Publikationer 131008

7. PUBLIKATIONER
Buchardt, M., Markkola, P. & Valtonen, H. (eds.): Education, state and citizenship. A perspective in the Nordic Welfare State History, in NordWel Studies in Historical Welfare State Research: Helsinki 2013.

Hellström, Agnes (2013). Att vara utan att synas: [om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna]. Stockholm: Forum

Joakim Landahl & Christian Lundahl (2013) “(Mis-)Trust in Numbers: shape shifting and directions in the modern history of data in Swedish educational reform.” I Martin Lawn (red.) The Rise of Data in Education Systems. Collection, visualization and use. Oxford: Symposion books.

Paksuniemi, Merja, Satu Uusiautti, and Kaarina Määttä. ”From Teachers into Multiply Skilled Persons: How was Art Education Implemented at a Finnish Teacher Training College in 1921-1970?” _International Journal of Research Studies in Education_ 2(2)(2013): 71-82. Online open access here: http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrse/article/view/143

Christian Ydesen, Educational testing as an accountability measure: drawing on twentieth-century Danish history of education experiences. Paedagogica Historica Vol. 49, Iss. 5, 2013

Morten Fink-Jensen & Charlotte Appel, Da læreren holdt skole. Tiden før 1780. Aarhus universitet, 2013.

Publikationer 130610

4. PUBLIKATIONER
Berg, Anne, “Nationens historiska karaktär. Nationell identitetsformering, klass och föreställda skillnader i revolutionens tidsålder”, i Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, Studia Historica in honorem Torkilli Helsingii Edita 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:

Bolling, Hans & Yttergren, Leif (red.) (2013). 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet / Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan

Halskov, Gerd Anne, 1949-. – Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark : reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer / Gerd Anne Halskov. – 2013. – ISBN: 9789155486525

Huldt, Inger. – Från läkarskola till medicinskt universitet : Karolinska Institutets ledning 1953-2012 / Inger Huldt, Daniel Normark, Bengt Norrving. – 2013. – ISBN: 9789185565634

Kuismin, Anna & M. J. Driscoll (Ed.), White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (pp. 89-100). Helsingfors: Finnish Literature Society.

Mårald, Elisabeth (2013) Med barnen som framtidsbyggare: Ellen Keys dröm och Sigrids verklighet. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 217, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Ydesen, Christian, Ludvigsen, Kari & Lundahl, Christian, Creating an Educational Testing Profession in Norway, Sweden and Denmark, 1910-1960. European Educational Research Journal, Volume 12 Number 1 2013. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2013.12.1.120

Publikationer 130528

3. PUBLIKATIONER
Björklund, Elisabet (2012). The most delicate subject: a history of sex education films in Sweden. Diss. Lund : Lunds universitet, 2013

Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, STUDIA HISTORICA IN HONOREM TORKILLI HELSINGII EDITA 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:
-Läraren och sällskapsmänniskan Erik Gustaf Geijer som social kulturbärare, Thomas Neidenmark
-Folkskollärare i konflikt med skolråd och allmoge 1840–1900, David Sjögren
-”Fosterlandets pulsar” och införandet av Läsebok för folkskolan, Henrik Edgren

Nordblad, Julia (2013). Jämlikhetens villkor: demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2013

Åström Elmersjö, H. (2013). Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. (Doctoral dissertation). Lund: Nordic Academic Press.

Publicerat 130319

4. PUBLICERAT
Axelsson, Thom, “Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal” i Uddannelsehistorie 2012: I saerklasse. Inklusion och exklusion i grundskolen. 46. Årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie.

Erkko Anttila & Ari Väänänen (2013): Rural schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping strategies in mid-twentieth-century Finland, History of Education: DOI:10.1080/0046760X.2013.766267

Holmlund, Kerstin, (2013) ”Poor laws and schooling in Stockholm”, History of Education Review, Vol. 42 No 1.

3. PUBLICERAT
Alajoutsijarvi, Kimmo, Kerttu Kettunen, and Henrikki Tikkanen. ”Institutional Evolution of Business Schools in Finland, 1909-2009,” Management & Organizational History_ 7(4)(November 2012): 337-367.

Eriksson, Lars Olov & Larspers, Torbjörn (red.) (2012). Johannelund 150 år: 1862-2012. Uppsala: Johannelunds teologiska högskola

Evertsson, Jakob, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910”, i Historisk tidskrift 132:4 (2012).

Christina Florin, (2012) ”Blåstrumpor och Rödstrumpor: motståndsrörelser bland kvinnliga akademiker”, i Människan, arbetet och historien. En vänbok till professor Tom Ericsson. Historiska Studier:Skrifter från Umeå universitet, nr 3.

Husz, Orsi (2012). Människovärde på distans: Kunskap mellan ekonomi och idealitet i brevskolornas reklam 1920-1970. Människans kunskap och kunskapen om människan : En gränslös historia. s. 146-173

Johansson, Mikael (2012). Libanios och retorikskolorna i det romerska Athen. Rhetorica Scandinavica. 61, s. 25-35

Knapas, Rainer (2012). Kunskapens rike: Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640-2010. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland

Konnander, Benkt (2012). Ett departement från Engberg till Erlander: universitetspolitik inom ecklesiastikdepartementets område 1932-45 : rapport. Järfälla: Benkt Konnander