Publicerat 091006

Brandel, Robert, Lindeberg, Gösta., Tyllström, Hans Erik. & Sjöberg, Åke (red.) (2009). Kraftska skolan 1809-1972: [personer och händelser kring en gammal handelsskola, som startade 1809 genom testamentarisk donation av hofinstrumentmakaren Mathias Petter Kraft, 1753-1807. [Ekerö: Kraftska sällskapet].

Halvarsson, Berit, Holmbäck Rolander, Ingrid mfl (2009), Från seminarieklass till akademi. Förskollärarutbildningen i Uppsala under nio decennier. Uppsala: Uppsala universitet, 2009.

Hedin, Inga-Lisa (2009). Fyra fyrplatser – en lärarinna: berättelsen om Alma Dörring och om lotsbarnskolorna på Gotska Sandön, Östergarnsholm, Stora Karlsö och Valar-Burgsvik. Klintehamn: Gotlandica.

Unemar Öst, Ingrid (2009). Kampen om den högre utbildningens syften och mål: en studie av svensk utbildningspolitik. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2009.

Annons
%d bloggare gillar detta: