Utskick 170616

1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
2. DEN SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN (TRONDHEIM)
3. UTLYSNING: 4 DOKTORANDPLATSER I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNAS LÄRANDE (LINKÖPING)
4. PUBLIKATIONER

1. Cfp: EDUCATION AND VIOLENCE – SPECIAL ISSUE OF NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
This special issue addresses the broad theme of education and violence. It aims to contribute to the understanding of the roles and meanings of physical and symbolic violence and their significances for past educational practice. This might include topics such as symbolic and corporal punishment in schools and its relation to pedagogy; school discipline and the evolvement/change of disciplinary techniques; the role of the body and emotions connected to the use of violence; the spatial and material impact of disciplinary practice on school settings; the production of “teaching” technologies and pedagogical aids for physical and symbolic punishment; public debates on school violence; differences as regards to gender, class and age on the subject, as well as other aspects of violence connected to the day-to-day school life. The editorial team’s intention is that this special issue will broaden the understanding of the role of violence in past education and give theoretical, methodological and empirical impetus for further studies in this area.

Deadline: By November 1, 2017, authors must submit a manuscript online. For author guidelines, please see: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/about/submissions.

The publishing language is English and the Scandinavian languages. The journal welcomes contributions exploring the history of education in all parts of the world and applies a double blind peer review procedure.

If you have questions of any kind, don’t hesitate to contact ed. Björn Norlin (bjorn.norlin@umu.se).

2. DEN SJUENDE NORDISKE UTDANNINGSHISTORISKE KONFERANSEN (TRONDHEIM)
Mycket glädjande nyheter: Den sjunde nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att äga rum i Trondheim, preliminära datum är den 19–20 september 2018. Arrangör är Institutt for pedagogikk og livslang læring i samarbeid med Utbildningshistoriska nätverket, Nordic Journal of Educational History och en nationella programkommitté.

Temat för konferensen blir ”Utbildning och samhälle i förändring”. Deadline för sessionsförslag och förslag på individuella papers ser ut att bli i januari 2018. Ytterligare information kommer efter sommaren.

3. UTLYSNING: 4 DOKTORANDPLATSER I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNAS LÄRANDE (LINKÖPING)
Linköpings universitet ledigförklarar fyra anställningar som Doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande och avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.
Anställningarna är knutna till forskningsmiljön vuxenpedagogik och folkbildning som inriktar sig på studier av vuxnas lärande. Detta inbegriper en mängd aktiviteter inom ramen för olika kontexter där vuxna lär, inom institutionella sammanhang som t.ex. kommunal vuxenutbildning (inklusive yrkesutbildning för vuxna och svenska för invandrare), folkhögskola, och studieförbund (studiecirklar), olika informella och vardagliga sammanhang eller i folkrörelser och i det civila samhället. Miljön är Sverigeledande och ansvarar bland annat för Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning. Miljön har även en stark internationell profil och ansvarar bland annat för sekretariatet för den europeiska föreningen för vuxenpedagogisk forskning (www.esrea.org) samt leder arbetet med den europeiska vetenskapliga tidskriften inom fältet (www.rela.ep.liu.se). Miljön är nära knuten till forskningsmiljön yrkesdidaktik som inriktar sig på studier av olika former av yrkesutbildning.
Vi söker nu doktorander som kan bidra till att bygga kunskap om centrala sammanhang för vuxnas lärande enligt följande:

1. En anställning är knuten till Mimer, där avhandlingsprojektet skall inriktas mot folkbildande verksamhet.
2. Avhandlingsprojekt inom ramen för en anställning skall inriktas mot folkhögskola.
3. Avhandlingsprojekt inom ramen för två anställningar skall inriktas mot kommunal vuxenutbildning (här ingår även yrkesutbildning för vuxna och svenska för invandrare)

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” som finns tillgänglig via länken nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 augusti 2017. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

För mer info, se http://liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmjob=5954&rmlang=SE

4. PUBLIKATIONER
Elmersjö, Henrik Åström. En av staten godkänd historia: Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991. Umeå Studies in History and Education 17. Lund: Nordic Academic Press, 2017.

Elmersjö, Henrik Åström. ”Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan”. Scandia 83, nr 1 (2017): 10–42.

Gustafson, Jörgen (2017). Historielärobokens föreställningar: påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2017

Lindmark, Daniel. ”Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: Historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling”. Thule – Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok (2017): 115–136.

Ringarp, Johanna. ed., 2017. 25 år av skolreformer: Vittnesseminarium om skolans kommunalisering och friskolereformen 1st ed., Huddinge. Available at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32557.

Sandgren, Petter (2017), Globalising Eton: A Transnational History of Elite Boarding Schools since 1799. Diss., European University Institute,Department of History and Civilization, Florence.

Annons
%d bloggare gillar detta: