Utskick 201018

1. CfP: EXPLORING THE HISTORY OF KNOWLEDGE(S) AND EDUCATION
2. VIKTIGA KÄLLSERIER I NORDISKA MUSEETS ARKIV DIGITALISERADE
3. TORGNY T. SEGERSTEDTS (1908-1999) ARKIV
3. FORSKARUTBILDNINGSKURS: PEDAGOGIKENS UTOPIER, 7,5 hp, SU
4. PUBLIKATIONER

1. CfP: EXPLORING THE HISTORY OF KNOWLEDGE(S) AND EDUCATION
Special issue of the Nordic Journal of Educational History, to be published in 2022. The history of education has traditionally focused on formal schooling and compulsory education, but in recent years the field has broadened its scope to the study of other institutions and less formal arenas of education. Meanwhile, the history of knowledge has emerged as a new and vital scholarly field examining the production, mediation, circulation and contestation of different forms of knowledge in society. From a disciplinary perspective, the history of knowledge has primarily developed in relation to the history of science and ideas, but issues concerning the distribution of different forms of knowledge, as well as the institutions and actors that shape knowledge, are also at the heart of the history of education.

For this special issue of the Nordic Journal of Educational History, we invite contributions that explore the historical relationship between knowledge and education in different periods and social contexts. By bringing researchers from these expanding subfields of historical inquiry together, our aim is to develop new perspectives that may enhance our understanding of knowledge and education in the past. We seek submissions that discuss empirical cases or address new theoretical and methodological approaches to the historical study of knowledge and education. While Northern Europe is the geographical focus of the journal, contributions may deal with any period or geographical area. Contributions may address one or more of the following themes:
• the relationship between knowledge and power in the history of education
• the agency of children, youth and other marginalized or disempowered groups in the history of education
• the connection between the production and mediation of knowledge in the history of education
• educational spaces and geographical settings involved in the circulation of knowledge
• practices involved in the circulation of knowledge in various educational settings
• the circulation of knowledge between formal and informal or extra-curricular activities

Deadline for 250 word abstracts: 31 December 2020. Deadline for 1–2 page outline: April 2021; manuscripts due September 2021; planned publication: 2022. This special issue will be edited by Björn Lundberg, Ph.D., Department of History, Lund University. Please e-mail abstracts and questions to: bjorn.lundberg@hist.lu.se.

För mer info, se https://utbildningshistoria.files.wordpress.com/2020/09/cfp_njedh_knowledge_education.pdf

2. VIKTIGA KÄLLSERIER I NORDISKA MUSEETS ARKIV DIGITALISERADE
Viktiga källserier i Nordiska Museets arkiv har digitaliserats och är nu tillgängliga via museets webbplats, däribland frågelistematerial. För mer info, se https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/digital-forskaringang-till-nordiska-museets-arkiv

3. TORGNY T. SEGERSTEDTS (1908-1999) ARKIV
Professorn, akademiledamoten och universitetets mångårige rektor Torgny T. Segerstedts (1908-1999) efterlämnade papper skänktes till Uppsala universitetsbibliotek 2019. Den mycket omfattande samlingen är nu ordnad och tillgänglig för forskare, studenter och allmänhet genom universitetsbiblioteket.

Segerstedts arkiv omfattar omkring 4 500 brev till och från framför allt forskare, politiker och författare i hela världen, ungefär 900 tal och föredrag, biografiska uppgifter, dagboksalmanackor, manuskript och mycket annat. Samlingen, som innehåller material från 1930-talet till 1990-talet, speglar hans intressen inom bland annat utbildningspolitik, utrikespolitik, filosofi, sociologi och lärdomshistoria. Material beställs fram till specialläsesalen på Carolina Rediviva.

För mer info, se https://ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=15390&typ=artikel&lang=sv

4. FORSKARUTBILDNINGSKURS: PEDAGOGIKENS UTOPIER, 7,5 hp, SU
På Institutionen för pedagogik och didaktik vid SU kommer forskarutbildningskursen Pedagogikens utopier (7,5hp) att ges på halvfart med början 3/11 och slut den 15/1 (kursen ges varannan vecka, ojämna veckor).

Kursens innehåll
Pedagogik och utbildning har under lång tid varit viktiga inslag inom den västerländska utopiska traditionen. I människans sökande efter ett idealsamhälle finns därför ofta föreställningar om lärande och fostran nedtecknade. Kursen behandlar sådana edutopier både som historiska fenomen och i vår egen samtid. Centrala frågor i kursen är vilka återkommande teman av pedagogisk och utbildningsrelaterad art som går att identifiera inom den utopiska traditionen, men också vilka inslag som har minskat i betydelse i samband med det moderna utbildningssamhällets framväxt.

Denna termin ges kursen helt digitalt. För frågor om kursen (schema, kursplan, litteratur), hänvisas till Daniel.lovheim@edu.su.se.

5. PUBLIKATIONER
Johnson, Anders, Anna Whitlock: reformpedagog och rösträttsledare, Förlaget Näringslivshistoria, [Stockholm], 2020

Lilliedahl, Jonathan (2020) Specialised music classes in comprehensive education: a case study of the Swedish shift from social-democratic uniformity to neoliberal diversity, Journal of Educational Administration and History, 52:2, 228-240, DOI: 10.1080/00220620.2020.1718620

Ranestad, Kristin (2020) Connecting formal education and practice to agricultural innovation in Denmark (1860s–1920): a note on sources and methods, Scandinavian Economic History Review, DOI: 10.1080/03585522.2020.1806920

Skillermark, Stina-Karin, Nya perspektiv på litteraturhistoria: utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960–2012, Upplaga 1, Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2020,Linköping, 2020
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165824

Sköld, Johanna, Markkola, Pirjo (2020). Special issue: Historical Legacy of Child Welfare. Scandinavian Journal of History, Volume 45, 2020 – Issue 2. https://doi.org/10.1080/03468755.2020.1764383

Thuen, Harald; Volckmar, Nina (2020). «Postwar School Reforms in Norway.” Oxford Research Encyclopedia of Education. https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-1456

Annons
%d bloggare gillar detta: