Utskick 220313

1. LEKTORAT I PEDAGOGIK (STOCKHOLM)
2. SYMPOSIUM: PEDAGOGIKENS POLITIK: OM RELATIONEN MELLAN UTBILDNINGSFORSKNING OCH UTBILDNINGSPOLITIK
3. PUBLIKATIONER

1. LEKTORAT I PEDAGOGIK (STOCKHOLM)
I Stockholm, där en stark utbildningshistorisk miljö byggts upp under de senaste (10?) åren, har ett lektorat i pedagogik utlysts, se https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17268&rmlang=SE

Sista ansökningsdag: 2022-04-04.

2. SYMPOSIUM: PEDAGOGIKENS POLITIK: OM RELATIONEN MELLAN UTBILDNINGSFORSKNING OCH UTBILDNINGSPOLITIK
Datum: fredag 25 mars 2022, Tid: 10.00 – 17.00, Plats: Rum 2427 (10-12.30) och 2403 (13.45-17.00), Stockholms universitet

Program
10:00-10:10 Introduktion

10:10-10:40 Magnus Hultén (LiU), Anna Larsson (UmU) och Johan Samuelsson (KaU): Utbildningshistoriens roll i svenska skolutredningar

10:40-11:10 Sebastian Piepenburg och Christian Lundahl (ÖrU): Diskursiva allianser i forskningen och politiken om begåvningsreserven ca 1945–1975

11:30-12:00 Joakim Landahl (SU): På väg mot vetenskaplig grund. Pedagogisk forskning och praktik vid Statens försöksskola (1958-1968)

12:00-12:30 Johan Prytz (UU): Matematikens pedagogik och politik (1960–2016)

13:45-14:15 Ida Al Fakir (GIH): Migranter, minoriteter och Arne Trankell. Pedagogik och pedagogisk psykologi i formeringen av ett forskningsområde

14:15-14:45 Susanne Dodillet och Sverker Lundin (GU): Cybernetiken i pedagogiken.
Om den utbildningsteknologiska erans vetenskap och politik

15:00-15:30 Anders Burman (SH): Den röda vågen. Reflektioner kring pedagogikforskningens politisering under 1970-talet

15:30-16:00 Sebastian Piepenburg (ÖrU): Sektorsforskningen som kom av sig. Politiken bakom Skolverkets forskningsprogram under 1990-talet

16:15-16:45 Malin Ideland (MaU): Den oanvändbara pedagogiken. Om skolutveckling på vetenskaplig grund i kommersialiseringens tidevarv.

16:45-17:00 Avslutande diskussion

För mer info, se https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/kalender/pedagogikens-politik-om-relationen-mellan-utbildningsforskning-och-utbildningspolitik-1.600300

3. PUBLIKATIONER
Agrell, Beata (2019). Maria Sandel och folkbildningen: inte bara vett och vetande – bildningens betydelse i Maria Sandels författarskap. Stockholm: Maria Sandelsällskapet
Tillgänglig på Internet: https://mariasandel.files.wordpress.com/2019/12/agrell-b-2019_maria-sandel-folkbildningen-krympt-1.pdf

Buchardt, Mette, ”War as Pedagogy for “An Entire People”: Educational Christian Modernism, the State, and Nordic Exceptionalism around World War I”, in Sebastian Engelmann, Bernhard Hemetsberger, and Frank Jacob (ed.), War and Education: The Pedagogical Preparation for Collective Mass Violence (Brill 2022) https://brill.com/view/title/60868

Broberg, Åsa, Viveca Lindberg & Gun-Britt Wärvik (2021) Women’s vocational education 1890–1990 in Finland and Sweden: the example of vocational home economics education, Journal of Vocational Education & Training, 73:2, 217-233, DOI: 10.1080/13636820.2021.1889646

Cappelli, Gabriele, Ridolfi, Leonardo, Vasta, Michelangelo, Westberg, Johannes (2022), Human capital in Europe, 1830s -1930s: towards a new spatial dataset. Working paper no. 873 Quaderni DEPS Siena. 37 pp. https://www.deps.unisi.it/it/ricerca/pubblicazioni-deps/quaderni-deps/anno-2022-da-n870-n/873-human-capital-europe-1830s-1930s

Evertsson, Jakob (2022): School inspection and state-initiated professionalisation of elementary school teachers in Sweden, 1861–1910, History of Education, https://doi.org/10.1080/0046760X.2021.2002434

Larsson, Esbjörn ”The Origins of Female Defense Education: The Introduction of Defense Service Training for Girls in Swedish Schools During World War II”, in Sebastian Engelmann, Bernhard Hemetsberger, and Frank Jacob (ed.), War and Education: The Pedagogical Preparation for Collective Mass Violence (Brill 2022) https://brill.com/view/title/60868

Malinen, Antti, Tuomas Laine-Frigren & Mervi Kaarninen (2022) “Rebuilding emotional ties for child evacuees returning from abroad: children’s literature and informal education in post-Second World War Finland”, History of Education, DOI: 10.1080/0046760X.2021.2010814

Messel, Jan (2022). Profesjonsutdanninger i sentrum. Fra jordmorutdanning til OsloMet 1818-2018. ISBN: 978-82-530-4231-2. 471 p.

Palacios Mateo, Adrian (2022), Education, Industrialisation and the Mining Sector: Spain, 1860-1924. Doctoral theses at NTNU 2022:86

Rasmussen, Annette and Karen E. Andreasen, ”Education of Women Homemakers in Postwar Denmark: Home Front Alliances and Rearmament in a Welfare State Perspective”, in Sebastian Engelmann, Bernhard Hemetsberger, and Frank Jacob (ed.), War and Education: The Pedagogical Preparation for Collective Mass Violence (Brill 2022) https://brill.com/view/title/60868

Annons
%d bloggare gillar detta: