Utskick 220413

1. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT SAMISK UTBILDNINGSHISTORIA, UMEÅ UNIVERSITET
2. INNEHÅLL VÄGVAL NR 1 / 2022
3. NEW ISSUE OF NJEdH: EDUCATIONAL FINANCE REFORM
4. DANIEL LINDMARK, HONORARY DOCTORATE IN THEOLOGY, ÅBO AKADEMI
5. INAUGURAL LECTURE: CHRISTIAN YDESEN, APRIL 29
6. DOKTORANDPLATSER, TEMA BARN, LINKÖPING
7. PUBLIKATIONER

1. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT SAMISK UTBILDNINGSHISTORIA, UMEÅ UNIVERSITET
I samarbete med Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling söker Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet en doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Avhandlingsprojektet är inriktat mot Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk efter 1999. Utbildningen startar den 29 augusti 2022. Ytterligare information återfinns i annonsen, https://umu.varbi.com/se/what:job/jobID:492126/type:job/where:4/apply:1

Sista ansökningsdag är den 2 maj 2022.

2. INNEHÅLL VÄGVAL NR 1 / 2022

Inledning, JOAKIM LANDAHL

”What Japan Learnt from Swedish Education: From Thunberg to Thunberg”, KAMPEI HAYASHI

”Talet om material och arbetssätt i barnträdgårdens historia”, ANNELIE FREDRICSON

”Den svenska förskolemarknadens födelse: Från Lex Pysslingen till barnomsorgspeng”, ESBJÖRN LARSSON, JOHANNES WESTBERG

”Objektivitet och konfessionell undervisning – dagens syn på konfessionell undervisning i ljuset av det tidiga 1900-talets debatt om kristendomsundervisningen”, EMMA HELLSTRÖM

”Minnen från gymnasieinspektionen”, MARTIN JÄRNEK

Artiklarna finns tillgängliga här: https://undervisningshistoria.se/vagval-nr-1-2022-varnummer/

3. NEW ISSUE OF NJEdH: EDUCATIONAL FINANCE REFORM
Nordic Journal of Educational History, vol. 8 No. 2 (2021): Special Issue: Educational Finance Reform. Full issue: https://journals.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/30 (A French version will be published in the journal Histoire de l’éducation later this spring)

Introduction: French and Swedish Research on Educational Finance
Clémence Cardon-Quint & Johannes Westberg

A Cliometrics Reading of the Development of Primary Education in France in
the 19th Century
Claude Diebolt, Magali Jaoul-Grammare & Faustine Perrin

Between Popular Demand for Instruction and Budgetary Constraints: The Exemplary Case of the Organisation of Hamlet Schools in Savoy (1860–1880)
Jean-Yves Julliard

Financing and Transforming Middle-Level Technical Education During the
Industrialization—Sweden 1850–1920
Fay Lundh Nilsson & Niclas Blomberg

The Birth of the Apprenticeship Tax (1890–1925): A French Approach to Financing
Technical Education
Stéphane Lembré

Funding of Progressive Education 1900–1950: A Swedish Case
Johan Samuelsson & Madeleine Michaëlsson

From Dismantling the Class Society to Producing Human Capital: The Rise and
Fall of the Selective Study

4. DANIEL LINDMARK, HONORARY DOCTORATE IN THEOLOGY, ÅBO AKADEMI
The Faculty of Arts, Psychology and Theology at Åbo Akademi University, Finland has decided to present an honorary doctorate in theology to Daniel Lindmark for his contributions to Church History as well as History and Education. An Honorary Doctorate is conferred by the university in recognition of the person’s solid scientific merits or substantial contributions in society.

For historians of education, this is an obvious and welcome choice by Åbo akademi. As one of the main drivers behind the expansion of history of education in Swedish during the last 20 years, his contributions are numerous. This includes his work with several workshops and conferences, including ISCHE 2006 and the 5ht Nordic conference in history of education, and not the least two graduate schools, and the creation of the Nordic Journal of Educational History. His publications are of course impressive in range and depth, and includes the following English language publications:

Lindmark, D. (1998). Writing Instruction, Formal Schooling, and the Increasing Wealth of the Freeholding Peasants: Early 19th Century Roots of the Swedish System of Compulsory Schooling. Paedagogica Historica, 34(sup2), 17-36.

Lindmark, D. (2004). Reading, writing and schooling: Swedish practices of education and literacy, 1650-1880. Umeå: Umeå universitet.

Lindmark, D. (2006). Importing Educational Reform: International News in Sweden’s First Pedagogical Journal (1810-1812). History of Education & Children’s Literature, 1(1), 105-126.

Lindmark, D. (2009b). Universalism in the Swedish History of Literacy. In H. J. Graff, A. Mackinnon, B. Sandin, & I. Winchester (Eds.), Understanding literacy in its historical contexts: socio-cultural history and the legacy of Egil Johansson (pp. 99-119). Lund: Nordic Academic Press.

Lindmark, D., & Sundström, O. (Eds.). (2018). The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project. Möklinta: Gidlunds förlag.

The formal conferment of the degree will take place in Turku on 20 May 2022.

5. INAUGURAL LECTURE: CHRISTIAN YDESEN, APRIL 29
Since January 1 2022, CfU has been so fortunate to have gained another full professor, namely Christian Ydesen. Ydesen is an internationally recognized scholar. He has been a visiting scholar at several European universities, and he currently served on the board of the Nordic Educational Research Association and the editorial board of the European Educational Research Journal (EERJ). Since his dissertation (2011) on the rise of educational testing in Denmark in the 20th century, Ydesen has e.g. researched the global history of OECD in education and the frictions between educational assessment and inclusive education.

Christian Ydesen’s inaugural professor lecture is titled: ”Restoring Research in Education – Paradigms, Governing Complexes, Emancipation”

After the lecture the Department for Culture and Learning will host a reception, where we look forward to celebrating Christian Ydesen. The inaugural lecture takes place on Friday April 29 2022, 14.00-14.45 in Room 3.114 at Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

Register before April 22 via https://www.en.culture.aau.dk/research/research-groups/cfu/news/news+show/cfu-s-christian-ydesen-to-have-inaugural-lecture-as-newly-appointed-professor-on-april-29.cid533349

6. DOKTORANDPLATSER, TEMA BARN, LINKÖPING
Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Doktorand kopplat till frågor om fritid/fritids: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18707&rmlang=SE

Doktorand angående elevers emotioner kopplade till prestationer i skolan: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18709&rmlang=SE

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 maj 2022.

7. PUBLIKATIONER
Ahonen, Kirsi, Sharing the Treasure of Knowledge : Nineteenth-Century Nordic Adult Education Initiatives and Their Outcomes
available at https://trepo.tuni.fi/handle/10024/137961

Axelsson, Thom (2022) “The Engine of the Nation: The Supernormal Pupil and Classes for the Gifted in Sweden in the Early 20th Century”, In Joakim Glaser, Julia Håkansson, Martin Lund & Emma Lundin (Eds.) CROSS-SECTIONS: Historical Perspectives from Malmö University/ TVÄRSNITT: Historiska perspektiv från Malmö universitet. Malmö universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-50295

Grek, Sotiria; Landahl, Joakim ; Lawn, Martin ; Lundahl, Christian. ”Travel, translation, and governing in education: the role of Swedish actors in the shaping of the European education space.” Paedagogica Historica. Feb2022, Vol. 58 Issue 1, p32-53.

Larsen, Christian (2021): Trust In numbers: Danish Primary School
Governance 1963–1972, Journal of Educational Administration and History, DOI:
10.1080/00220620.2021.1997946

Nilsen Håvard Friis (2022), Myndig medborgerskap: Demokrati i lærerutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget, 2022. https://www.universitetsforlaget.no/myndig-medborgerskap

Rantala, Jukka. ”Conflicting views on the teacher’s role as model citizens in Finland, 1900–1950.” Paedagogica Historica. Feb2022, Vol. 58 Issue 1, p54-65.

Svensson, Daniel (2021) Educating the Elite in an Egalitarian Context: The Emergence of Sport Schools for Elite Talents in Sweden in the 1970s, The International Journal of the History of Sport, 38:15, 1539-1560, DOI: 10.1080/09523367.2021.1983543

Annons
%d bloggare gillar detta: