utskick 160205

1. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
2. VÄGVAL NR 4 (2015) – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3. OMRÖSTNING: DANSK SKOLHISTORIA NOMINERAD TILL ÅRETS HISTORISKE BOG 2015
4. TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER I PEDAGOGIK (SU)
5. PUBLICERAT

1. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Höstnumret av Nordic Journal of Educational History (NJEdH vol. 2 no. 2) finns nu tillgängligt här http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/4. Det nya numret är ett öppet nummer och innehåller tre artiklar om (i tur och ordning). Dessutom finns en väl tilltagen recensionsavdelning där bland annat de tre första volymerna av Dansk skolehistorie, och två utbildningshistoriska avhandlingar recenseras. NJEdH indexeras numera i Directory of Open Access Journals (DOAJ) och har där en egen sida: https://doaj.org/toc/2001-9076.

Innehåll NJEDH 2:2
Editorial
1 Notes from the Editors, David Sjögren & Henrik Åström Elmersjö

Articles
3 Educating for Peace: The Role and Impact of International Organisations in Interwar and Post-War Danish School Experiments, 1918–1975, Karen Egedal Andreasen & Christian Ydesen
27 Skolämnen och moralisk fostran: En komparativ studie av samhällskunskap och livskunskap, Joakim Landahl
49 The Rise of the Knowledge School and Its Relation to the Resurrection of Bildung, Tomas Wedin

Book Reviews
69 Dissertations
77 Edited collections and series
83 Monographs

Alla artiklar finns fritt tillgängliga här: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/4

2. VÄGVAL NR 4 (2015) – INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Tema: tre skolämnens väg och ett beslut som förändrade skolan

Innehåll:
Agneta Linné, Roger Bodin, Elisabet Rudhe
Inledning

Magnus Grahn
Samhällskunskap – en nykomling i svensk utbildningshistoria. Men när, vad, hur och varför?

Johan Prytz
Om hur utbildningshistoria blir till i samband med en reform – ett exempel från skolmatematiken

Martin Malmström
Lgy 70 och synen på skrivande

Sten Svensson
Nittiotalets privatisering sänkte den likvärdiga skolan

Artiklarna finns tillgängliga på: http://undervisningshistoria.se/

3. OMRÖSTNING: DANSK SKOLHISTORIA NOMINERAD TILL ÅRETS HISTORISKE BOG 2015
”Dansk skolehistorie – Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år omfatter fem bind fra tiden før 1780 til i dag”. Det er 2.248 sider dansk skolehistorie, redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith.

Dansk skolehistorie er nomineret blandt 5 kandidater til Årets historiske bog 2015. Frem til 19. marts 2015 är det möjligt att rösta på boken på följande länk:
http://www.historie-online.dk/nyt/boger/aaretsbog/bogstem_2015.htm

4. TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER I PEDAGOGIK (SU)
Två doktorandtjänster i pedagogik har utlysts vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, där forskningen inom forskargruppen för utbildningsstudier har starka utbildningshistoriska inslag.

Sista ansökningsdag: 2016-03-01

För mer information, se http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista

5. PUBLIKATIONER
Gardin, Matias (2015): Fortschritt und Verantwortung! Education as a rallying cry in Luxembourg’s general elections of 1974, History of Education, DOI:
10.1080/0046760X.2015.1108461

Hultén, Magnus (2016) Scientists, teachers and the ‘scientific’ textbook: interprofessional relations and the modernisation of elementary science
textbooks in nineteenth-century Sweden, History of Education, 45:2, 143-168. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2015.1060542

Norlin, Björn, “School jailhouse: discipline, space and the materiality of school morale in early-modern Sweden”, History of Education: Journal of the History of Education Society, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0046760X.2015.1127433
DOI: 10.1080/0046760X.2015.1127433

Runesson, Sverker, Sahlberg, Per-Åke, Synnerman, Jan-Erik (2015), Studentexamen i Skara 1960-1965 (Eget förlag) ISBN 978-91-637-9440-7. Information: http://wp.me/a2K6cn-74

Rydbeck, K. & Nordvall, H. (Eds.). (2015). Perspektiv på folkbildning: Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete. Linköping: Linköping University Electronic Press. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-123022

Sjögren, David (red.) & Westberg, Johannes (red.), Norrlandsfrågan: Erfarenheter av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi. Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2015 (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar; 73)

Åhsberg, Bengt (2015). Studenter i krig och fred: Sverige och det internationella studentsamarbetet i storpolitikens skugga 1919-1970. Malmö: Universus Academic Press

 

Utskick 140908

1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH
2. CFP: SCHOOL MEMORIES: NEW TRENDS IN HISTORICAL RESEARCH
3. DOKTORANDUTLYSNINGAR I LINKÖPING
4. SKOLESYSTEMERNES FØDSEL: DE DANSKE 1814-SKOLELOVE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG
5. DANSK SKOLEHISTORIE GENNEM 500 ÅR. METODER OG KONKLUSIONER – VIDNER OG DEBAT
6. PUBLIKATIONER

1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH
Special issue call for papers from History of Education Review: Schools and the management of public health

Schools have a long history of intervention in the health of children and adolescents. Their implication in the administration and management of public health has impacted significantly on relationships between family, school and the state, and on ideas about the role of the school in the creation of healthy, productive citizens. Understandings of health and hygiene have had ongoing and changing moral and political dimensions, and concerns about health have varied across gender, sexuality, race, social class, age and place. Further, shifting meanings of health and illness in schools have continued to reflect and produce contested views of difference.

The journal History of Education Review will publish an international special issue focusing on the historical involvement of schools in the production, management and bureaucratization of public health. A wide variety of topics related to this history will be considered, including but not limited to:
gender and gendered understandings of the body and education, sex, sexuality and bodily discipline, family-school-community relations, citizenship and governing, colonialisation, race, assimilation and eugenics, hygiene, vaccination and civic morality, nutrition, food provision, obesity and healthy eating, (early) childhood and adolescence, parents’ role in public health programs, communicable diseases and ideas about illness and wellness
class, social control and the economics of public health, changing and contested conceptions of expertise and professional knowledge around medicine, psychology, school teaching and parenting, teachers’ health and wellbeing, buildings, classrooms and school design.

In the first instance please submit a detailed paper proposal (1000 words maximum) to Dr Helen Proctor, Faculty of Education and Social Work, University of Sydney: Helen.proctor@sydney.edu.au, by 31 January, 2015.
Full papers (from accepted proposals) will be due 31 January, 2016.

The History of Education Review is an international journal committed to the publication of high-quality, peer-reviewed research and theoretical papers located in the history of education. It is the official journal of the Australian and New Zealand History of Education Society (http://www.anzhes.com).

Enquiries regarding this special issue of History of Education Review may be directed to Dr Helen Proctor: helen.proctor@sydney.edu.au

För mer information, se
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=5550&PHPSESSID=ug0r1labtverpdicu8l00uje50

2. CFP: SCHOOL MEMORIES: NEW TRENDS IN HISTORICAL RESEARCH
School memories: New trends in historical research into education at the international level:
heuristic perspectives and methodological issues, är ett internationellt symposium som halls I Sevilla, 22-23 September, 2015. Deadline för abstracts är 31 oktober 2014. För mer info, se call for pappers, tillgängligt på denna adress: http://wp.me/a2K6cn-4P

3. DOKTORANDUTLYSNINGAR I LINKÖPING
Linköpings universitet söker för närvarande doktorander inom två utlysningar där historiestudenter kan komma i fråga:

3-5 doktorander ska antas i ”Tema Kultur och samhälle” (Tema Q), vilket kan vara historia med någon form av kulturhistorisk anknytning. 2 doktorander ska antas i ”pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik”, vilket kan vara historiedidaktik.

Utlysningarna finns på URL http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv

Ansökningstiden går ut den 25 respektive 26 september.

4. SKOLESYSTEMERNES FØDSEL: DE DANSKE 1814-SKOLELOVE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG:
Internationalt seminar i anledning af 200 året for de danske skolelove

Program:
14.00 Velkomst ved Jesper Eckhardt Larsen
14.15-14.50 Andy Green, University of London: ’Education and State Formation: Europe, East Asia and the USA’
14.50-15.25 Johannes Westberg, Universitet i Uppsala: ’1842-folkeskoleloven i Sverige’
15.25-15.55 Pause
16.00-16.35 Signe Holm-Larsen: ’Undersøgelse af elevtimetal i folkeskolen 1814-2014’
16.35-17.10 Niels Reeh, KU: ’Den indbyrdes undervisning i Danmark’
17.10-18.00 Afslutning. Reception

Tid: ons. d. 8. oktober 2014 kl. 14-18
Arrangeret af Selskabet for Skole- og Uddannelseshisto-rie i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pæda-gogik (IUP/DPU), Aarhus Universitet.

För mer info, se http://uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/skolesystemernes_foedsel.pdf

5. DANSK SKOLEHISTORIE GENNEM 500 ÅR. METODER OG KONKLUSIONER – VIDNER OG DEBAT
Konference i København i anledning af udgivelsen af Dansk Skolehistorie.

Dato fre 21 nov, Tid 09:00 — 16:30. Sted Festsalen, Institut for Uddannelses og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

I 2014 er det 200 år siden, at Kong Frederik d. 6. underskrev de skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn. En gruppe på 12 forskere har i den anledning gennem fem år udarbejdet et fembindsværk om de sidste 500 års skolehistorie. De fem bind fortæller skolens historie fra et hverdagsperspektiv, hvor forældre, lærere og elever kommer til orde – ligesom læseren møder en mangfoldighed af offentlige skoler og frie grundskoler i mange forskellige egne af Danmark. Fra dengang læreren holdt skole, over da skolerne tog form og en egen pædagogisk lærerfaglighed voksede og frem til nutidens skolereform, lærerlockout og inklusion.

På konferencen bliver der lejlighed til at høre forfatterne til de enkelte bind præsentere de nye fortællinger og sammenhænge, som de har gravet frem fra arkivkasserne og bibliotekernes støvedehylder, og det vil også være muligt at se nogle af værkets over 1000 illustrationer.

Eftermiddagen byder på et seminar, hvor et panel af historiske vidner og aktører, som har bidraget til formgivningen af dagens skole gennem de seneste fire årtier, fortæller om deres arbejde, oplevelser og erfaringer. Ordstyrer på denne del vil være den mangeårige kender af folkeskolen og tidligere redaktør af fagbladet Folkeskolen, Thorkild Thejsen.

Dagen henvender sig til alle med interesse for skolens fortid, nutid – og fremtid, hvad enten det er lærerstuderende, lærere, ledere – eller den brede offentlighed.

Pris for deltagelse 975,-

Det er muligt at købe de enkelte bind af Dansk Skolehistorie ved tilmelding til arrangementet til en særpris af 350,- pr. stk.

För mer information och anmälan:
http://edu.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/dansk-skolehistorie-gennem-500-aar-metoder-og-konklusioner-vidner-og-debat/

6. PUBLIKATIONER
Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

Räisänen, Mirka (2014) Counter from the cathedra: Democratic School Workers Association redefining teachers’ political agency in Finland 1973–1989, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 50:4, 533-553, DOI: 10.1080/00309230.2014.899373

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 140406

1. SAMISK SKOLHISTORIA
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
4. PUBLIKATIONER

1. SAMISK SKOLHISTORIA
Samisk skolhistoria är ett bok- och internetprojekt som påbörjades 2003. Målet är att samla och publicera historia om skola och utbildning för samer. Vi önskar att göra detta i en form som bli tillgänglig för de flesta möjliga, både för samer och icke-samer, folk med och utan högra utbildning. Det ska vara till nytta för lärare och elever i samiska skolor och för studier i flera ämnen i högskola och universitet, bl. a pedagogik, samiska och historia. Många erfarenheter i samisk undervisning är relevanta för utbildningar i andra minoritetsgrupper, inte minst för att kunna lära av det som är gjort på gott och ont i undervisningen för samer.

Projektet omfattar den utbildningen som samiska elever har fått, både den som har varit grundat på samiskt språk och kultur, och den undervisningen som i språk och innehåll har varit baserat på storsamhällets språk och kultur. Det omfattar alla tider så långt tillbaka vi har historiska källor och fram till skrivande stund. Projektet omfattar historien både om kampen för och emot samisk utbildning, och historien om själva undervisningen, om det arbetet lärare, skoladministration och läromedelsförfattare har gjort.

Vi vill samla konkreta historier om hur undervisningen blev organiserat, genomfört och upplevd sett från alla aktörer från elev till utbildningsminister. Ett viktigt led i projektet är att se på arbetet i läromedelsutveckling och innehållet i de läromedlen som har används.

För mer infor, se http://skuvla.info/
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
Webbplatsen har byggts om från grunden med en ny struktur som gör det tidigare innehållet mer överskådligt och lättillgängligt. En ny navigation och layout bidar till detta. Tidslinjernas faktatexter har blivit lättare att ta till sig. Artiklarna presenteras och ges som pdf:er som kan skrivas ut. Men även nytt material har tillkommit med syfte att lyfta fram arkivens innehåll.

Den nya sektionen Lärararkiven ger en samlad överblick av de historiskt många lärarorganisationerna och redovisar deras arkiv efter att nya forskarledda inventeringar gjorts för Lärarnas historia. Här finns nu detaljerade beskrivningar av handlingsserier i folkskollärarnas arkiv tillsammans med utvalda digitaliserade dokument. Detta är avsett som ett stöd för forskare och studenter inom utbildningshistoria, läraryrkets utveckling, professionalisering, facklig historia, inom historia eller andra discipliner. Arkiven finns tillgängliga på TAM-Arkiv i Bromma.

Kärnan i Lärarnas historia handlar om om lärarnas roll och betydelse från 1800-talet till idag, och hur lärare genom tiderna påverkat sitt arbete, sina villkor och skolans utveckling genom sina sammanslutningar och organisationer.

Germund Larsson och David Sjögren (Uppsala) har genomfört arkivinventeringar, sammanställt arkivförteckningar på detaljnivå och ombesörjt viss digitalisering av källmaterial.

Se: http://www.lararnashistoria.se/
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
Call for Nominations: Fass-Sandin Prize for the best article (in English) on the History of Children and Youth published in 2013.

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in English on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2013 in a print or online journal. The prize consists of a plaque and a check for $250. The winner will be announced in mid-summer. The Fass-Sandin awards for articles published in Norwegian, Swedish, and Danish will be announced separately.

Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Send a PDF or photocopy of the article to the chair of the prize committee, Robin Bernstein, at rbernst@fas.harvard.edu. The other members of the committee are Melissa Klapper and Pamela Riney-Kehberg.

The deadline for nominations is April 15, 2014.

Se även lank: http://shcyhome.org/
4. PUBLIKATIONER
Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel Lövheim (2013) “The Study of Technology as a Field of Knowledge in General Education: Historical Insights and Methodological Considerations from a Swedish Case Study, 1842-2010”, International Journal of Technology and Design Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-013-9252-x

Daniel Lövheim, (2014) “Scientists, Engineers and the Society of Free Choice: Enrollment as Policy and Practice in Swedish Science and Technology Education 1960-1990”. Science & Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-014-9693-y

Ydesen, C. (2014) High-Stakes Educational Testing and Democracy: antagonistic or symbiotic relationship? In Education, Citizenship and Social Justice. DOI: 10.1177/1746197914520646
**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick-130303

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH
4. PUBLIKATIONER

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
Organisationen bakom tidskriften History of Education & Children’s Literature har nu publicerat sin första bibliografi över internationell utbildningshistorisk forskning, i senaste numret av sin tidskrift («History of Education & Children’s Literature», VIII, 2 (2013), pp. 729-1097). Detta är ett mycket ambitiöst projekt, omfattande utbildningshistorisk forskning i första hand i flertalet europeiska och nordamerikanska länder, men även exempelvis Austrialien, Hong Kong och Sydafrika, 2010-2012. Från och med 2014 är målsättningen att bibliografin ska bli återkommande. Mer information om bibliografin finns i ovan nämnda tidskriftsnummer.

Bibliografin har hämtat information om svenska publikationer (författade på såväl svenska som engelska) bland annat från det utbildningshistoriska nätverket. Ännu en anledning att anmäla sina publikationer till nätverket, alltså.

För mer information om tidskriften, se http://www.hecl.it/en/
Tidskriften finns bland annat tillgänglig via EBSCOhost, genom vilken bibliotek kan prenumerera på den. För forskare vars bibliotek har en sådan prenumeration, finns den tillgänglig via följande länk: http://libris.kb.se/bib/12542444

2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
***
Dear all

We are sorry to inform you, that the 6th Nordic Conference on the History of Education, Copenhagen October 29th – 31st, 2014 will be cancelled due to too few participants.

Thank you to all of you who has taken an interest in the conference by sending in proposals, we hope to meet you at future conferences around the world.

Let’s keep up the good work, kind regards, on behalf of the organizers
Ning de Coninck-Smith
***
[Den nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer därmed att organiseras på en annan plats, sannolikt Uppsala, under 2015. Mer information följer]

3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH

Hej kollegor!

Jag skulle vilja uppmuntra er som är intresserade av barndomshistoria att gå med i den internationella organisationen the Society for the
History of Children and Youth (se mer info nedan). Som medlem får man tidskriften Journal of the History of Childhood and Youth (i pappersformat!), rabatterad avgift till organisationens konferenser samt möjlighet att söka bidrag för utåtriktade verksamheter (t.ex. workshops). Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på det barndomshistoriska fältet. Och ännu bättre blir det om fler forskare från olika länder ansluter sig! Nytt för i år är att styrelsen har arbetat fram ett pris för bästa artikel skriven på annat språk än engelska (mer info om priser finns i länkarna nedan). Jag hoppas att det kan locka ert intresse att bli medlem eller förnya ert medlemskap. Sprid gärna till andra som ni tror kan vara intresserade! Mer information om organisationen hittar ni nedan.

Johanna Sköld, fil. dr.
Biträdande lektor, Tema Barn

SHCY flyer: http://shcyhome.org/wp-content/uploads/2012/10/SHCY_overview.pdf
Hemsida: http://shcyhome.org/

3. PUBLIKATIONER
Beach, Dennis, Lindström-Nilsson Margareta, “The professionalization of the field of education in Sweden: A historical analysis”, Professions and Professionalism vol. 3, no. 2: 1-17.

Hedlin, Maria (2013). Teachers and School Discipline 1960-1970: Constructions of Femininities and Masculinities in Teachers’ Journal. Education Inquiry, Vol. 4, No. 4.

Johansson, Christer (2013). Den moderna ingenjörens utbildningshistoria. Bilden av ingenjören. S. 170-190

Junila, Marianne (2013). Schooling, education and citizenship: Finnish women entering the teaching profession in secondary education 1900-1920s. Education, state and citizenship. S. 186-205

Kvam, Vegard. ”The Non-Graded Elementary School: A Historical Study of the Development of the Norwegian Non-Graded Rural Elementary School, 1860-1970,” _Scandinavian Journal of History_ 39(1)(2014): 100-125.

Joakim Landahl (2013) “The eye of power(-lessness): on the emergence of the
panoptical and synoptical classroom”, History of Education: Journal of the History of Education Society, 42 (6) 803-821. Kan laddas ned på http://www.tandfonline.com/eprint/HJ4Uc5vyyIswkzKcD8Ms/full

Larsen, Eirinn (2013). Likestillingslandets skygge: Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning (Online). 2013:1, s. 3-22
Winblad, Ewonne (2013). Hushållsskolan Margareta: en smakrik framgångssaga. Mat och dryck : smakprov ur arkiven. S. 64-75

Larsson, Esbjörn, Westberg, Johannes & (2013).”Om skolreformers ekonomiska förutsättningar och konsekvenser”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 157-179.

Åkerlund, Andreas, ”2013). Utrikespolitik och internationellt utbyte. Svenska statsstipendier som offentlig diplomati 1938-1957”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 391-404.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Publicerat 130319

4. PUBLICERAT
Axelsson, Thom, “Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal” i Uddannelsehistorie 2012: I saerklasse. Inklusion och exklusion i grundskolen. 46. Årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie.

Erkko Anttila & Ari Väänänen (2013): Rural schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping strategies in mid-twentieth-century Finland, History of Education: DOI:10.1080/0046760X.2013.766267

Holmlund, Kerstin, (2013) ”Poor laws and schooling in Stockholm”, History of Education Review, Vol. 42 No 1.

Publicerat 121102

6. PUBLICERAT
Aubry, Carla & Westberg, Johannes (ed.), History of Schooling: Politics and local practice (Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012). 276 pp (inkluderar bidrag från bland annat Peter Bernhardsson, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johan Prytz och Stefan Rimm). Info flyer: http://www.peterlang.com/download/datasheet/67688/datasheet_263367.pdf

Axelsson, Thom (2012) ”Att konstruera begåvning – debatten om IQ”, Educare nr 1.’

Burman, Lars, Eloquent students: rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2012 http://libris.kb.se/bib/13561461

Hallström, Jonas, Martinsson, Bengt-Göran & Sjöberg, Mats (2012). Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Jesper Eckhardt Larsen (ed). “Knowledge, Politics and the History of Education” (Berlin: LIT-Verlag, 2012) (med bidrag av bland annat Jukka Rantala, Esbjörn Larsson, Else Hansen och Christian Larsen & Jesper Eckhardt Larsen). För mer info, se http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-1561-5

Larsson, Anna, “A children’s place? The school playground debate in postwar Sweden”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.697921

Stenfeldt, Johan ”Positioning in the Cold War – Swedish and Danish History Textbooks and the Totalitarianism Doctrine. Historical Cultures in Comparison”. Scandinavian Journal of History (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2012.706772

Qvarsebo, Jonas “Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school, 1946–1962: a genealogical perspective” Paedagogica Historica (forthcoming) Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2012.725841

Westberg, Johannes “Stimulus or impediment? The impact of matching grants on the funding of elementary schools in Sweden during the nineteenth century”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.684359