Utskick 170427

1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2. DOKTORANDANSTÄLLNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLANS HISTORIA, STOCKHOLM (OBS KORT DATUM!)
3. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU (OBS KORT DATUM!)

1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
David Sjögren

Att skola stormaktens ämbetsmän – om 1600-talets skolreformer och en likformig skola
Pontus Folkesson

Privata bidrag till folkskolan
Madeleine Michaëlsson

Flickläroverkens korta era
Bert Mårald

Svensk folkbildning
Hans Lorentz

Hela numret finns tillgängligt här: http://undervisningshistoria.se/vagval-nr-1-2017-varnummer/

 

2. DOKTORANDANSTÄLLNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLANS HISTORIA, STOCKHOLM
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (SU) bedriver utbildning och forskning om barn och ungdomar. Forskningen vid institutionen genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv, som innebär att vi lyfter fram barns och ungdomars aktörskap och egna perspektiv på tillvaron. Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsämne vid institutionen med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation. Inom ämnet bedrivs forskning om barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan, skolan, fritiden, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden.

Institutionen utlyser fyra platser inom utbildningen på forskarnivå på heltid under fyra år.

Två doktorandanställningar finns i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot:
a) nyanlända och lärande
b) segregation, trygghet och livschanser.

Två doktorandanställningar finns i förskoledidaktik med inriktning mot:
c) förskolans historia
d) sociala relationer.

Sista ansökningsdag: 2017-05-01 (OBS kort datum!)

För mer information, se https://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=3171&rmlang=SE

 

3. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (OBS KORT DATUM!)
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Studierektorer för forskarutbildningen: Marie Karlsson, marie.karlsson@edu.uu.se, tel. 018-471 1647 och Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, tel. 018-471 2297. Forskningsledare professor Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se, tel. 018-471 2396.

Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2017, UFV-PA 2017/1249.

För mer information, se https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=145380

 

Annons
%d bloggare gillar detta: