Utskick 091207

1. EFTERLYSNING – UTBILDNINGSHISTORISK FORSKNING OM KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGAR

2. VÅRENS FORSKARUTBILDNINGSKURS I UPPSALA

3. CALL FOR PAPERS: SSCH 2010

4. PUBLICERAT

1. EFTERLYSNING – UTBILDNINGSHISTORISK FORSKNING OM KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGAR

Vid den senaste Nordiska utbildningshistoriska konferensen återfanns sessionen ”Svenska bildkonstnärliga utbildningar och karriärvägar under 100 år” där fyra olika historiskt orienterade forskningsprojekt om bildkonstnärlig utbildning presenterades. Sessionsansvarig var undertecknad, Marta Edling.

Inom forskargruppen vill vi nu vidga kretsen och starta ett nätverk för forskare/doktorander/master- och kandidatstudenter intresserade av också andra konstnärliga professionsutbildningars historia, det vill säga alla de utbildningar som syftar till yrkesverksamhet inom de konstnärliga områdena, alltså bild såväl som musik, scenkonster och design/konsthantverk.

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Institutionen för utbildning kultur och medier vid Uppsala Universitet anordnar i Uppsala den 5-7 maj 2010 konferensen EDUCULT 10 som i år ägnas de högre konstnärliga utbildningarna i Norden med titeln ”Högre konstnärlig utbildning och de kulturella produktionsfälten. Historiska och sociologiska perspektiv”. Detta evenemang kunde bilda en första knutpunkt för vårt nätverk.

Har du sysselsatt dig med dessa frågor, eller känner du till andra som arbetar med ämnet, inom eller utom Sverige, sänd då gärna ett mail med information till marta.edling@edu.uu.se

2. VÅRENS FORSKARUTBILDNINGSKURS I UPPSALA
Under våren (mars-maj) kommer master- och forskarutbildningskursen ”Utbildningshistoria, traditioner” att ges i Uppsala.

Kursen består av åtta seminarier fördelade på fyra heldagar som bland annat behandlar det moderna utbildningssystemets födelse, utbildningens ekonomiska historia, folkbildningens historia och utbildningsinnehållets historia.

Kursansvarig är Johannes Westberg. Lärare på kursen är också Esbjörn Larsson (Edu, Uppsala), Samuel Edqvist (Södertörn), Erik Lindberg (Hist. inst., Uppsala) och Johan Prytz (didaktik, Uppsala). Fortfarande finns platser kvar. För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/trad/index.htm

3. CALL FOR PAPERS: SSCH 2010
Society for the Study of Curriculum History, The 33rd Annual Meeting of the Society will be held April 29 – April 30, 2010, Denver, Colorado. För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/ssch10.pdf

4. PUBLICERAT
Barow, Thomas (2009), Kein Platz im Volksheim? Die ”Schwachsinnigenfürsorge” in Schweden 1916-1945, http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/1670.html

Lundahl, Christian (2009): Varför nationella prov? – framväxt,
dilemman, möjligheter. Lund, http://www.skeptron.uu.se/utbhist/33478%20Lundahl.pdf

Annons
%d bloggare gillar detta: