Etikett: Läromedel

 • Utskick 140812

  1. TRE-ÅRIG POSTDOK, LUXEMBOURG 2. CfP: DET MODERNE UNIVERSITET: POLITIK, KAMPE OG DE LANGE TRÆK 3. PUBLIKATIONER 1. TRE-ÅRIG POSTDOK, LUXEMBOURG The University of Luxembourg seeks to hire outstanding researchers within its Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education Post-doctoral Researcher in Educational Sciences (M/F) •Réf.: F3R-ECC-PUL-14SCIP •Full-time, 40 hrs/week •Fixed term contract: […]

  Annons

 • 1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (KÖPENHAMN) 2. WORKSHOP OM BILDNINGSBEGREPPET (UMEÅ) 3. EXTENDED DEADLINE, 9 DECEMBER: ISCHE 2014 (LONDON) 4. PUBLIKATIONER 1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (KÖPENHAMN) Methods – Messages – Manifestations Traditions and challenges in the history of education and childhood The 6th Nordic Conference on the History of Education The Department of Education, […]

 • Publikationer 130528

  3. PUBLIKATIONER Björklund, Elisabet (2012). The most delicate subject: a history of sex education films in Sweden. Diss. Lund : Lunds universitet, 2013 Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, STUDIA HISTORICA IN HONOREM TORKILLI HELSINGII EDITA 1, Artos & Norma, […]

 • Utskick 130206

  ************************************************************************** Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005 ************************************************************************** Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se. För mer info om nätverket, och […]

 • The development of School mathematics and reforms of the Swedish school system in the 20th century: A comparative and historical study of changes of contents, methods and institutional conditions

  The development of School mathematics and reforms of the Swedish school system in the 20th century: A comparative and historical study of changes of contents, methods and institutional conditions The project aims to examine how Swedish school mathematics change in primary school (Year 4-9) during the period 1910-2010 and to identify mechanisms that have influenced […]

 • Publicerat 111019

  Appel Charlotte (2010), Danske skoleboger fra 1500-, 1600- og 1700-tallet, i Lychnos 2010, s. 111-136. de Coninck-Smith, Ning (2011) Barndom og arkitektur – Rum til danske børn igennem 300 år. Forlaget Klim. Se http://www.dac-bookshop.dk/Shop.aspx?ID=48&ProductID=B6355@@SHOP1 Larsson, Esbjörn (2011). ”Maktlekar ur ett historiskt perspektiv”, i Angeläget om maktlekar – en antologi. Stockholm: ALMAeuropa; 2011. p. 20-39. Wickström, […]

 • Publicerat

  Dahlstedt, M. Fejes, A. & Schönning, E. (2011) The will to (de)liberate: Shaping governable citizens through cognitive behavioural programmes in school. Journal of Education Policy, 26(3), 399-414. Enegren, Johan (2011). Friskolor och statsmakter 1830-2000. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria Helldin, Rolf, Dwyer, Helen, Westling-Allodi, Mara (red.), Specialpedagogiska nybyggare. En historisk antologi om organisation, funktionshinder och […]