Utskick 220829

1. VÄGVAL NR 2 / 2022:”SKOLA OCH DISCIPLINERING”
2. ISCHE 43: CONFERENCE PROGRAM
3. BETTY PETTERSSON 150-ÅRSJUBILEUM: SYMPOSIUM, UPPSALA UNIVERSITET
4. PUBLIKATIONER

1. VÄGVAL NR 2 / 2022:”SKOLA OCH DISCIPLINERING”
Sommarens nummer av Vägval är tillgänglig OA: https://undervisningshistoria.se/vagval-nr-2-2022-tema-skola-och-disciplinering/

”Inledning”
JONAS QVARSEBO

”Skoldisciplin som pedagogik, didaktik och lärandets motivationskraft”
BJÖRN NORLIN

”Skolagans former under 1800-talets andra hälft”
DAVID SJÖGREN

”Flit, ordning och uppförande – att betygsätta moral”
GERMUND LARSSON

”Uppfostringsanstalt – mellan skola och fängelse: Ungdomskriminalitet, disciplinering och begåvning under det tidiga 1900-talet”
THOM AXELSSON

”Skolan och disciplineringens mutationer 1918-1962”
JONAS QVARSEBO

2. ISCHE 43: CONFERENCE PROGRAM
At ISCHE 43 in Milan, a large number of Nordic researchers in history of education will participate. For an overview of the program, see https://convegni.unicatt.it/ische43-programme

3. BETTY PETTERSSON 150-ÅRSJUBILEUM: SYMPOSIUM, UPPSALA UNIVERSITET
Datum: 9 september, kl. 13.30–16.00, Plats: Blåsenhus Betty Pettersson-salen, Uppsala.

Arrangör: Fakulteten för utbildningsvetenskaper arrangeras i samverkan med Feministiska Lärarstudenter Uppsala, Kvinnliga Akademikers förening, Sveriges kvinno- och genushistoriker samt Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala

Seminarium
För 150 år sedan skrevs Betty Pettersson in på Uppsala universitet och blev därmed första kvinnliga student på ett svenskt lärosäte. Det firar vi med föreläsningar och underhållning.
Begränsat antal platser. Deltagande kräver anmälan via https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64739

Möjlighet finns att följa föreläsningarna via Zoom.

Program
13:30: Vicerektor Tora Holmberg hälsar välkommen

13:40: Docent Johanna Ringarp – ”Betty Pettersson – en utbildningshistorisk pionjär”

13:55: Journalist och sångförfattare Signe Rudberg Selin framför sånger över Betty Pettersson, Hildegard Björck och Johanna Lewysohn

14:15: Docent Carl Frängsmyr – ”Genomströmning eller överliggaruniversitet – undervisningsformer i förändring”

14:30: Fika

14:50: Doktorand Agnes Hamberger – ”Vallpigor och arbetaredöttrar – folkskolans flickor och majoritetens utbildningsvillkor under 1800-talets andra hälft”

15:05: Doktorand Rebecka Göransdotter – ”Lärda kvinnors syn på vetenskaplig bildning för kvinnor under 1900-talets första hälft”

15:20: Docent Ida Lidegran – ”Kvinnors utbildningsstrategier idag”

15:35: Professor Anna Danielsson – ”Kvinnor i fysik: då och nu”

15:50: Avslutande ord

Kontaktperson: Esbjörn Larsson
Mer info, se https://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=73190

5. PUBLIKATIONER
Axelsson, Thom, och Qvarsebo, Jonas, Skola och medborgarfostran – mellan pedagogik, vetenskap och moral. Lund: Studentlitteratur, 2022. Förord: Johannes Westberg. https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/sociologi/skola-och-medborgarfostran/

Beckman, Jenny. ”Competition and coordination in Swedish botanical publication, 1820–79: Eleven editions of Hartman’s Handbook.” History of Science. Jun2022, Vol. 60 Issue 2, p211-231.

Clémence Cardon-Quint et Johannes Westberg (ed.), Special Issue: “Les réformes du financement de l’éducation”, Histoire de l’éducation 2022/1 (n° 157) (including articles by Fay Lundh Nilsson, Johan Samuelsson, Madeleine Michaëlsson, and Martin Gustavsson). https://doi.org/10.4000/histoire-education.7144

Ellegren, Hans (2020). En akademi finner sin väg. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-420127

Lecaros, C.W. (2022). ‘Minds Play into One Another’: The Early Reception of Harriet Martineau in Sweden. In: Duffy, C., Rix, R.W. (eds) Nordic Romanticism. Palgrave Studies in the Enlightenment, Romanticism and Cultures of Print. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99127-2_9

Nørgaard, Ellen (2022), Det naturlige og frie barn: Tre reformpædagogiske visioner. Aarhus universitetsforlag https://unipress.dk/udgivelser/d/det-naturlige-og-frie-barn/

Sandin, Bengt, Johanna Sköld, Johanna Schiratzki (2022) Var går gränsen för statens ansvar?: Upprättelseprocessen för dem som vanvårdats i samhällsvård ur ett historiskt perspektiv på normalitet, aga och barns rättigheter Statsvetenskaplig Tidskrift , Vol. 2 , s. 349-377

Sass, Katharina. (2022). The Politics of Comprehensive School Reforms: Cleavages and Coalitions (Cambridge Studies in the Comparative Politics of Education). Cambridge: Cambridge University Press. OPEN ACCESS: https://doi.org/10.1017/9781009235211

Van Gorp, Angelo, Eulàlia Collelldemont, Inês Félix, Ian Grosvenor, Björn Norlin & Núria Padrós Tuneu (2022) “What does this have to do with everything else?” An ecological reading of the impact of the 1918–19 influenza pandemic on education, Paedagogica Historica, DOI: 10.1080/00309230.2022.2053555

Tröhler, Daniel, Bernadette Hörmann, Sverre Tveit, and Inga Bostad. The Nordic Education Model in Context: Historical Developments and Current Renegotiations, edited by Tröhler, Daniel, Bernadette Hörmann, Sverre Tveit and Inga Bostad. 1st ed. Milton: Routledge, 2023;2022;. doi:10.4324/9781003218180

Annons
%d bloggare gillar detta: