1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO) 2. PUBLIKATIONER 1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO) Vi söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i ämnet Pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria med utbildningsstart vårterminen 2015. Ref: ORU 2.2.1-3503/2014 En faktor som idag har stor betydelse för hur vi ser på skolans … Mer

Emulating Eton: The Paradox of Elite Boarding Schools in the Social Democratic Utopia

The overarching hypothesis of this study is that British-style private boarding schools have during the early 20th century functioned – and still does – as a key institution in the distribution of high positions within the economic elite sphere, not only in England, but in such diverse countries such as the US (including the New … Mer Emulating Eton: The Paradox of Elite Boarding Schools in the Social Democratic Utopia

Between discipline and self-improvement: Differences in the implementation of Monitorial Education for different social classes in Sweden, approx. 1820-1870

Between discipline and self-improvement: Differences in the implementation of Monitorial Education for different social classes in Sweden, approx. 1820-1870 A system of different schools for different social classes was established in Sweden during the 19th century. In this study the pedagogical implications of this development is analysed regarding the use of monitorial education. In this … Mer Between discipline and self-improvement: Differences in the implementation of Monitorial Education for different social classes in Sweden, approx. 1820-1870

Publicerat 120119

Almquist, Ylva. ”The School Class as a Social Network and Contextual Effects on Childhood and Adult Health: Findings from the Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study,” _Social Networks_ 33(4) (2011): 281-291. Bengtsson, Åsa (2011). Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930. Diss. Lund : Lunds universitet, 2012 Enefalk H. ”Three the … Mer Publicerat 120119

Publicerat 111130

Barow, Thomas (2011). Begreppet ”obildbar” som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft [Elektronisk resurs]. Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2320/8044 Claesson, Urban (2011). Gruvsamhället vid Stora Kopparberget som kyrklig utmaning. Faluprästen Olof Ekman (1639–1713) som föregångare för svensk pietism. … Mer Publicerat 111130

Publicerat 101215

1. ESSHC 2010 CALL FOR PAPERS 2. DISPUTATIONER 3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM 4. PUBLICERAT 1. ESSHC 2010, CALL FOR PAPERS [Konferens som ofta innehåller spännande utbildningshistoriska inslag] The International Institute for Social History will organize the Ninth European Social Science History conference at Glasgow University, Scotland, UK, 11 – 14 April 2012. Mer info, se … Mer Publicerat 101215