Publicerat 090729

Berg, Anne & Enefalk, Hanna (red.) (2009). ”Det mångsidiga verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser. Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensia

Hallström, Jonas (2009) ”Technical knowledge in a technical society: elementary school technology education in Sweden, 1919-1928”, History of Education, 38:4

Hammarberg, Lena (2009). ”Maria folkskola och hälsan 1880-1930: att skapa en sund själ i en sund kropp”. Stockholm: Stockholmia

Lind, Judith, Lindgren, Cecilia, Sjöberg, Mats & Zetterqvist Nelson, Karin (red.) (2009). ”Historien, barnen och barndomarna: vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin.” Linköping: Linköpings universitet

Nilsson, Anders (1999), ”What do Literacy Rates in the 19th Century Really Signify? -New Light on an old Problem from Unique Swedish Data”, Paedagogica Historica, 35:2

Annons
%d bloggare gillar detta: