Utskick 200922

1. PUBLISH IN NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
2. FOUTB-KURS: FÖRSKOLE- OCH BARNDOMSHISTORIA: TEORETISKA PERSPEKTIV OCH EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR, SU
3. ONLINE SEMINAR: “HISTORY OF KNOWLEDGE MEETS HISTORY OF EDUCATION”
4. PUBLIKATIONER

1. PUBLISH IN NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Nordic Journal of Educational History is an interdisciplinary journal that takes special responsibility for the communication and dissemination of educational history research of particular relevance to the Nordic region, but welcomes contributions exploring the history of education in all parts of the world. The publishing language is English and the Scandinavian languages.

Founded in 2012, the journal has now published 13 issues, including both special and open issues. During the coming years, the special issues will include a comparative issue on Sweden and France (published in cooperation with Histoire de l’éducation), an issue on International interactions between the Nordic countries, and an issue on history of education and history of knowledge. We are also planning for an edited book, compiling a selection of articles representative for our first ten years of publishing.

In this context, we want to emphasise our interest in new submissions, from the Nordic countries and elsewhere. Articles are submitted via our homepage, https://journals.ub.umu.se/index.php/njedh/index

Questions regarding choice of topics, etc, contact our senior editor henrik.astrom.elmersjo@umu.se, or any member of the editorial team (also including Anna Larsson, Björn Norlin and Johannes Westberg).

2. FOUTB-KURS: FÖRSKOLE- OCH BARNDOMSHISTORIA: TEORETISKA PERSPEKTIV OCH EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR, SU
Kurs på forskarnivå. Kurskod: UB30038.

Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: C (3/11-3/12).

Kursen syftar till att ge kunskap om förskolans historia och barndomshistoria från 1800-talet till nutid. Den ska även ge kunskap om material, metodologi och teoretiska perspektiv som är relevanta för historiska studier inom dessa fält. Kursen innehåller en fördjupning om hur vetenskapliga perspektiv influerat förskolan och olika synsätt på barn och barndom. Häri ingår att läsa och analysera historiska vetenskapliga originaltexter och att självständigt analysera källmaterial samt att presentera sådana analyser i tal och skrift. Kursen ger träning i och kunskap om exempelvis reflektion och hantering av källmaterial, urval, kontext och att söka i arkiv (inklusive digitala arkiv), samt att identifiera problemområden och att formulera forskningsfrågor.

Intresseanmälan
Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Möjlighet att delta via zoom.

Kontakt
Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Anne-Li Lindgren: anne-li.lindgren@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Länk till kursen: https://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor/kurshemsidor-forskarutbildningskurser/f%C3%B6rskole-och-barndomshistoria-teoretiska-perspektiv-och-empiriska-unders%C3%B6kningar-7-5-hp-1.489871

3. ONLINE SEMINAR: “HISTORY OF KNOWLEDGE MEETS HISTORY OF EDUCATION”
November 18, 2020, 08.00–10.00: “History of knowledge meets history of education”. Ett samarrangemang mellan LUCK och Australian Centre for Public History, Sydney.

Obs registrering krävs. Registrera dig på https://forms.gle/s1iN6SWFcUzCuaPP8

4. PUBLIKATIONER
Ahonen, Sirkka. ”The construction and deconstruction of national myths. A study of the transformation of Finnish history textbook narratives after World War II.” European Politics & Society. Jun 2020, Vol. 21 Issue 3, p341-355

Fredricson, Annelie Maria. Barnträdgårdens didaktik: Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i tidskriften Barnträdgården 1918-1945. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2020, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-182397.

Marklund, Emil (2020): Who was going to become a teacher? The socioeconomic background of primary school teachers in northern Sweden 1870–1950, History of Education, https://doi.org/10.1080/0046760X.2020.1760946

Norlin, Björn. ”Comenius, moral and pious education, and the why, when and how of school discipline.” History of Education. May2020, Vol. 49 Issue 3, p287-312.

Westberg, Johannes (2020): The transnational dissemination of the infant school to the periphery of Europe: the role of primary schools, religion, travels, and handbooks in the case of nineteenth-century Sweden, Paedagogica Historica, https://doi.org/10.1080/00309230.2020.1803936

Ydesen, Christian, and Mette Buchardt. ”Citizen Ideals and Education in Nordic Welfare State School Reforms.” Oxford Research Encyclopedia of Education. https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-1450.

Ydesen, Christian; Grek, Sotiria. ”Securing organisational survival: a historical inquiry into the OECD’s work in education during the 1960s.” Paedagogica Historica. Jun2020, Vol. 56 Issue 3, p412-427

Annons
%d bloggare gillar detta: