konferensen finns även möjlighet att publicera bidrag i Nordic Journal in the History of Education (Peer-review-förfarande).

Viktiga datum
Sessionsförslag skall lämnas via konferensens hemsida senast 1 december 2014. Sessionsförslag ska innehålla en kort rubrik, ett abstract om minst 1 000 och max 3 000 tecken (inkl. mellanslag), namn på minst 3 presentatörer och rubriker för presentationerna. Varje session omfattar 90 minuter. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, senast den 15 januari 2015.

Förslag på enskilda papers som inte tillhör en anmäld session (abstract minst 1 000 och max 3 000 tecken inkl. mellanslag) lämnas via konferensens hemsida, senast 1 december 2014. Antagna enskilda papers meddelas per mejl, senast 30 januari 2015.

Kontakt
Sara Backman Prytz
E-mail: utbildningshistoria@edu.uu.se, Twitter: @utbhistkonf
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Box 2136
750 02 Uppsala

En hemsida kommer att publiceras på nätet inom kort. Under tiden kan man följa oss på Facebook https://www.facebook.com/nuknr6 och Twitter @utbhistkonf

Annons
%d bloggare gillar detta: