Kategori: Utskick 2017

 • Utskick 171219

  1. DISPUTATION, SU 2. CALL: ASSOCIATE SENIOR LECTURER IN EDUCATION, ÖREBRO 3. ÅRBOGEN UDDANNELSESHISTORIE 2017: ”PROFESSIONERNE OG DERES UDDANNELSER” 4. CfP: CHILD RIGHTS GOVERNANCE. FUTURE SPECIAL ISSUE OF CHILDHOOD: A JOURNAL OF GLOBAL CHILD RESEARCH 5. SPECIAL ISSUE: PHYSICAL EDUCATION AND THE EMBODIMENT OF THE NATION, NJEdH 2017:2 6. PUBLICATIONS 1. DISPUTATION, SU Otso Kortekangas […]

  Annons

 • Utskick 171116

  1. NY TIDSKRIFT: ON_EDUCATION 2. SKOLHISTORISKT ARKIV 36: DEN FRIA BILDNINGEN 3. DOKTORANDKURS: HISTORISKA PERSPEKTIV PÅ FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEPRAKTIKER 7,5 HP 4. VÄGVAL NR 3 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. LEKTORAT I HISTORIA, ÖREBRO 6. PUBLIKATIONER 1. NY TIDSKRIFT: ON_EDUCATION Education is a highly controversial issue that touches on and permeates almost all aspects of […]

 • Utskick 171015

  1. CfP: SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN 2018 2. CfP: CHILDREN AND POPULAR CULTURE 3. CfP: EUROPEAN SOCIETY, EDUCATION AND THE ELITE DURING THE 19TH AND 20TH CENTURIES 4. CfP ISCHE 2018 (BERLIN): EDUCATION AND NATURE 5. PUBLICATIONS 1. SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN 2018 Velkommen til Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen, Trondheim 19.-20. september 2018 Tema […]

 • Utskick 170914

  1. SURVEY ON HISTORICAL RESEARCH ON CHILDHOOD AND YOUTH. 2. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 3. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY, NordSTEP 4. CfP: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY 5. CfP: LÆREMIDLER: MEDIER OG MATERIALER 6. CfP: NERA HISTORICAL RESEARCH NETWORK 7. PUBLIKATIONER   1. SURVEY ON HISTORICAL RESEARCH ON CHILDHOOD AND YOUTH. Hello […]

 • Utskick 170616

  1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY 2. DEN SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN (TRONDHEIM) 3. UTLYSNING: 4 DOKTORANDPLATSER I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNAS LÄRANDE (LINKÖPING) 4. PUBLIKATIONER 1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY This special issue addresses the broad […]

 • Utskick 170515

  1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE 2. UTLYSNING: TENURE TRACK POSITION, HISTORY OF EDUCATION, VIENNA 3. UTLYSNING: STIPENDIAT I UTDANNINGSHISTORIE/UTDANNINGSPOLITIKK (TRONDHEIM) 4. UTLYSNING: UNIVERSITETSLEKTOR I TEMA BARN (LIU, NORRKÖPING) 5. PUBLIKATIONER 1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE Tema: Vad händer inom utbildningshistoria? Utbildning brukar ses som lösningen på en rad olika problem i samhället, allt från sociala orättvisor till […]

 • Utskick 170427

  1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DOKTORANDANSTÄLLNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLANS HISTORIA, STOCKHOLM (OBS KORT DATUM!) 3. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU (OBS KORT DATUM!) 1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning David Sjögren Att skola stormaktens ämbetsmän – om 1600-talets skolreformer och en likformig skola Pontus Folkesson Privata bidrag till […]

 • Utskick 170412

  1. CfP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE) 2. 1817-2017: TWO CENTURIES OF ‘FROEBEL THE PEDAGOGUE’ IN KEILHAU 3. CfP: MEMORIES AND PUBLIC CELEBRATIONS OF EDUCATION IN CONTEMPORARY TIMES 4. CfP: REVISITING THE LOCAL DIMENSION IN HISTORICAL-EDUCATIONAL RESEARCH 5. PUBLIKATIONER   1. CFP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE) European University Institute (EUI, […]

 • Utskick 170310

  1. WIE FORSCHEN WIR BILDUNGSHISTORIKER*INNEN? QUELLENKRITIK UND ANDERE METHODEN IN DER HISTORISCHEN BILDUNGSFORSCHUNG (WORKSHOP) 2. CfP HISTORISK TIDSKRIFTS TEMANUMMER 2018: NATIONEN 3. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP) 4. EDUCATIONAL ARCHITECTURE – PASTS, PRESENTS AND FUTURES (COPENHAGEN) 5. BLIR MEDLEM I FÖRENINGEN SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA! 6. EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR 7. PUBLIKATIONER […]