Utskick 210119

1. CfP: HISTORIES OF THE PRESENT AND HISTORIES OF THE PAST: PANDEMICS AND HISTORIANS OF EDUCATION
2. CfP: UDDANNELSESHISTORIE 2021 – KULTUR, RELIGION OG RACE: DISTINKTIONER OG FORSKELSBEHANDLING I SKOLE OG UDDANNELSE
3. UNESCO: DIGITALIZATION OF 20,000 HISTORICAL TEXTBOOKS
4. UTLYSNING: LEKTORAT, TEMA BARN, LINKÖPINGS UNIVERSITET
5. ISCHE 42 GOES ONLINE – INFORMATION
6. PUBLIKATIONER

1. CfP: HISTORIES OF THE PRESENT AND HISTORIES OF THE PAST: PANDEMICS AND HISTORIANS OF EDUCATION
2020 has been a year of global crisis, a crisis which is continuing. As of December 2020, there have been over 1.6 million deaths and over 70 million confirmed Coronavirus cases. COVID-19 has precipitated a global economic downturn which threatens the livelihoods of millions and has shined a harsh light on existing inequalities in society (Campbell 2020; UNESCO 2020).

Invitation:
The Editors welcome abstracts for this special issue on Pandemics and History of Education which explore: the questions raised above about Histories of the Present and Histories of the Past or offer reflections on the various layers and interconnected dimensions of historical time in the history of education; or address how studying the studying the past can help shape future research on education and pandemics and how it can be carried out.

Please submit a 200-250 word abstract along with a short cv to i.d.grosvenor@bham.ac.uk and Karin.Priem@uni.lu by the end of February 2021.

For more info, see https://www.ische.org/cfp-for-paedagogica-historica-special-issue-histories-of-the-present-and-histories-of-the-past-pandemics-and-historians-of-education/

2. CfP: UDDANNELSESHISTORIE 2021 – KULTUR, RELIGION OG RACE: DISTINKTIONER OG FORSKELSBEHANDLING I SKOLE OG UDDANNELSE
Uddannelseshistorie inviterer hermed til artikelforslag med udgangspunkt i temaet kultur, religion og race. Vi ønsker at belyse, hvordan man har sær- og forskelsbehandlet visse elevgrupper pga. Af deres kulturelle, religiøse og/eller racemæssig baggrund. Vi ønsker dermed at tematisere både kulturelle og dannelsesmæssige idealer, og hvordan disse bl.a. har udmøntet sig i diskursive distinktioner indenfor skole- og uddannelsesverdenen imellem ”normal-gruppen” og de ”andre” som gruppe.

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et andet skandinavisk sprog og have en længde på 15-18 sider à 2400 anslag. Forslag til artikler i form af et kort abstract bedes sendt til redaktionen på jesper.eckhardt.larsen (at) gmail.com senest 1. januar 2021.

Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2021. Uddannelseshistorie 2021
udkommer i december 2021. Alle artikler bedømmes i dobbelt peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.

För mer information, se https://mcusercontent.com/1333f3bb8e/files/50a63dbe-92e0-4f91-be67-1ed709c692b0/CfP_Uddannelseshistorie_2021.pdf

3. UNESCO: DIGITALIZATION OF 20,000 HISTORICAL TEXTBOOKS
The UNESCO’s International Bureau of Education hosts its historical archives (1925-1969), as well as a collection of more than 20,000 historical textbooks dating as far back as the 1700s.The IBE is planning to continue the digitalisation and to make them freely available to users around the world in 2021.

More info will follow.

4. UTLYSNING: LEKTORAT, TEMA BARN, LINKÖPINGS UNIVERSITET
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor (minst en) i tema Barn med placering vid Institutionen för Tema.

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram (online) samt fristående- och lärarutbildningskurser.

I en lärares arbetsuppgifter ingår att ta hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Centrala arbetsuppgifter för anställningen består av undervisning och handledning inom ramen för de utbildningar som tema Barn är värdinstitution för och har undervisningsuppdrag inom: det internationella masterprogrammet (online) i Child Studies (MSSc), program för grundlärare och ämneslärare samt program för förskollärare och lärare i fritidshem vid LiU. Generellt ställer anställningen höga krav på flexibilitet och förmåga att röra sig mellan olika typer av undervisningssituationer och pedagogiska sammanhang. Vidare förväntas innehavaren av anställningen delta i forskningsmiljöns verksamhet, såsom seminarieverksamhet och workshops. Likaså förväntas och uppmuntras innehavaren av anställningen att söka extern finansiering för forskning. Vid avdelningen verkar vi för en stark forskningsmiljö genom att bland annat ge tid för arbetet med forskningsansökningar och riktade forskningsuppgifter, samt genom kollegial samverkan och granskning.

Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 februari 2021.

För mer information, se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14693&rmlang=SE

5. ISCHE 42 GOES ONLINE – INFORMATION
For reasons too well known and announced by the ISCHE President and the Local Organization Committee in Spring 2020, ISCHE 42 had to be postponed for one year and will take place in June 2021. For more information, see https://www.oru.se/HumES/ISCHE2020

6. PUBLIKATIONER
Axelsson, Thom, ”De svåruppfostrade barnen: Skolpsykiatrins framväxt och etablering i Sverige 1910–1955”, Scandia vol 86, nr 2.

Backman Prytz, Sara och Joakim Landahl (red.), Skolans högtider: Ceremoni, fest och firande i svensk skolhistoria. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2020.

Skagius, Peter, Karin Zetterqvist Nelson, ”Den konstanta oron: Barns och ungas psykiska ohälsa i svensk dagspress 1968–2008”, Scandia vol 86, nr 2.

Rosén Rasmussen, Lisa (2021): Building Pedagogies. A historical study of teachers’ spatial work in new school architecture, Education Inquiry, DOI: 10.1080/20004508.2020.1857495

Rasmussen, Annette, Karen Egedal Andreasen, Husholdningssagens betydning for den lille bys modernitet: kvinders uddannelse og erhverv inden for husholdning 1890-1940. Erhvervshistorisk Aarbog 2020, 1-2, 67-91. https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/123616/170613

Annons
%d bloggare gillar detta: