Utskick 220512

1. LEKTORAT I UTBILDNINGSHISTORIA, UPPSALA
2. SEMINAR: MEMORY IN THE MEKONG: REGIONAL IDENTITY, SCHOOLS, AND POLITICS IN SOUTHEAST ASIA, STOCKHOLM
3. PROGRAM: THE 8TH NORDIC EDUCATION HISTORY CONFERENCE
4. PROF. METTE BUCHARDT CELEBRATED AS ONE OF THE DANISH WOMEN OF THE YEAR
5. PUBLIKATIONER

1. LEKTORAT I UTBILDNINGSHISTORIA, UPPSALA
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Undervisning, examination, forskning, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning rörande historiska perspektiv på kurser inom lärarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna samt kurser på avancerad nivå. Undervisning på uppdragsutbildning kan också förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings-, och utvärderingsarbete. Därtill kan mer omfattande ledningsuppdrag och övergripande kursutvecklingsarbete samt samarbetsuppdrag med andra fakulteter och institutioner ingå i arbetsuppgifterna.

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1172.

För mer info, se https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=497868&fbclid=IwAR2NknHlUQCxdo_nHmnTrk3qaQq3azJ_eNPfmipnjNptodVDgrYnQmsoNmI

2. SEMINAR: MEMORY IN THE MEKONG: REGIONAL IDENTITY, SCHOOLS, AND POLITICS IN SOUTHEAST ASIA, STOCKHOLM

Speaker: Will Brehm, Associate Professor of Education and International Development, Institute of Education, University College London & FreshEd Podcast.

Date: 16 May 2022, 2.00 PM
Venue: Room 2411, Department of Education, Stockholm University

In 2020, UNESCO Bangkok published 25 school lessons in hopes of creating a shared history in Southeast Asia. Its effort is part of a larger project by the Association of Southeast Asian Nations to construct a regional identity as part of its Socio-Cultural Community, which is slated to begin in 2025. National schools are seen as vital institutions in the development of a regional identity. In this presentation, I detail the history of UNESCO’s shared histories project, some of its paradoxes, and the politics of its implementation in Cambodia. The presentation launches the book, Memory in the Mekong: Regional Identity, Schools and Politics in Southeast Asia (TC Press), which was published in March 2022.

Discussant: Joakim Landahl, Stockholm University.
For more info: rebecca.ye@edu.su.se

3. PROGRAM: THE 8TH NORDIC EDUCATION HISTORY CONFERENCE
May 25-27, the 8th Nordic education history conference will be held at Aalborg University. The full program of the conference is now published at https://www.en.culture.aau.dk/research/conferences/nehc-22/Conference+Programme/

4. PROF. METTE BUCHARDT CELEBRATED AS ONE OF THE DANISH WOMEN OF THE YEAR
On Friday May 6, Professor and Head of CfU Mette Buchardt was honored as one of the 100 inspirational women of the year in politics, research and business at a lunch at Carlsberg Academy by The Women of the Year Network. The purpose of the celebratory lunch and award is to establish a network between academia and public and private organisations. The committee elects 100 women based on their outstanding achievements in and outside academia. The initative aims to create a supportive and professional network.

Professor Mette Buchardt has become part of the network for her expertise on the intersections of educational and social reforms in European welfare states. She has written extensively on Modernity, secularization and about migrants’ impact on and experience of the welfare state both in a historical and contemporary perspective.

Recently, Buchardt received funding from the Independent Research Fund Denmark to a three and a half year project on the education of newcomers in the Danish welfare state. Here she and Politics and Society colleague from Aalborg University, Associate Professor Karen N. Breidahl, will manage the project exploring organizational responses to migration between 1960s and 2010s and the responses’ influence on national policy. The project is set to start in August 2022.

Mette Buchardt is also alongside Christian Ydesen the conference convenor of the 8th nordic education history conference

For more info, see https://www.en.culture.aau.dk/research/research-groups/cfu/news/news+show/professor-mette-buchardt-named-one-of-the–women-of-the-year–for-excellence-in-her-field.cid534492

7. PUBLIKATIONER
Hedlin, M. (2021). ’Nu är man betydligt mer försiktig’: Förskollärare om den fysiska kontakten mellan pedagoger och barn. Barn – Forskning om barn og barndom i Norden, 39:1, 11-26. DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v39i1.3397

Evertsson, Jakob, ”Från katekes till naturlära: en mikrohistorisk studie av folkskolans införande i Lagunda kontrakt, 1861–1900”, Uppsala stiftshistoriska sällskaps årsskrift nr 4 2021/22 (2022): 16-28.

Gustavsson, Martin, ”Från automatisk uppräkning till automatiska avdrag Finansieringsmodeller för högre utbildning 1958–2021”, Statsvetenskaplig tidskrift 2022:1 https://journals.lub.lu.se/st/issue/view/3312

Hui Li, Jin & Mette Buchardt (2022) “Feeling strange” ‒ oral histories of newly arrived migrant children’s experiences of schooling in Denmark from the 1970s, Paedagogica Historica, DOI: 10.1080/00309230.2022.2065641

Sarjala, J. (2022). Läsning förenar. Om den lärda och litterära gemenskapen i Åbo i början av 1800-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 107(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/116749

Øveraas, Morten (2021), Teokratiets folkelærarar. Folkehøgskular og kristeleg nasjonalisme i Noreg ca. 1814-1905. UIS doktorsavhandlingar, Stavanger. DOI: https://doi.org/10.31265/usps.115

Annons
%d bloggare gillar detta: