Utskick 090508

1. DEADLINE 5 JUNI – FJÄRDE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN

2. UTBILDNINGSVETENSKAPLIG FORSKNINGSDAG I UPPSALA

3. PUBLICERAT

4. LEDIGA LEKTORAT OCH POSTDOK I STOCKHOLM

1. Deadline 5 juni- Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen
Den 5 juni är sista inlämningsdag för abstracts till Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, http://www.edu.uu.se/utbildningshistoria09/. Abstracts ska vara max 3000 tecken (inkl blanksteg) och lämnas in via hemsidans deltagarsidor. Fram till och med detta datum är det också möjligt att göra förändringar i abstractet på dessa sidor. Slutgiltigt besked om att abstractet är antaget lämnas senast den 16 juni.

2. Utbildningsvetenskaplig forskningsdag i Uppsala
Onsdagen den 13 maj arrangeras Utbildningsvetenskapliga doktorandrådets årliga forskningsdag i Uppsala universitetshus, som detta år har flera utbildningshistoriska inslag. Bland annat deltar prof. Ulf P. Lundgren, FD Mikael Palme och doktoranderna Sara Backman Prytz, Stefan Rimm och Peter Bernhardsson. Alla intresserade är välkomna, ingen anmälan krävs. Mer information finns på http://www.skeptron.uu.se/utbhist/abstracts-udr-fo-dag-20091.pdf

3. Publicerat
Hedlin, Maria (2009). ”Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 – 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik”. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2009. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1944

Johnsson Harrie, Anna (2009). ”Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991”. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009

Nevéus, Torgny (2009). ”I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan”. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria

4. Lediga lektorat och postdok i Stockholm
Lektorat nu utlysta vid Historiska institutionen i Stockholm: ett inom Kulturvetarlinjen och dess kurser (kursföreståndare) samt ett i historia med huvudsakliga arbetsuppgifter inom utbildningen i arkivvetenskap. Före sommaren kommer utlysning av postdoktor med inriktning mot urban miljöhistoria och en forskarassistent med inriktning mot genushistoria. Efter sommaren kommer utlysning av professur i historia, särskilt idrottshistoria samt en postdoktor med samma inriktning.

Humanistiska fakulteten i Stockholm utlyser också 5 postdoktorsanställningar inom Hist-Fil-området. För mer info, se http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11535

Annons
%d bloggare gillar detta: