Utskick 171116

1. NY TIDSKRIFT: ON_EDUCATION
2. SKOLHISTORISKT ARKIV 36: DEN FRIA BILDNINGEN
3. DOKTORANDKURS: HISTORISKA PERSPEKTIV PÅ FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEPRAKTIKER 7,5 HP
4. VÄGVAL NR 3 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5. LEKTORAT I HISTORIA, ÖREBRO
6. PUBLIKATIONER

1. NY TIDSKRIFT: ON_EDUCATION
Education is a highly controversial issue that touches on and permeates almost all aspects of life in modern societies. on_education aims to stimulate public and academic debate on the theory and practice of education. As a freely accessible online journal, it provides a forum for the international research community, as well as for the broader public. By bringing together scholars, journalists, bloggers, politicians, and practitioners, on_education should help to advance the notion of building bridges that challenge established divisions and break up “echo chambers”. on_education offers a publicly visible and accessible discursive space in which representatives of divergent schools of thought, methodological approaches, and political perspectives, can engage in constructive debates on educational topics.

on_education publishes three issues a year. Each issue focuses on one topic of current interest and contains between five and seven short essays or opinion pieces by invited contributors. An editorial provides an overview of the issue and an introduction to the debate in question. To facilitate the discussion, readers will be able to participate by commenting on the contributions. The editorial team reserves the right to reject comments.

The Managing Editor of on_education is Michael Geiss (currently guest scholar at Uppsala University), and the journal is funded by University of Münster. The scholars supporting this journal includes Marcelo Caruso and Sabine Reh (Berlin), Rebecca Rogers (Paris) and Stephen Ball (London). For more information, see http://www.oneducation.net/

 

2. SKOLHISTORISKT ARKIV 36: DEN FRIA BILDNINGEN
Urban Fellman
Grundtvig och folkhögskolan

Erik Geber
De finlandssvenska folkhögskoloras uppkomst och utveckling – en översikt

Alice Lillas
Medborgarinstituten i bildningens tjänst

Martin Gripenberg
Sibbo svenska medborgarinstitut – en framgångssaga

Barbro Wigell-Ryynänen och Erik Geber
De allmänna bibliotekens uppkomst och utveckling i Finland

Erik Geber
Nykterhetsrörelsens fostrande arbete

Björn Wallén
Svenska studieförbundet – i medborgarsamhällets mitt eller marginal?

Lars D. Eriksson
Å andra sidan görs bildningens gärning alltid i öknar

Gustav Björkstrand
Kyrkans fostrande verksamhet

Erik Geber
Skolhistorisk översikt 2015-2017

För mer information, se http://www.skolhistoria.fi/

3. DOKTORANDKURS: HISTORISKA PERSPEKTIV PÅ FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEPRAKTIKER 7,5 HP
Historiska perspektiv på förskola och förskolepraktiker 7,5 hp. Om barn, barndom och professionalisering. Kurs på forskarnivå. Kurskod: UB30031. Lärare: Helle Strandgaard Jensen; Sara Backman Prytz; Johanna Sköld; Johannes Westberg; Ingrid Söderlind; Kristina Fjelkestam; Anne-Li Lindgren

Kursens upplägg
Kursen ges på helfart dagtid vecka 7 (13/2-15/2) och vecka 9 (27/2-28/2) med lärarledd undervisning, workshops, seminarier och individuella uppgifter. Däremellan sker enskilt arbete. Häri ingår att skriva en recension (review) av utvald kurslitteratur och att författa ett individuellt paper som presenteras på minikonferen den 20 mars.

Skicka din ansökan per mejl till administratör Beatrice Chaveroche, e-post: beatrice.chaveroche@buv.su.se. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, e-postadress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå. Mer info: http://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor/kurshemsidor-forskarutbildningskurser/historiska-perspektiv-p%C3%A5-f%C3%B6rskola-och-f%C3%B6rskolepraktiker-7-5-hp-1.251705

Sista ansökningsdag är den 5 januari 2018.

4. VÄGVAL NR 3 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning, Anna Larsson

Svenska som obligatoriskt ämne i Finland, Janne Väistö

En sammanhållande social praktik – Svenska Fröbelförbundets Tidskrift som del i en social-pedagogisk rörelse, Ingegerd Tallberg Broman

Nyttiga medborgare i nomadskolan – statliga, samiska och nordiska perspektiv under tidigt 1900-tal, Otso Kortekangas

Artiklarna finns fritt tillgängliga på: http://undervisningshistoria.se/vagval-nr-3-2017-tema-nordisk-touch/
5. LEKTORAT I HISTORIA, ÖREBRO
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet har utlyst en tillsvidareanställning som universitetslektor i historia. Sista ansökningsdag är den 11 december 2017.

https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20170363
6. PUBLIKATIONER
Bertilsson, Fredrik (2017). Frihetstida policyskapande [Elektronisk resurs] Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766. Diss. , 2017
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-33489

Westberg, Johannes, İncirci, Ayhan, Paksuniemi, Merja, and Turunen Tuija, ”State formation and the rise of elementary education at the periphery of Europe: The cases of Finland and Turkey 1860-1930”, Journal of Educational Administration and History (published online). http://www.tandfonline.com/eprint/rzQDKMIW4HpJIvsjUXER/full

Annons
%d bloggare gillar detta: