Publicerat 090508

Hedlin, Maria (2009). ”Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948 – 1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik”. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2009. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1944

Johnsson Harrie, Anna (2009). ”Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991”. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009

Nevéus, Torgny (2009). ”I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan”. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria

Annons
%d bloggare gillar detta: