Utskick-130303

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH
4. PUBLIKATIONER

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
Organisationen bakom tidskriften History of Education & Children’s Literature har nu publicerat sin första bibliografi över internationell utbildningshistorisk forskning, i senaste numret av sin tidskrift («History of Education & Children’s Literature», VIII, 2 (2013), pp. 729-1097). Detta är ett mycket ambitiöst projekt, omfattande utbildningshistorisk forskning i första hand i flertalet europeiska och nordamerikanska länder, men även exempelvis Austrialien, Hong Kong och Sydafrika, 2010-2012. Från och med 2014 är målsättningen att bibliografin ska bli återkommande. Mer information om bibliografin finns i ovan nämnda tidskriftsnummer.

Bibliografin har hämtat information om svenska publikationer (författade på såväl svenska som engelska) bland annat från det utbildningshistoriska nätverket. Ännu en anledning att anmäla sina publikationer till nätverket, alltså.

För mer information om tidskriften, se http://www.hecl.it/en/
Tidskriften finns bland annat tillgänglig via EBSCOhost, genom vilken bibliotek kan prenumerera på den. För forskare vars bibliotek har en sådan prenumeration, finns den tillgänglig via följande länk: http://libris.kb.se/bib/12542444

2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
***
Dear all

We are sorry to inform you, that the 6th Nordic Conference on the History of Education, Copenhagen October 29th – 31st, 2014 will be cancelled due to too few participants.

Thank you to all of you who has taken an interest in the conference by sending in proposals, we hope to meet you at future conferences around the world.

Let’s keep up the good work, kind regards, on behalf of the organizers
Ning de Coninck-Smith
***
[Den nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer därmed att organiseras på en annan plats, sannolikt Uppsala, under 2015. Mer information följer]

3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH

Hej kollegor!

Jag skulle vilja uppmuntra er som är intresserade av barndomshistoria att gå med i den internationella organisationen the Society for the
History of Children and Youth (se mer info nedan). Som medlem får man tidskriften Journal of the History of Childhood and Youth (i pappersformat!), rabatterad avgift till organisationens konferenser samt möjlighet att söka bidrag för utåtriktade verksamheter (t.ex. workshops). Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på det barndomshistoriska fältet. Och ännu bättre blir det om fler forskare från olika länder ansluter sig! Nytt för i år är att styrelsen har arbetat fram ett pris för bästa artikel skriven på annat språk än engelska (mer info om priser finns i länkarna nedan). Jag hoppas att det kan locka ert intresse att bli medlem eller förnya ert medlemskap. Sprid gärna till andra som ni tror kan vara intresserade! Mer information om organisationen hittar ni nedan.

Johanna Sköld, fil. dr.
Biträdande lektor, Tema Barn

SHCY flyer: http://shcyhome.org/wp-content/uploads/2012/10/SHCY_overview.pdf
Hemsida: http://shcyhome.org/

3. PUBLIKATIONER
Beach, Dennis, Lindström-Nilsson Margareta, “The professionalization of the field of education in Sweden: A historical analysis”, Professions and Professionalism vol. 3, no. 2: 1-17.

Hedlin, Maria (2013). Teachers and School Discipline 1960-1970: Constructions of Femininities and Masculinities in Teachers’ Journal. Education Inquiry, Vol. 4, No. 4.

Johansson, Christer (2013). Den moderna ingenjörens utbildningshistoria. Bilden av ingenjören. S. 170-190

Junila, Marianne (2013). Schooling, education and citizenship: Finnish women entering the teaching profession in secondary education 1900-1920s. Education, state and citizenship. S. 186-205

Kvam, Vegard. ”The Non-Graded Elementary School: A Historical Study of the Development of the Norwegian Non-Graded Rural Elementary School, 1860-1970,” _Scandinavian Journal of History_ 39(1)(2014): 100-125.

Joakim Landahl (2013) “The eye of power(-lessness): on the emergence of the
panoptical and synoptical classroom”, History of Education: Journal of the History of Education Society, 42 (6) 803-821. Kan laddas ned på http://www.tandfonline.com/eprint/HJ4Uc5vyyIswkzKcD8Ms/full

Larsen, Eirinn (2013). Likestillingslandets skygge: Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning (Online). 2013:1, s. 3-22
Winblad, Ewonne (2013). Hushållsskolan Margareta: en smakrik framgångssaga. Mat och dryck : smakprov ur arkiven. S. 64-75

Larsson, Esbjörn, Westberg, Johannes & (2013).”Om skolreformers ekonomiska förutsättningar och konsekvenser”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 157-179.

Åkerlund, Andreas, ”2013). Utrikespolitik och internationellt utbyte. Svenska statsstipendier som offentlig diplomati 1938-1957”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 391-404.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: