Utskick-130303

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH
4. PUBLIKATIONER

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
Organisationen bakom tidskriften History of Education & Children’s Literature har nu publicerat sin första bibliografi över internationell utbildningshistorisk forskning, i senaste numret av sin tidskrift («History of Education & Children’s Literature», VIII, 2 (2013), pp. 729-1097). Detta är ett mycket ambitiöst projekt, omfattande utbildningshistorisk forskning i första hand i flertalet europeiska och nordamerikanska länder, men även exempelvis Austrialien, Hong Kong och Sydafrika, 2010-2012. Från och med 2014 är målsättningen att bibliografin ska bli återkommande. Mer information om bibliografin finns i ovan nämnda tidskriftsnummer.

Bibliografin har hämtat information om svenska publikationer (författade på såväl svenska som engelska) bland annat från det utbildningshistoriska nätverket. Ännu en anledning att anmäla sina publikationer till nätverket, alltså.

För mer information om tidskriften, se http://www.hecl.it/en/
Tidskriften finns bland annat tillgänglig via EBSCOhost, genom vilken bibliotek kan prenumerera på den. För forskare vars bibliotek har en sådan prenumeration, finns den tillgänglig via följande länk: http://libris.kb.se/bib/12542444

2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
***
Dear all

We are sorry to inform you, that the 6th Nordic Conference on the History of Education, Copenhagen October 29th – 31st, 2014 will be cancelled due to too few participants.

Thank you to all of you who has taken an interest in the conference by sending in proposals, we hope to meet you at future conferences around the world.

Let’s keep up the good work, kind regards, on behalf of the organizers
Ning de Coninck-Smith
***
[Den nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer därmed att organiseras på en annan plats, sannolikt Uppsala, under 2015. Mer information följer]

3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH

Hej kollegor!

Jag skulle vilja uppmuntra er som är intresserade av barndomshistoria att gå med i den internationella organisationen the Society for the
History of Children and Youth (se mer info nedan). Som medlem får man tidskriften Journal of the History of Childhood and Youth (i pappersformat!), rabatterad avgift till organisationens konferenser samt möjlighet att söka bidrag för utåtriktade verksamheter (t.ex. workshops). Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på det barndomshistoriska fältet. Och ännu bättre blir det om fler forskare från olika länder ansluter sig! Nytt för i år är att styrelsen har arbetat fram ett pris för bästa artikel skriven på annat språk än engelska (mer info om priser finns i länkarna nedan). Jag hoppas att det kan locka ert intresse att bli medlem eller förnya ert medlemskap. Sprid gärna till andra som ni tror kan vara intresserade! Mer information om organisationen hittar ni nedan.

Johanna Sköld, fil. dr.
Biträdande lektor, Tema Barn

SHCY flyer: http://shcyhome.org/wp-content/uploads/2012/10/SHCY_overview.pdf
Hemsida: http://shcyhome.org/

3. PUBLIKATIONER
Beach, Dennis, Lindström-Nilsson Margareta, “The professionalization of the field of education in Sweden: A historical analysis”, Professions and Professionalism vol. 3, no. 2: 1-17.

Hedlin, Maria (2013). Teachers and School Discipline 1960-1970: Constructions of Femininities and Masculinities in Teachers’ Journal. Education Inquiry, Vol. 4, No. 4.

Johansson, Christer (2013). Den moderna ingenjörens utbildningshistoria. Bilden av ingenjören. S. 170-190

Junila, Marianne (2013). Schooling, education and citizenship: Finnish women entering the teaching profession in secondary education 1900-1920s. Education, state and citizenship. S. 186-205

Kvam, Vegard. ”The Non-Graded Elementary School: A Historical Study of the Development of the Norwegian Non-Graded Rural Elementary School, 1860-1970,” _Scandinavian Journal of History_ 39(1)(2014): 100-125.

Joakim Landahl (2013) “The eye of power(-lessness): on the emergence of the
panoptical and synoptical classroom”, History of Education: Journal of the History of Education Society, 42 (6) 803-821. Kan laddas ned på http://www.tandfonline.com/eprint/HJ4Uc5vyyIswkzKcD8Ms/full

Larsen, Eirinn (2013). Likestillingslandets skygge: Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning (Online). 2013:1, s. 3-22
Winblad, Ewonne (2013). Hushållsskolan Margareta: en smakrik framgångssaga. Mat och dryck : smakprov ur arkiven. S. 64-75

Larsson, Esbjörn, Westberg, Johannes & (2013).”Om skolreformers ekonomiska förutsättningar och konsekvenser”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 157-179.

Åkerlund, Andreas, ”2013). Utrikespolitik och internationellt utbyte. Svenska statsstipendier som offentlig diplomati 1938-1957”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 391-404.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Emulating Eton: The Paradox of Elite Boarding Schools in the Social Democratic Utopia

The overarching hypothesis of this study is that British-style private boarding schools have during the early 20th century functioned – and still does – as a key institution in the distribution of high positions within the economic elite sphere, not only in England, but in such diverse countries such as the US (including the New England preparatory boarding schools), Switzerland (international boarding schools such as the Intitut Le Rosey), Australia (Geloong School), and the former British colonies in Africa and Asia. Although this thesis cannot capture the full extent of the export of the British boarding school ideal, this case study of its spread to Sweden will illustrate some of the larger structures, or mechanisms, behind it. And by studying the transfer of the boarding school concept, and the ethos it produces, we can increase our knowledge of the transnational mechanisms behind the wider phenomenon of how certain elite groups’ habits, educational strategies and way of life diffuse to other countries.

Collaborators: Petter Sandgren Department of History and Civilization, European University Institute Funding Body: European University Institute- Swedish Research Council

Foreign Policy and internationalization of Swedish higher education. The Swedish Institute and the academic exchange 1945-2010

Foreign Policy and internationalization of Swedish higher education. The Swedish Institute and the academic exchange 1945-2010

The Swedish Institute (SI) was founded in 1945 with the aim to inform about Sweden and to raise sympathies for the country abroad. SI is a typical example for an institution for a cultural diplomacy institution. One central task of the institute are scholarships for foreign students and researchers for visits to Swedish universities. SI is an institution where foreign and educational policy meet and has played an important role for the academic internationalization from 1945 until today.

This project deals with the SI-scholarhips and the foreigners receiving them and wants to analyze the relationship between cultural diplomacy and the internationalization of Swedish higher education. Starting point is the Swedish interests founding SI focussing the political and economical tasks assigned to it and wether these changed with changing Swedish foreign policy. A quantitative statistical analysis of the incoming foreigners will trace wether changing foreign political and economical interests can be seen in the recievers of scholarships. Important factors are of course country of origin or working field and if this has changed over time. This analysis also gives a picture of the internationalization of the Swedish universities. The project ties together foreign policy and the educational sector, two areas normally not related to another. It will show how foreign policy affects international academic mobility and the Swedish university landscape from an historical perspective.

Collaborators: Andreas Åkerlund
Funding body: Swedish Research Council