Utskick 150814

1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN
2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER
3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
4. 4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED!
5. PUBLIKATIONER

1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN
Nästa vecka hålls Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala, den 20-21 augusti, och organisatörerna förbereder sig för fullt inför ankomsten av konferensens ca 150 deltagare.

Information om sessioner, presentationer etc. finns på konferensens hemsida, http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/ Under Program/Parallella sessioner finns också ett aktuellt schema över konferensens parallella sessioner.

Några uppdateringar kan därvidlag nämnas. Det står nu klart att titeln på Daniel Tröhlers keynote är ”Curriculum history in Europe – a historiographic added value.” och att Jane Humphries ska tala om ”Flogged into learning” or “treasured moments”: The nature and value of schooling in 18th and 19th century Britain”. Vi är också mycket glada över att kunna välkomna Daniel Lindmark som konferensens avslutningstalare.

2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat historie/lesevitenskap ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap.
Doktorgradsprosjektet skal undersøke hvorvidt og hvordan norske og svenske parlamentarikere og opinion agiterte for og satte grenser for De forente rikers politikk på de fire fredskonferansene i perioden (Paris 1856, Berlin 1884-85, Haag 1899 og 1907). Hensikten med prosjektet er å øke forståelsen av (1) framveksten av internasjonalt bindende normer for forholdet mellom handel, skipsfart og nøytralitet under krig; (2) forholdet mellom Norge og Sverige i unionstiden; (3) hvorvidt og eventuelt hvordan den norske freds- og voldgiftsbevegelsen var eller ble et profileringsområde som kunne rettes inn mot Sverige og unionstiden og (4) hvorvidt den særnorske blandingen av forsvarsbevegelse og fredsbevegelse som er avdekket i tidligere forskning, sprang ut av og forsterket separatismen i 1890-årene og den norske nøytralismen som fikk sin konklusjon i Integritetstraktaten av 1907.
Les hele utlysningen her
http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/114930/doktorgradstipendiat-i-lesevitenskap-fagomraade-historie
Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Roald Berg,roald.berg@uis.no.

Søknadsfrist 30. august.

3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Agneta Linné
Inledning och reflektioner

Johannes Westberg
Hur ska folkskoleväsendets framväxt förklaras?

Paula Wahlgren
Demokratifostran som brottsprevention

Sven Hartman
En bok om slöjd, bildning och kultur

Ingrid Heyman
Pedagogiskt arbete – utanför skolan exemplet kolonirörelsen i Stockholm

Artiklarna finns tillgängliga på adressen:

Nr 2 / 15, Sommarnummer

4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED!
Congratulations to the following winners for articles published in Scandinavian languages:

Karin Zetterqvist Nelson, “From children of the Nation to individuals in their own right,” Scandia (2012: 2). Scandia is a peer-reviewed journal for historical research that was founded in 1928 in Lund and publishes Swedish and Nordic research (sometimes also in English). It was founded to promote historical analyses in the Annales School tradition based on critical analyses of primary sources.

Olle Widhe, “’The Battle Is Ours!’ A Study of Olof Fryxell’s Snow Castle: a Tale for Countryside Boys and the Revival of Gothicism in 19th Century Swedish Children’s Literature” (Samlaren 2013). Samlaren is the oldest peer-reviewed, literary journal in Sweden. Published by the Swedish Society for Literature in Uppsala ince 1880, it publishes studies on Swedish and Nordic literature.

Each author will receive a plaque and $250. The selection committee was comprised of Bengt Sandin, Ning de Coninck-Smith, Eva Österberg, and Niels Finn Christiansen.

For more information, see http://shcyhome.org/2015/05/2015-fass-sandin-award-winners-announced/

5. PUBLIKATIONER
Axell, Cecilia (2015). Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2015
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-113687

Axell, Cecilia & Hallström, Jonas. 2015. “Technology and the shaping of a Swedish national identity in the educational work of Selma Lagerlöf, 1900-1907”, History of Education & Children’s Literature 10(1), 299-316.

Gardin, Matias, Barbu, Ragnhild & Rothmüller, Barbara (2015) Educating future citizens in between Mischkultur nationalism and authorities: traces from teachers’ journals, History of Education: Journal of the History of Education Society, 44:5, 537-552, http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2015.1040082

Hultén, Magnus, Scientists, teachers and the ‘scientific’ textbook: interprofessional relations and the modernisation of elementary science textbooks in nineteenth-century Sweden, History o Education (ahead of print) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2015.1060542?ai=16t&mi=54gbth&af=R

Larsson, Esbjörn, (2015), ‘Cheap, efficient, and easy to implement’? Economic aspects of monitorial education in Swedish elementary schools during the 1820s, History of Education (ahead of print) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2015.1066882?ai=16t&mi=54gbth&af=R

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015

Lindmark, Daniel. (2015). Educational History in the Nordic Region: Reflections from a Swedish Perspective. Espacio, Tiempo y Educación, 2(2), 7-22. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.2015.002.002.001

Westberg, Johannes, “Uma luta por mudanças: a escolarização e as regras da política local na Suécia (1840-1900)” [A changing battle: Schooling and the rules of local politics in Sweden, 1840-1900], in Revista História & Perspectivas No. 52, 2015: 83-107. http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/view/30963/16904

utskick 150407

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET
3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
5. PUBLIKATIONER

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
Arbetet med Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) fortsätter. 28 sessioner ger konferensen ett brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning. I programmet finns sessioner som behandlar bland annat folkskolans, yrkesutbildningens och den högre utbildningens historia. Bland de teman som återkommer ingår internationaliseringsprocesser, skolreformer, professioner och skolämnenas historia.

Konferensens keynotes hålls av prof. Jane Humphries (Oxford) och prof. Daniel Tröhler (Luxembourg). Bland utställarna ingår Studentlitteratur, Nordic Journal of Educational History, Opuscula historica Upsaliensia, och Arbetsgruppen för utbildningshistoria i Uppsala.

Trots att konferensensen vetenskapliga program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan med eller utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Uppdaterat schema samt närmare information om konferensbanketten kommer att publiceras på konferensens hemsida inom kort.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET

**Innehåll**
Ulf P Lundgren
Inledning och reflektioner

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Differentieringsproblematiken i en skola för alla under 100 år

Thomas Barow
Övergång från skola till arbete i ett historiskt perspektiv:
den svenska ”sinnesslövården” under 1900-talets första hälft

Jeremias (Jerry) Aulin Rosenqvist
Differentiering och likvärdighet i backspegeln
– ett utvecklingsperspektiv

Johan Malmqvist
Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik.
Exemplet: speciallärare och / eller specialpedagoger

Inger Assarson | Ingela Andreasson | Lisbeth Ohlsson
Värdegrund och specialpedagogik

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Konsekvenser av individualiserad undervisning för
elevers motivation

Artiklarna finns fritt tillgängliga på:

NR 1 / 15, TEMA: Differentiering och likvärdighet

3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
Fully-funded PhD Studentship: A Century of Student Life: Town and Gown in Swansea 1920 – 2020, Swansea University – History

The Department of History and Classics, Swansea University, invites applications from suitably-qualified UK/EU candidates for a doctoral studentship, funded by the College of Arts and Humanities, to conduct research on the evolution of student life over the first century of the university’s history. The research will encompass evolving attitudes towards protest, gender, alcohol, popular music and fashion in the student population and the wider community, and the social and cultural implications of the presence of a student body for its wider town and region. There will be some scope for the recipient to shape the precise direction of the research according to his/her interests and expertise.

The studentship, which is full-time and will run for three years, will begin in October 2015, and will be supervised by Dr Louise Miskell and Dr Martin Johnes. Applicants should have a background in the social or cultural history of modern Britain. Experience of conducting independent archival research is highly desirable, as the successful applicant will be expected to carry out research in Swansea University’s Richard Burton Archives and may also undertake a programme of oral history interviewing. S/he will be expected to undertake up to six hours per week of tutorial teaching for the Department of History and Classics during the second and third years of the studentship.

Academic Requirements:
*Applicants should have a first class or upper second class undergraduate degree in a relevant discipline and have completed or be working towards a master’s degree in history, modern or contemporary history, or another appropriate historical subject.
*The ideal candidate will have experience of conducting independent archival research and the ability to work to deadlines.

Deadline för ansökan: 30th April 2015

För mer info, se http://www.jobs.ac.uk/job/AKU657/fully-funded-phd-studentship-a-century-of-student-life-town-and-gown-in-swansea-1920-2020

4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
Den 1 maj är deadline för paper och sessionsförslag till European Social Science History Conference i Valencia, 30 mars-2 april 2016. Konferensen är organiserad kring 28 nätverk, däribland Education & Childhood som organiseras av Bengt Sandin (Linköping) och Steve Lasonde (Harvard), och brukar ha ett betydande deltagande från de nordiska länderna.

För mer information, se https://esshc.socialhistory.org/

5. PUBLIKATIONER
Oja, Linda, “Childcare and Gender in Sweden. 1600-1800”, Gender & History, Vol. 27 Issue 1: 77 – 111 http://doi.wiley.com/10.1111/1468-0424.12096

Westberg, Johannes, “Multiplying the origins of mass schooling: an analysis of the preconditions common to schooling and the school building process in Sweden, 1840–1900”, History of Education (ahead of print), http://www.tandfonline.com/eprint/T5k5qAXZ7fXTUV6gQygh/full

Åström Elmersjö, Henrik (2015): The Norden Associations and international efforts to change history education, 1919–1970: international organisations, education, and hegemonic nationalism, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2015.1013560

utskick 141218

 

1. PÅMINNELSE: NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. NYTT NUMMER: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
3. TEMANUMMER: EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES
4. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
5. 2015 SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL MUSEUMS AND COLLECTIONS
6. PUBLIKATIONER

1. PÅMINNELSE INFÖR JUL: NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
Vi är glada och tacksamma över det stora intresset som visats för den kommande Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015, och vill passa på att påminna nätverkets läsare om att fortsätta förberedelsen med att formulera abstracts till papers eller sessioner.

Konferensens hålls på de skandinaviska språken och engelska, och konferensen kommer att få karaktären av Nordic Open, det vill säga även deltagare från utomnordiska länder är välkomna.

Sessionsförslag skall lämnas via konferensens hemsida senast 15 januari 2015. Sessionsförslag ska innehålla en kort rubrik, ett abstract om minst 1000 och max 3000 tecken (inkl. mellanslag), namn på minst 3 presentatörer och rubriker för presentationerna. Varje session omfattar 90 minuter. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, senast den 15 februari 2015. (Efter det att en session är anmäld kan även de som skall delta i sessionen med paper logga in och lägga upp en titel och abstract.)

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Notes from the Editors (Anna Larsson, David Sjögren)

Articles
The Social Making of Educational Theory: Unraveling How to Understand the Content, Emergence, and Transformation of Educational Theory (Christian Sandbjerg Hansen, Trine Øland)

Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium: Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795 (Randi Skjelmo)

Rektor C.J.L. Almqvist och personlighetsprincipen (Annika Ullman(

Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen (Lars Elenius)

The Ascent of Educational Psychology in Denmark in the Interwar Years (Bjørn Hamre, Christian Ydesen)

Numret är tillgängligt på: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/2

3. NYTT NUMMER AV EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES
Ett nytt nummer av Education Policy Analysis Archives har publicerats, vilket innehåller några artiklar av utbildningshistoriskt intresse. Numrets tema är ”The Comparative and International History of School Accountability and Testing” (ed.) Sherman Dorn and Christian Ydesen.

1. Dorn, S., & Ydesen, C. (2014). Towards a comparative and international
history of school testing and accountability. Education Policy Analysis
Archives, 22(115). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1913.

2. Smith, W. (2014). The global transformation toward testing for
accountability. Education Policy Analysis Archives, 22(116).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1571.

3. Baker, S., Myers, A., & Vasquez, B. (2014). Desegregation,
accountability, and equality: North Carolina and the nation, 1971-2002.
Education Policy Analysis Archives, 22(117).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1671.

4. Sobe, N. W., & Boven, D. T. (2014). Accountability systems: Scopic
systems, audit practices and educational data. Education Policy Analysis
Archives, 22(118). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1673.

5. Dorn, S. (2014). Testing like William the Conqueror: Cultural and
instrumental uses of examinations. Education Policy Analysis Archives,
22(119). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1684.

6. Ydesen, C., & Andreasen, K. (2014). Accountability practices in the
history of Danish primary public education from the 1660s to the present.
Education Policy Analysis Archives, 22(120).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1618..

7. Rasmussen, P., & Zou, Y. (2014). The development of educational
accountability in China and Denmark. Education Policy Analysis Archives,
22(121). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1693.

Education Policy Analysis Archives is a refereed open-access journal
published by the Mary Lou Fulton Teachers College at Arizona State
University. Join our Facebook community at https://www.facebook.com/EPAAAAPE
and our Twitter feed @epaa_aape.

More information about becoming a reviewer or submitting manuscripts is
available at: http://epaa.asu.edu/ojs, Facebook: https://www.facebook.com/EPAAAAPE, Twitter: @epaa_aape

4. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
Call for Nominations: Fass-Sandin Prize for the best articles (in Danish, Norwegian and Swedish) on the History of Children and Youth published in 2012, 2013, and 2014. (Nomination for Fass-Sandin Prize for the best article in French and German will to be announced in 2016 and in Italian and Spanish in 2017 covering the three previous years.)
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in Danish, Norwegian, Swedish on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2012, 2013, and 2014 in a print or online journal. The SHCY will grant two awards. The prizes consists of a plaque and a check for $250. The winners will be announced at the SHCY conference in Vancouver 2015. Authors will be informed of the award prior to the conference, and it will be announced on the website. Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Eligibility for the awards is based solely on the language in which the article is published, not on the residence or nationality of the author. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Send a PDF or photocopy of the article to the chair of the prize committee, Bengt Sandin at Bengt.Sandin@liu.se. The deadline for nominations is March 1st, 2015. The other members of the committee are Ning de Conink Smith, and Ellen Schrumpf.

5. 2015 SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL MUSEUMS AND COLLECTIONS
The theme of the Symposium is ‘Learning Through History’. It will offer the opportunity to immerse yourself in the lively atmosphere of the 1850s Australian gold rushes as well as taking part in presentations and discussion forums. The program will comprise keynote speakers and forums designed for history teachers, university lecturers and museum directors. It will take the form of short presentations followed by time for discussion. In addition, you will participate in practical activities around the museum such as the gold pour, panning for real gold and underground mine tours. Excursions around Ballarat will also be included in the registration fee. The program details are on this website. They outline a rich and diverse range of sessions and activities.

We look forward to you visiting Sovereign Hill Outdoor Museum. You will have an exciting time! If you have any queries, please do not hesitate to contact Dr Jeremy Johnson, Sovereign Hill’s CEO, or Geoffrey McArthur, Principal of the Sovereign Hill Schools.

För mer information, se http://www.iasmc2015.com.au/

6. PUBLIKATIONER
Berg, Anne (2014): The State of Autonomy, Scandinavian Journal of History,
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.986752

Bredsdorff, Thomas Originalitet og import i Holbergs oplysningstænkning. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (2014)

Elmersjö, Henrik Åström. “History Beyond Borders: Peace Education, History Textbook Revision, and the Internationalization of History Teaching in the Twentieth Century,” Historical Encounters 1(1) (June 2014): online open-access here:
http://hej.hermes-history.net/index.php/HEJ/article/view/33

Forssberg, Anna Maria & Kronberg, Klas (red.), Lumpen – från mönstring till muck, Stockholm 2014.

Haukland, Linda (2014) Hans Nielsen Hauge: A catalyst of literacy in Norway, Scandinavian Journal of History, 39:5, 539-559, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.946533

Román, Henrik (2014). Från folkskoleinspektion till utbildningsförvaltning: Stockholms skolförvaltning efter 1958 : svensk skola i ett kommunalpolitiskt perspektiv. Stockholm: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Wahlgren, Paula (2014). De laglydiga: om skolans brottsförebyggande fostran. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014. Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-109036

Westberg, Johannes (2014). Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840-1900 (Lund: Nordic Academic Press). Länk: http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-bygga-ett-skolvasende/

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 141022

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. CfP: NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
4. PUBLIKATIONER

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)

Färdigställandet av konferensens hemsida har mött vissa tekniska problem, men planeringen av nästa års konferens (20-21 augusti 2015) fortsätter. Konferensens två keynotes är nu klara, och vi är glada att kunna presentera två tunga internationella namn: prof. Daniel Tröhler (Luxembourg) och prof. Jane Humpries (Oxford).

Konferensen har också fått sina första utställare, vilka kommer att hålla till i den stora hallen i kv. Blåsenhus:
*Arbetsgruppen för utbildningshistoria
*Nordic Journal of Educational History
*Opuscula historica Upsaliensia
*Studentlitteratur

För er som vill hålla er uppdaterade om hur arbetet med konferensen framskrider, följ oss antingen på facebook (https://www.facebook.com/nuknr6) eller twitter @utbhistkonf

Konferensens CfP finns på: http://utbildningshistoria.se/2014/09/03/cfp-sjatte-nordiska-utbildningshistoriska-konferensen/

Frågor om konferensen ställs till Sara Backman Prytz E-mail: utbildningshistoria@edu.uu.se

2. NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
4-6 March 2015 in Gothenburg

Call for Papers: NERA Historical research network. Network coordinator: Magnus Hultén, Linköping University, magnus.hulten@liu.se

Theme of NERA 2015 is Marketisation and Differentiation in Education: Decentralisation, deregulation and restructuring of various national educational systems, along with the expansion of choice opportunities, began arguably in the 1970s, and effectively spread to the Nordic countries during the early 1990s.

Local Authorities and their schools were given more independence from direct State control and private choice and consumption began to be prioritized, nurtured by the logic of economic growth, marketisation and consumerism. What are the consequences of these developments for children, pupils, teachers, parents, and/or local communities, and in what ways have they influenced the education systems, institutions and professionals in the Nordic countries and affected educational standards and equality there?

NFPF/NERA, the main association for educational researchers in the Nordic countries. It is a basis for cooperation and development of educational research. It is open for everyone that has an interest in educational research in the Nordic context. Historical perspectives on the main theme of the conference are especially welcome

For more info about the conference: http://www.ips.gu.se/ENGLISH/NERA2015

All proposals are welcome! 1 November 2014 Strict deadline for submission of abstract.

3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
ISCHE 2015: Culture and Education’ Istanbul University, Turkey
24th – 27th June 2015

Proposals and panel presentations are invited that examine the conference theme: ‘Culture and Education’. The purpose of this conference is to examine the relations between education and culture from the historical perspective. In the conference answers to the following questions will be addressed: What is the relationship between culture and education? What are the roles of educational reforms and educational borrowing in the cultural changes? What are the roles of educational institutions, educators, and educational materials in culture formation and transformation? How have education and elements of culture such as language, religion, symbols, and routines influenced each other throughout history?

Submissions should be related to one or more of the following subthemes:
•Cultural paradigm and education
•Agents of intercultural interaction
•Language and education
•Religion and education
•Symbols, heroes, stories, and myths
•Rituals and routines

Abstracts must be a maximum of 500 words including bibliography and have to be written in English, but presentations can be delivered in one of the official languages of ISCHE –English, French, German or Spanish. All proposals for the main conference must be submitted using the online submission form at http://2015.ische.org/submission/

The deadline for the submission of proposal is 17 November 2014. Applicants will be notified of the acceptance or rejection of proposals at the beginning of February 2015. For those presenting a paper at the conference, the deadline for registration is 30 April 2015. We look forward to seeing you in Istanbul.

For more information, see http://2015.ische.org/

4. PUBLIKATIONER
Broberg, Åsa (2014). Utbildning på gränsen mellan skola och arbete [Elektronisk resurs] : Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-104330

Buchardt, Mette, Markkola, Pirjo & Valtonen, Heli (red.) (2013). Education, state and citizenship. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel

Burke, C, Grosvenor, I et. al EDUCATION ACROSS EUROPÉ: A Visual Conversation. Network 17 – Histories of Education, EERA. ISBN: 978-989-20-5027-0. Tillgänglig på internet: http://www.eera-ecer.de/networks/network17/network-activities/education-across-europe-a-photographic-conversation

Christian Lundahl & Martin Lawn (2014): The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI: 10.1080/00309230.2014.941373
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.941373

Johannes Westberg (2014) How much did a Swedish Schoolhouse Cost to Build? Rewriting the history of 19th-century rural schoolhouses, Scandinavian Journal of History, 39:4, 448-471, http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.939223

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

 

1. FEMBANDS-VERKET “DANSK SKOLEHISTORIE”
2. THE TEACHER EDUCATION POLICY IN EUROPE (TEPE) NETWORK 2014 CONFERENCE (ZAGREB)
3. CFP: NATIONAL IDENTITY AND CITIZENSHIP EDUCATION: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE
4. CFP: HISTORY OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (ZURICH)
5. CFP: SCIENCE FOR CHILDREN: EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE (LISBON)
6. PRISAD UTBILDNINGSHISTORIKER: JULIA NORDBLAD
7. SYMPOSIUM IN HONOUR OF PROF. DAVID MITCH (UPPSALA)
8. PUBLIKATIONER

1. FEMBANDS-VERKET “DANSK SKOLEHISTORIE”
De første to bind af fembindsværket Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, er nu udkommet.

-Bind 1. Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Da læreren holdt skole. Tiden før 1780
-Bind 2. Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille Sonne: Da skolen tog form. 1780-1850

De sidste tre bind vil udkomme i løbet af 2014.
Projektet er finansieret af Carlsbergfondet, og bogværket udgives af Aarhus Universitetsforlag, hvor bøgerne kan bestilles:
http://da.unipress.dk/bogserier/dansk-skolehistorie/

Læs mere om selve projektet på hjemmesiden: http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

2. THE TEACHER EDUCATION POLICY IN EUROPE (TEPE) NETWORK 2014 CONFERENCE (ZAGREB)
Dear Colleagues,
We are inviting you to participate in the Teacher Education Policy in
Europe (TEPE) Network 2014 conference ”Overcoming Fragmentation in Teacher
Education Policy and Practice” which will be held from 15 – 17 May 2014 in
Zagreb, Croatia.
The conference aims to explore fragmentation within and across teacher
education policy and practice, encouraging discussions on the following
themes:
– Overcoming fragmentation by linking the educational sciences with
subject methodologies
– Overcoming fragmentation between university faculty and school-based
teacher educators
– Overcoming fragmentation by bridging the gap between initial teacher
education, induction and continuous professional development
– Overcoming fragmentation by embedding the European dimension within
national contexts

The deadline for abstract submission is 3rd February 2014 and notification
of acceptance will be sent to the corresponding author by 31st March 2014.
The TEPE 2014 conference is co-organized by the Faculty of Teacher
Education, University of Zagreb and the Institute for Social Research –
Zagreb / Centre for Educational Research and Development.
More detailed information on the TEPE 2014 conference is available on the
conference website: www.idi.hr/tepe2014/<http://www.idi.hr/tepe2014/&gt;
Looking forward to your contribution and participation!
TEPE 2014 Organization Committee

3. CFP: THE 10TH ANNIVERSARY OF THE JOURNAL «HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE»
Nineteenth- and twentieth-century schools as a laboratory for the promotion of national identity and citizenship education.
Call for Papers for the 10th anniversary of the journal «History of Education & Children’s Literature» (2006-2015)

In 2015, on the occasion of the 10th anniversary of its foundation, the journal «History of Education & Children’s Literature» aims to publish a special monographic issue in which Authors are invited to address the theme: Nineteenth- and twentieth-century schools as a laboratory for the promotion of national identity and citizenship education.
Special attention will be paid, under this respect, to contributions that – on the base of the specific reality of each country and continent, and with reference to the political, social and cultural contexts that characterized the international scenario of the XIX and XX centuries – will deal with: school teaching programs in various domains (national literature and language, religion, history, geography, civics, law and so on); manuals and reading books for schools; school exercise books; finally, didactic aids used in the classroom (billboards, wall maps etc.); and all intended as sources and tools for promoting a sense of national identity as well as the concept of citizenship in pupils of schools of all levels.
The call for papers is open to scholars and researchers from countries around the world, and particularly to historians of education and historians of schools who work in universities and specialised research centres in diverse continents.
Individual proposals, describing original and previously unpublished work, will be reviewed by a Scientific Committee especially established for the purpose and chaired by the Editor-in-Chief of the journal «History of Education & Children’s Literature»; at the end of the evaluation process, the selected papers will be published within the monographic section of a special issue which will be printed out during the year 2015.

Proposal submission
Authors are invited to present via email a proposal (in form of abstract) that should be submitted to the following email address: roberto.sani@unimc.it within the deadline of February 28, 2014. The abstract should not exceed 1,000 characters (spaces included) and can be written in one of the following languages: English, French, Spanish, Italian, Portuguese and German. The proposals must be equipped with the personal data of Authors, including the institution affiliation (University, Research centre etc.) and the position held, the personal email address and any other useful address for the purposes of the present Call for Papers. Applicants will be notified of the Committee’s decision of acceptance or rejection of proposals by March 31, 2014.

Paper submission
Selected authors of accepted proposals are asked to submit the definitive and electronic version of their papers to the email address: roberto.sani@unimc.it within the closing date December 31, 2014. Regular papers – supplied with an abstract and with (at least) five keywords – must be written in English (texts in different languages will be rejected) and should not exceed 60,000 characters (spaces included).

Guidelines for Authors
As regards the formatting guidelines and the citation style, Authors should strictly adhere to the Editorial Rules set out for authors and contributors of the journal «History of Education & Children’s Literature», and which can be freely downloaded from the web page For Authors in the journal’s website: <http://www.hecl.it/en>.
For further information regarding the present call for papers please do not hesitate to contact the Direction of the journal (roberto.sani@unimc.it).

4. CFP: HISTORY OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (ZURICH)
History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges: International Research Conference
University of Zurich in cooperation with the University of Potsdam, September 8th and 9th, 2014

The Chair for Vocational Education and Training and Teacher Training of the
University of Zurich in cooperation with the Chair for Theory and Research
in Education of the University of Potsdam
invite contributions to their historical international research conference,
which will address the following topics:
– Cases which stress specific developments or problems of VET in a certain
country or region,
– Concepts which are discussing theoretical approaches towards
this phenomenon and
– Challenges which are contextualizing the historical perspective in
a topical policy context.

Conference Committee:
Prof. Philipp Gonon (Chair for VET and Teacher Training, University of
Zurich, Switzerland)
Dr. Esther Berner (Chair for Theory and Research in Education, University
of Potsdam, Germany)
Conference Organisation: For any correspondence: Jennifer Keller & Lea Zehnder vethistory@ife.uzh.ch

För mer information, se http://www.sgbf.ch/aktuelles/CfP_VEThistory.pdf

5. CFP: SCIENCE FOR CHILDREN: EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE (LISBON)
Science for Children: CALL FOR PAPERS for a session at the ESHS
Conference, Lisbon, 4-6 September 2014.

Science for children has often been enmeshed with moral, religious and
social agendas in more or less obvious ways. In this sense, understanding
the way science has been communicated to the youngest can offer insights
into how science has been used for shaping tomorrow’s citizens. Did these
campaigns really contribute to strengthening the technological foundations
of modern societies? What do we actually know about the means, the actors,
the strategies, the contexts, and the outcomes surrounding science
communication targeted at a pre-teenage audience in various places and at
various times? While research on popular science has made significant
progress in the last decades, science for children is a topic that is, with
few exceptions, largely understudied. This session intends to bundle the
existing approaches and bringing people with various backgrounds together
to discuss “science for children” from a historical perspective.

Participants are invited to address issues such as:
– Sources: Books, juvenile encyclopedias, comics, serials, sticker
collections, newspapers, science toys and games, television programs and
films for children. Science topics covered. Ways of representing science.
Popular science books for children versus popular science books for
adults.
– Reception: Children as an audience: children´s reception of popular
science books in public libraries. Children´s reception of television
science shows. Preferred topics.
– Actors: Children as authors. Ways of representing science. Editors and
educators. Parents and politicians.
– Institutions: Science education for children (curricula, text books).
Science clubs, science fairs and science museums for children.
– Strategies: Popular science books versus school science textbooks for
children. Opening minds to new ideas versus framing minds for learning?
Iconography, literary styles, rhetorical devices and types of discourse
used in science texts for children.
– Ideologies: Influence of political, religious, moral and social codes
on the way science is communicated to children.
– International circulation and local appropriation.
This call is open for other tantalizing questions. Please, feel free to
make your contribution.

Deadline for submission of paper proposals: 1 January 2014
Please send me an abstract in English (maximum 400-words, including title,
name(s) & affiliation(s) of the author(s)) (isabel.zilhao@gmail.com).

6. PRISAD UTBILDNINGSHISTORIKER: JULIA NORDBLAD
Nätverket gratulerar Julia Nordblad, för närvarande vikarierande lektor i utbildningshistoria vid lärarutbildningen i Uppsala, som denna höst har tilldelats Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne, för avhandlingen ”Jämlikhetens villkor: demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925” (Göteborgs universitet). Detta pris är ett av Sveriges största pris till unga humanistiska forskare, och delas ut i samarbete med Linköpings universitet. Prissumman är 100 tkr.

Prismotiveringen lyder: ”För att hon med analytisk skärpa och historisk inlevelse skildrat hur man runt sekelskiftet 1900 hanterade frågor om demokrati, jämlikhet, integration och mångfald och för att hon tankeväckande påvisat hur detta förflutna pyr i vår samtid.”

Om stiftelsen Övralid, se http://www.ovralid.net/

7. SYMPOSIUM IN HONOUR OF PROF. DAVID MITCH (UPPSALA)
Wednesday 22 January, 09.15-12.00.
Department of Education, 12:128
För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-14.htm#mitch

**********
Short introduction
Johannes Westberg

”How money makes academics go around: The impact of private and public funding on Swedish international academic exchange”
Andreas Åkerlund

The Economic Landscape of Swedish Higher Education, 1998-2006
Martin Gustavsson & Andreas Melldahl

Coffee-break

Monitorial Education and Literacy: a Study of Educational Change in the 1820s
Esbjörn Larsson

Teachers’ homesteads and the funding of mass education, c. 1838-1900
Johannes Westberg

The financing of Swedish popular education, 1872–1991: Economic governance, standards and practices between the public and voluntary sectors
Anne Berg, Samuel Edquist

The Field of Stockholm Upper Secondary Education: Analysing the Effects of School Choice Policy on Social Structure and School Competition
Håkan Forsberg

Concluding comments by prof. David Mitch
**************

8. PUBLIKATIONER
Hultén, Magnus, ‘Technology for all: turning a keyword into a school subject in post-war Sweden’, in History of Education (Routledge, 2013). Se DOI:10.1080/0046760X.2013.832410

Keld Grinder-Hansen: Den gode, den onde og den engagerede. 1000 år med den danske lærer. (Muusmann Forlag, 2013).

Sjöberg, J. & Andersson, M. (Eds.). (2013). Till häst: Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år. Uppsala: Uppsala universitet. För information om boken, se lite info om boken: http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-adlaste-vannen-vid-universitetet_8571068.svd

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Fjärde nordiska utbildningshistoria konferensen, Uppsala, 1–2 oktober 2009

Fjärde nordiska utbildningshistoria konferensen hölls i Uppsala universitetshus, 1–2 oktober 2009. Den samlade omkring 170 deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Tyskland och Belgien som fick möjlighet att utöver konferensens huvudtalare välja mellan 24 olika sessioner med sammanlagt 128 presentationer.

Som arrangör för konferensen stod den svenska Nationella forskarsskolan i utbildningshistoria med stöd från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (Uppsala), Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet, Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (Uppsala) samt Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Konferensen gästades också av en rad utställare: Föreningen för svensk undervisningshistoria, Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, Natur & kultur, Opuscula historica upsaliensia samt Stockholms universitets förlag.
[…]

Konferensens sessioner
Konferensens sessioner visade inte bara prov på det tvärvetenskapliga samarbetet på det utbildningshistoriska området, utan belyste också väl den bredd som karaktäriserar nordisk utbildningshistorisk forskning.

Eftersom konferensen anordnades i Uppsala, arrangerades förstås flera av sessionerna med utgångspunkt från det intresse av utbildningens sociala och ekonomiska historia som växt sig starkt vid detta universitet. Vid sidan av sessioner om förskolans historia, utbildningens ekonomiska historia, islamisk utbildning och förändringar i lärarutbildningens rekrytering hölls två sessionspass om transnationella strategier inom högre utbildning och kulturella fält. Utgångspunkten för de sistnämnda passen var att Sverige aldrig varit självförsörjande på utbildning, och att såväl studenter, som lärare, forskare och vetenskapliga idéer både har importerats och exporterats från tidigare framförallt den europeiska kontinenten, men sedermera USA och andra anglosaxiska länder. Sessionens paper behandlade därvidlag bland annat invandringen av utländska språklärare i 1800-talets Sverige, Svenska Amerika-Stiftelsens stipendiaters sociala ursprung och karriärer samt betydelsen av kunskaper om det franska för karriärer inom det kulturella fältet i Sverige under 1900-talet.

Av konferensen framgick även det stora intresse för läroplanshistoria som fortfarande karaktäriserar svensk utbildningshistoria. Tre sessionspass, arrangerade av Ulf P. Lundgren och Harald Jarning, behandlade detta tema. De ämnen som berördes var bland annat tre generationer av läroplansreformer i Norge, introduktionen av standardiserad mätning inom de svenska och tyska skolsystemen under 1900-talets första hälft, samt professionens debatt kring geometriundervisningen i Sverige under perioden 1920-1960.

Under ledning av Agneta Linné, Lars Petterson och Sune Åkerman behandlades folkskolelärarnas historia vid tre sessionspass. Det första passet utgick från projektet ”Folkskollärarna i samhällsutvecklingen i Norden 1860–1960”, det andra folkskollärarnas insatser i lokalsamhället, och det tredje folkskollärarkåren ur genusperspektiv och i mångetnisk miljö. Bland bidragen kan nämnas studiet av Läsebok för folkskolan såsom en del av det nationella projektet, Torgny Nevéus’ presentation av sin bok I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan samt en studie över folkskollärarinnorna och kvinnorörelsen med utgångspunkt i redaktören för folkskollärarnas tidning – Ulla Alm Lindström.

Stort intresse rönte också de texter som presenterades vid dubbelsessionerna ”Att sortera och dokumentera skolelever”. Ofta med utgångspunkt från ett post-foucaltianskt perspektiv uppmärksammades sessionen skolans särskiljningsmekanismer, och hur dessa fungerat genom begrepp som till exempel dyslexi. Bland annat uppmärksammades begreppet obildbar som en social konstruktion och i en undersökning av hur grönländska barn valdes ut för undervisning i Danmark studeras denna praktik utifrån postkolonialism.

Den expansiva utbildningshistoriska forskningsmiljön i Umeå representerades av två sessioner, arrangerade av Daniel Lindmark och Björn Norlin, vid konferensen. Under Lindmarks session presenterades projektet Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919–2009”. I dess fokus står det nordiska och europeiska samarbetet för att reformera historieundervisningen. Bland annat studeras hur internationella konferenser och ömsesidig läroboksgranskning arrangerades i strävan efter att förändra historieämnets karaktär från politisk och militär historia till social och kulturell historia, och hur man arbetade för att introducera nordiska, europeiska och globala perspektiv.

Norlins dubbelsession ”Elevkultur och institutionsliv” behandlade bland annat idrottens betydelse för läroverkskulturen, skolgårdarnas förändrade betydelse under framförallt 1960- och 1970-talen, olika perspektiv på kamratfostran och självverksamhet, ungdomstidens betydelse för konstruktionen av klass och kön samt skolfanornas betydelse för detta identitetsskapande. Ämnet för dessa två sessionspass kan därmed sägas ha knutit an till Lisa Rosén Rasmussens och Helle Bjergs session, ” Livet i skolen – skolen for livet?” som handlade om på vilka sätt utbildningens kulturhistoria kunde skrivas med uitgångspunkt från erfarenheten av bland annat bollsparkande, de äldre killarna i skolan och bagarens kakor.

Med sikte mot Umeå 2012
När man ser tillbaka på den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen finns alltså mycket att glädjas över. Konferensen visade att det finns en mängd både starka och utvecklingsbara forskningsområden. Vi såg också en bra blandning av företrädare för olika discipliner, vilket gör att man nu kan hävda att det är en verkligt mångvetenskaplig konferens. Trots att konferensen dominerades av svenska deltagare, var det också glädjande att de relativt sett mindre forskningsmiljöerna i Danmark och Norge ändå fanns representerade.

Samtidigt som konferensen alltså visar på både starka och spännande områden inom nordisk utbildningshistorisk forskning, visar den också på områden där en kraftsamling kan ske. Till sådana forskningsområden hör helt uppenbart tidigmodern utbildningshistoria, men också förhållandet mellan utbildning och religion, som trots ovan nämnda session om islamisk utbildning hamnat i skymundan. Som historiker med intresse av ekonomiska perspektiven önskar vi förstås också ytterligare studier kring utbildningens ekonomiska förutsättningar.

Inför den femte konferensen, som kommer att hållas i Umeå 2012, finns det också andra önskemål. Framförallt inser många vikten av att engagera fler deltagare från andra länder än Sverige, och att utveckla samarbetet över disciplin- och nationsgränser även under tiden mellan de utbildningshistoriska konferenserna.

Valet av Umeå ger konferensen goda möjligheter att utvecklas i en positiv riktning. Institutionen för idé- och samhällsstudier i Umeå är mångvetenskaplig, och bedriver forskning inom en rad discipliner, däribland arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Vid institutionen finns också en omfattande utbildningshistorisk forskningsmiljö, som bygger vidare på en stark tradition av studier om läs- och skrivkunnighet som noterats ovan. I övrigt är forskningen inriktad mot utbildningshistoriska aspekter på fostran, mångkultur och ämnesdidaktik.
I forskningsmiljön ingår fem internt finansierade doktorandprojekt som behandlar ämnen som elevkultur och minoriteters medborgarskolning. Vid institutionen finns även det ovan nämnda projektet ”Historia utan gräns”, som finansierar ytterligare tre doktorander. Projektet, som bygger på ett samarbete med mellan Umeå universitet, Karlstads universitet och Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland, har i nuläget nio deltagare, finansierade av Vetenskapsrådet och Umeå universitet.

Institutionens utbildningshistoriska miljö har också starka internationella kontakter. Vid sidan om den vidareutveckling av samarbetet med Georg Eckert-institutet, har man framförallt riktat sig mot det anglosaxiska området. Detta märks inte minst i att man har varit huvudarrangör för de internationella konferenserna “Pietism, Revivalism and Modernity, 1650–1850” (2005) och “Technologies of the Word: Literacies in the History of Education” (ISCHE 28; 2006). På vilket sätt detta sätter sin prägel på den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen ska bli spännande att se.

/Donald Broady, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

En fullversion av denna text finns tillgänglig på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-133280

Between discipline and self-improvement: Differences in the implementation of Monitorial Education for different social classes in Sweden, approx. 1820-1870

Between discipline and self-improvement: Differences in the implementation of Monitorial Education for different social classes in Sweden, approx. 1820-1870

A system of different schools for different social classes was established in Sweden during the 19th century. In this study the pedagogical implications of this development is analysed regarding the use of monitorial education. In this type of education more experienced students were used as help teachers and the teaching methods were often characterized by drill-like instructions. Monitorial education has often been described as a tool to discipline and control the working classes. A closer look at the situation in Sweden shows however that monitorial education was used also in more prestigious schools with students from higher social classes. In these schools monitorial education was characterized by self-activity and individualization.

In this study I will compare the monitorial education in schools for children from lower social classes (for example Växelundervisningssällskapets normalskola) to schools for children from higher social classes, such as grammar schools (for example Nya elementarskolan and Hillska skolan i Barnängen). The study of the educational practices at these schools will also be complemented by a study of the public debate. In a wider perspective the purpose of this study is to investigate the importance of social class in educational practices. I also hope that my study will increase the knowledge of the encounter between pedagogical ideas and various social environments in a more general manner.

Collaborators: Esbjörn Larsson
Department of Education, Uppsala University
Funding body: Riksbankens Jubileumsfond

Publicerat 101215

1. ESSHC 2010 CALL FOR PAPERS
2. DISPUTATIONER
3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
4. PUBLICERAT

1. ESSHC 2010, CALL FOR PAPERS
[Konferens som ofta innehåller spännande utbildningshistoriska inslag]

The International Institute for Social History will organize the Ninth European Social Science History conference at Glasgow University, Scotland, UK, 11 – 14 April 2012. Mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/

2. DISPUTATIONER
Andreas Åkerlund, Historiska institutionen i Uppsala, försvarar sin avhandling ”Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945” den 11 februari 2011, Universitetshuset sal IX, Uppsala.

3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
Researching Histories Of European Educational Spaces, Discourses And Sources Histories of Education Summer School Conference for European Postgraduate Students

University of Birmingham, UK, 9-12 June 2011, Call for Applications

This conference is for postgraduate history of education researchers registered at European universities and post-doctoral historians of education who are interested in the histories of European educational spaces and discourses and new ways of working with images, artefacts and archives. Leading international historians of education will offer advice about the research process, including publication, and there will be opportunities for students to discuss their research topics and to network.

This conference follows on from the very successful summer school held in Ghent in 2010. It is again supported by the European Educational Research Association, the Paedagogica Historica Foundation and the International Standing Conference for History of Education (ISCHE). The conference is free. Students will only have to cover the cost of their travel to Birmingham. Places are limited to 25 students and application forms can be obtained from the EERA office at summerschool-birmingham@eera.eu. Closing date for applications is 31 December 2010 and successful applicants will be notified in February 2011.

4. PUBLICERAT
Christensen Sköld, Beatrice (2010). ”Vi kan inte alla passa till hantverkare”: blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010

Elgqvist-Saltzman, Inga (2010). Lärarinna av Guds nåde – Cecilia Fryxell. Stockholm: Carlsson

Elmersjö, Henrik Åström, and Daniel Lindmark. ”Nationalism, Peace Education, and History Textbook Revision in Scandinavia, 1886-1940,” Journal of Educational Media, Memory, and Society_ 2(2)(Autumn 2010): 63-74

Fransson, Per (2010). Landskapet som lärobok – Regionalitet i Jämtland kring 1900. Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Förhammar, Staffan (2010). Från tärande till närande: funktionshinder, utbildning och socialpolitik i Sverige. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Högman, Ann-Kristin, Petterson, Lars & Åkerman, Sune (red.) (2010). Samhällsbyggare i närmiljön: kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Johannisson, Karin, Nilsson, Ingemar & Qvarsell, Roger (red.) (2010). Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden. Stockholm: Karolinska Institutet University Press

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) (2010). Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Uppsala: Utbildningshistoriska meddelanden.

Lindskog, Gerda Helena (2010). ”Snölandets fattiga ungdom till hjälp”: om kvinnor och män kring Norrbottens arbetsstugor för barn 1903-1933. Umeå: h: ström- Text & kultur

Lozic, Vanja (2010). I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Diss. Lund : Lunds universitet, 2010

Norlin, Björn (2010). Bildning i skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914 /. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010. [Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37475%5D

Öhman, Berit (red.) (2010). Till Gymnasii Bibliotheket i Wasa donerade böcker: donationskatalog över Wasa gymnasiums bibliotek 1844 – 1852. Åbo: Åbo Akademis Förl.

Publicerat 090729

Berg, Anne & Enefalk, Hanna (red.) (2009). ”Det mångsidiga verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser. Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensia

Hallström, Jonas (2009) ”Technical knowledge in a technical society: elementary school technology education in Sweden, 1919-1928”, History of Education, 38:4

Hammarberg, Lena (2009). ”Maria folkskola och hälsan 1880-1930: att skapa en sund själ i en sund kropp”. Stockholm: Stockholmia

Lind, Judith, Lindgren, Cecilia, Sjöberg, Mats & Zetterqvist Nelson, Karin (red.) (2009). ”Historien, barnen och barndomarna: vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin.” Linköping: Linköpings universitet

Nilsson, Anders (1999), ”What do Literacy Rates in the 19th Century Really Signify? -New Light on an old Problem from Unique Swedish Data”, Paedagogica Historica, 35:2