Utskick 200107

1. DEADLINE CfP ISCHE 42 I ÖREBRO: 15 JANUARI
2.SPECIAL ISSUE: THE SEVENTH NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF EDUCATION
3. CfP: UDDANNELSESHISTORIE 2020: LÆRERKULTURER OG LÆRERUDDANNELSE
4. SKOLDIREKTÖR SVEN ÅKE JOHANSSONS ARKIV, SE/RA/721529
5. DOKTORANDTJÄNST – UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
6. FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA FIRAR 100 ÅR
7. PUBLIKATIONER

1. DEADLINE CfP ISCHE 42 I ÖREBRO: 15 JANUARI
Den 19-22 augusti 2020 kommer ISCHE 42 att gå av stapeln i Örebro – en mycket ovanlig möjlighet att lära känna det internationella utbildningshistoriska forskningsfältet på hemmaplan. Paper- och sessionsförslag kan lämnas in via konferensens hemsida senast den 15 januari: https://www.oru.se/english/schools/humanities-education-and-social-sciences/conferences/ische-2020/

Frågor riktas med fördel till: ische2020@ische.org

2. SPECIAL ISSUE: THE SEVENTH NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF EDUCATION
Nordic Journal of Educational History, Number 2, 2019, Volume 6
Edited by Nina Volckmar & Einar Sundsdal

TOC
Notes from the Editors, Nina Volckmar & Einar Sundsdal

The Rhetorical Education of Isocrates and the Exemplary in Teaching: Overcoming the “Learnification of Education”
Lars Petter Storm Torjussen

Skola inför rätta: Tolkning och användning av skolhistoria i samtidens debatt om framtidens samhälle och skola
Johan Samuelsson

Kolonisatör eller turist? Frågor och arbetsuppgifter i svenska historie- läromedel under en tid av kunskapsideologisk förhandling
Anders Persson

”Från pappas lydige Henric”: Pedagogiska perspektiv på det tidiga 1800-talets bildningsresande
Juvas Marianne Liljas

Reflexiv internationalisering: Utvecklingsfrågor som ett bildnings- område för en folkhögskola i takt med tiden
Sofia Österborg Wiklund

The Faroese Path to a Comprehensive Education System
Nina Volckmar

Hela numret finns här: https://journals.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/15/13

3. CfP: UDDANNELSESHISTORIE 2020: LÆRERKULTURER OG LÆRERUDDANNELSE
Der indbydes fortsat til artikler til Uddannelseshistorie 2020, udgivet af Selskabet for skole- og uddannelseshistorie.
Bemærk at deadline for indlevering af artikler er udsat til 15. januar 2020.

Lærerne står i dagens samfund under et krydspres. På den ene side er der eksterne krav og også ofte interne ønsker om professionalisering gennem mere specialiserede uddannelser og en forhøjet status som vidensbaseret profession. På den anden side er der siden arbejdskonflikten i 2013 tale om en ”normalisering” af arbejdsvilkårene, hvor den enkelte lærer oplever en højere grad af detailstyring fra den umiddelbare ledelse og pålagt anvendelse af denne eller hin læringsteori fra skolebestyrelsernes side. Tilsvarende tendenser gør sig også gældende i de andre nordiske lande.

Lærernes samfundsmæssige position har igennem de sidste over 200 år været genstand for stadige fluktuationer. Fra den underordnede degn til den nøjsomme seminarist, senere til den mere selvhævdende folkelærer, enhedslæreren som lønarbejder og endelig den professionaliserede lærer. Vi efterspørger artikler om lærernes socialhistorie, rekrutteringen til seminarieuddannelserne, kønsfordelingen i uddannelserne og i skellet imellem land og by.

Også læreruddannelserne og deres vidensbasering er et omdiskuteret emne for tiden. Hvad har været argumenterne for ”videnskabeligheden” over for de ”praktiske evner” hos den enkelte lærer? Der kan spørges til de historiske grunde til, at Danmark nu er det eneste land i Europa (?), som ikke har lagt sine læreruddannelsesinstitutioner sammen med deres forskningsinstitutioner og/eller universiteter? Hvilke samfundsmæssige virkninger og konsekvenser af dominerende lærerkulturer kan iagttages over tid, og ikke mindst set i lyset af udviklinger i vores nabolande?

Redaktionen af Uddannelseshistorie 2020 inviterer til bredere analyser af sammenhængene imellem alle disse temaer, såvel som mere fokuserede undersøgelser af enkelte aspekter.

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et andet skandinavisk sprog og have en længde på 15-18 sider à 2400 anslag.

Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen på mreh@kp.dk senest 15. januar 2020. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2020. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2020. Uddannelseshistorie 2020 udkommer i december 2020. Ansvarlige for dette nummer er Maria Rejkjær Holmen og Jesper Eckhardt Larsen.
Alle artikler bedømmes i dobbelt peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.
Find også cfp her.

4. SKOLDIREKTÖR SVEN ÅKE JOHANSSONS ARKIV, SE/RA/721529
Ett nytt spännande personarkiv har tillgängliggjorts vid Riksarkivet. Sven Åke Johansson (1932-2010) började sin bana inom skolans värld som adjunkt vid Kalmar högre allmänna läroverk 1960. Mellan åren 1970 och 1975 var han huvudsekreterare i utredningen om Skolans inre arbete (SIA) och knöts därefter till utbildningsdepartementet som sakkunnig och departementsråd. Han hade stor del i tillkomsten av 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80). År 1982 utnämndes Sven Åke Johansson till överdirektör vid Skolöverstyrelsen och var sedan under perioden 1985-1997 skoldirektör i Stockholm.

Sven Åke Johansson har efterlämnat ett arkiv från sin gärning på skolans område, med främst handlingar från arbetet med utredningen om SIA och utarbetandet av Lgr 80. En inblick i hans insikter i denna process, ges av hans kapitel i Utbildningshistoria 1998, se http://www.tam-arkiv.se/node/1883

Sökmedel: Reversal, Finns bland förteckningarna ordnarrum plan 10.

5. DOKTORANDTJÄNST – UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
Dagens læremiddellandskap gir læreren muligheter til sette sammen ulike former for læringsressurser fra mange ulike kilder og plattformer. Læreren står derfor overfor valg som krever faglig og didaktisk kunnskap, og det kan hevdes at dagens mediesituasjon krever at læreren overtar oppgaver som tradisjonelt har ligget hos forlagsredaktører i læremiddelforlagene. Det er derfor behov for kunnskap som sikrer at læreren foretar læremiddeldidaktiske og faglige valg i en profesjonssammenheng.

Dette prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap om lærerens rolle som læremiddelredaktør innen fagområdet historie/samfunnsfag. Prosjektet kan ha ulike former for kvalitative metoder som utgangspunkt. Vi ønsker at den som søker, skisserer sin egen problemstilling, knyttet til hvordan læreren operasjonaliserer sin faglige kunnskap gjennom fagdidaktiske avgjørelser knyttet til læremiddeldidaktiske anliggender. Et eksempel på noe som kan undersøkes, kan være hvilke begrunnelser og prioriteringer som ligger til grunn for lærerens valg og tilpasning av læremidler, og hvordan disse begrunnelsene og prioriteringene reflekterer lærerens faglige bakgrunn. Vi er imidlertid også åpne for andre problemstillinger som kan belyse læreres ulike valgmuligheter hva gjelder læremidler.

Den som ansettes vil bli tilknyttet USNs satsingsområde, Læremiddelanalyse og læremiddeldidaktikk samt forskergruppen for læremiddelforskning.
Vi er særlig interessert i kandidater som kan gjøre komparative undersøkelser av læremiddelredaktørrollen i de nordiske land. Det teller også som positivt at søkeren har egen erfaring som lærer.

Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen

För mer information, se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/179958/stipendiat-i-historie-samfunnskunnskap

6. FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA FIRAR 100 ÅR
Föreningen för Svensk Undervisningshistoria firar hundra år och kommer att högtidlighålla detta den 25:e april i Uppsala. På programmet står föreläsningar och lanseringen av en jubileumsårsbok med temat ”Skolans högtider”. Föreningen bjuder på förfriskningar.

Tid: lördag 25/4 kl. 14.00
Plats: Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala

Anmälan sker senast 15/4 till Sara Backman Prytz: sara.backman.prytz@buv.su.se

Mer information och utförligt program kommer att publiceras på föreningens hemsida.
https://undervisningshistoria.se/

7. PUBLIKATIONER
Larsen, Christian, ”Uddannelse til salg – købstadens uddannelsesmarkeder og skoleaktører 1850-1950”, in En byhistorisk mosaik, eds. S.B. Mikkelsen, M. Dupont, A.D. Suderbo & M. Thelle (København: Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, 2019).

Larsen, Christian, ”Frederiksbergs første seminarium: Den Danske Realskoles Seminarium 1907-19”, Frederiksberg Gennem Tiderne 2019, 63-85.

Larsen, Christian, ”Peder Rasmussen Skoubys rejseberetning 1924”, Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2019:3, 28-35.

Annons
%d bloggare gillar detta: