Publikationer 131008

7. PUBLIKATIONER Buchardt, M., Markkola, P. & Valtonen, H. (eds.): Education, state and citizenship. A perspective in the Nordic Welfare State History, in NordWel Studies in Historical Welfare State Research: Helsinki 2013. Hellström, Agnes (2013). Att vara utan att synas: [om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna]. Stockholm: Forum Joakim Landahl & Christian Lundahl (2013) “(Mis-)Trust … Mer Publikationer 131008

Publikationer 130610

4. PUBLIKATIONER Berg, Anne, “Nationens historiska karaktär. Nationell identitetsformering, klass och föreställda skillnader i revolutionens tidsålder”, i Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, Studia Historica in honorem Torkilli Helsingii Edita 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013: Bolling, Hans & Yttergren, … Mer Publikationer 130610

Publikationer 130528

3. PUBLIKATIONER Björklund, Elisabet (2012). The most delicate subject: a history of sex education films in Sweden. Diss. Lund : Lunds universitet, 2013 Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, STUDIA HISTORICA IN HONOREM TORKILLI HELSINGII EDITA 1, Artos & Norma, … Mer Publikationer 130528

Publicerat 130319

4. PUBLICERAT Axelsson, Thom, “Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal” i Uddannelsehistorie 2012: I saerklasse. Inklusion och exklusion i grundskolen. 46. Årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie. Erkko Anttila & Ari Väänänen (2013): Rural schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping strategies in mid-twentieth-century Finland, … Mer Publicerat 130319

3. PUBLICERAT Alajoutsijarvi, Kimmo, Kerttu Kettunen, and Henrikki Tikkanen. ”Institutional Evolution of Business Schools in Finland, 1909-2009,” Management & Organizational History_ 7(4)(November 2012): 337-367. Eriksson, Lars Olov & Larspers, Torbjörn (red.) (2012). Johannelund 150 år: 1862-2012. Uppsala: Johannelunds teologiska högskola Evertsson, Jakob, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910”, i Historisk tidskrift 132:4 (2012). … Mer