Utskick 090304

1. INFORMATION OM KOMMANDE KONFERENSER

2. NYA BÖCKER MED UTBILDNINGSHISTORISK RELEVANS

3. KOMMANDE DISPUTATIONER

4. LEDIGA TJÄNSTER I UMEÅ OCH UPPSALA: POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING OCH EN FORSKARASS I IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

1. Information om kommande konferenser

Anmälningsavgiften till Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, 1-2 oktober 2009 har nu sänkts. För mer info om konferensen, se http://www.edu.uu.se/utbildningshistoria09/

History of Education Society UK Annual Conference 2009 äger rum i Sheffield den 4-6 december 2009. För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/HEScfp-091204.pdf

European Social Science History Conference (ESSHC) äger rum i Ghent den 13-16 April 2010. Konferensen organiseras runt ett antal nätverk, däribland ”Education and childhood”. För mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/

2. Nya böcker med utbildningshistorisk relevans

Ammert, Niklas, ”Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år”. Diss., Lund 2008.

Larsson, Esbjörn (ed.), ”Ny utbildningshistorisk forskning. Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria”. Uppsala 2008.

Lundin, Sverker, ” Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling”. Diss., Uppsala 2008. (fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:172874)

Tellgren, Britt, ”Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning”. Diss., Örebro 2008. (fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-2615)

Wahlstedt, Jens, ”Djur och natur på skolplanscher”. Stockholm 2008.

3. Kommande disputationer

Onsdagen den 15 april, kl. 10.15, Uppsala universitetshus, disputerar Jonas Larsson Kraus på avhandlingen ”Att odla ett samhälle. Råby Räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonst”

4. Lediga tjänster i Umeå och Uppsala

En tvåårig anställning som postdoktor utlyses vid Umeå universitet i anslutning till forskningsprojektet ”Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919–2009”. Sista ansökningsdag 2009-04-02. För mer information, se http://www.jobb.umu.se och http://www8.umu.se/humfak/idesam. Närmare upplysningar om forskningsområdet och befattningen lämnas av professor Daniel Lindmark, +61 2 4349 4459 (Australien) eller +61 4 4834 6779 (Australien) eller daniel.lindmark@historia.umu.se.

Anställning som forskarassistent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. För mer info, se http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/128foass.html

Annons
%d bloggare gillar detta: