Utskick 230426

1. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I KARLSTAD
2. UTBILDNINGSHISTORIA VID SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2023
3. PUBLIKATIONER

1. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I KARLSTAD
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i historia vid institutionen för samhälls-och kulturvetenskap.

Ämnet historia utgör tillsammans med kulturstudier, religion, samhällskunskap, risk- och miljöstudier och statsvetenskap institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Historieämnet bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vi har också kurser i arkivkunskap och ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildning.

Sista ansökningsdag: 2023-05-14

Mer info: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:574716/

2. UTBILDNINGSHISTORIA VID SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2023
Det utbildningshistoriska nätverket bildades vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005. Vid Svenska Historikermötet i Umeå 14-16 juni 2023, kommer det också att finnas gott om utbildningshistorisk forskning representerad, bland annat i sessioner som ”Utbildning i Sápmi”, ”Att göra flickors röster hörda”, ”Transnationella perspektiv på migration och utbildning”, ”Den demokratiska svenska skolans framväxt”, och många fler. För översikt över programmet, se https://program.appinconf.com/program/svenska-historikermotet-2023/

3. PUBLIKATIONER
Andersson, Daniel. “Berättelser om 1700-talet: frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i svensk historiekultur från 1870-tal till 1990-tal”, 2023. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-206554

Benner, Mats , Mikael Holmqvist (eds.), Universities under Neoliberalism Ideologies, Discourses and Management Practices (Rutledge, 2023) https://www.routledge.com/Universities-under-Neoliberalism-Ideologies-Discourses-and-Management/Benner-Holmqvist/p/book/9781032159294

Blair-Hamilton, Alexis, Dennis Raphael, A critical analysis of the Finnish Baby Box’s journey into the liberal welfare state: Implications for progressive public policymaking, Children and Youth Services Review, Volume 149, 2023, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106926

Holmén, Janne & Johanna Ringarp (2023) Reforms of higher education and research in the Nordic countries: global trends and Nordic models in Academia, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 9:1, 1-3, DOI: 10.1080/20020317.2023.2185367

Hovdhaugen, E., & Ulriksen, L. (2023). The historic importance of degree structure: A comparison of bachelor to master transitions in Norway and Denmark. European Educational Research Journal, 22(2), 198–215. https://doi.org/10.1177/14749041211041230

Landahl, Joakim. (2023), ”Between obedience and resistance: transforming the role of pupil councils and pupil organisations in Sweden (1928–1989)”, History of Education Review, https://doi.org/10.1108/HER-09-2022-0030

Mankki, & Räihä, P. (2023). The hidden admission agendas in Finnish primary teacher education in the 1990s, 2000s and 2010s. History of Education, 52(1), 76–89. https://doi.org/10.1080/0046760X.2022.2080283

Marklund, Emil (2023) Teaching and family: either or both? Work and family among women primary school teachers in northern Sweden, c. 1860–1937, Scandinavian Journal of History, DOI: 10.1080/03468755.2023.2198538

Samuelsson, Johan, (2023), ”Från rashygien till rasproblem. Skolan, pedagogiken, kunskapsdelningen och ”ras” kring 1920–1970,” I Hübinette, T. and Wikström, P., 2023. Sveriges avrasifiering: Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59217/kriterium.47

Samuelsson, Johan (2023), “Skolan och samhällsvetenskapen Framväxt och etablering av en svensk gymnasial samhällsvetarutbildning 1922-1970,” Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 2023:1, s. 74-93. https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/view/24907

Westberg, Johannes. (2023). “Interdisciplinary Expansion and the History of Education in Sweden.” In George Noblit (Ed.), Oxford Research Encyclopedia of Education. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1713

Annons
%d bloggare gillar detta: