Utskick 130206

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. CFP: ESSHC VIENNA, AUSTRIA, 23-26 APRIL 2014
2. FYRA DOKTORANDTJÄNSTER OCH EN POSTDOKTORTJÄNST I PEDAGOGIK (LINKÖPING)
3. CFP: VERDEN I SKOLEN, SKOLEN I VERDEN. UDDANNELSESHISTORIE 2013
4. PUBLICERAT

1. CFP: ESSHC VIENNA, AUSTRIA, 23-26 APRIL 2014
10th European Social Science History Conference, Vienna, Austria, 23-26 April 2014
The ESSHC aims at bringing together scholars interested in explaining historical phenomena using the methods of the social sciences. The conference is characterized by a lively exchange in many small groups, rather than by formal plenary sessions.

The Conference welcomes papers and sessions on any topic and any historical period. It is organized in a large number of networks:

Africa – Antiquity – Asia – Criminal Justice – Culture – Economics – Education and Childhood – Elites and Forerunners – Ethnicity and Migration
– Family and Demography – Health – History and Computing – Labour – Latin America – Material and Consumer Culture – Middle Ages – Oral History – Politics, Citizenship and Nations – Religion – Rural – Sexuality – Social Inequality – Spatial and digital History Technology – Theory – Urban – Women and Gender – World History

The deadline for pre-registration on our website is 15 May 2013.

For further information and the online pre-registration form for the Conference please go to our website: http:// esshc/socialhistory.org or contact the conference secretariat:
E mail: esshc@iisg.nl

2. FYRA DOKTORANDTJÄNSTER OCH EN POSTDOKTORTJÄNST I PEDAGOGIK (LINKÖPING)
Ny utlyses fyra doktorandtjänster och en postdoktortjänst i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande kopplade till forskningsmiljön Vuxenpedagogik och Folkbildning vid Linköpings universitet. Sprid gärna denna information via era nätverk och till personer som ni tror kan vara intresserade. Info finns via länkarna nedan. Notera att behörighetskrav (särskild behörighet) för doktorandtjänsterna är 90hp på avancerad nivå inom ämne med relevans för området vuxnas lärande (mao personer med olika disciplinära bakgrunder är välkomna att söka).

Doktorandtjänster: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5008
Postdoktortjänst: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5010

3. CFP: VERDEN I SKOLEN, SKOLEN I VERDEN. UDDANNELSESHISTORIE 2013
Globale perspektiver på uddannelseshistorie. Til tidsskriftet: Uddannelseshistorie 2013.

Nyere tendenser i international historisk uddannelsesforskning udfordrer nationalstaten som grundlæggende kategori for historieskrivningen. Forskning i f.eks. reformpædagogikkens udbredelse viser at denne periode var ”næsten” lige så global som den nuværende periode med store transnationale aktører. Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2013 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, som tematiserer sådanne overnationale tendenser og/eller internationale netværksanalyser inden for uddannelseshistorie. Vi efterspørger eksempler, hvor det internationale gør sig gældende på måder, der udfordrer det traditionelle nationale blik på uddannelseshistorie. Mulige emner for sådanne artikler kunne være en af de bølger af globalisering, der har præget den moderne pædagogik og uddannelsesudvikling. Den indbyrdes undervisning fik f.eks. global udbredelse ca. 1800. Reform-pædagogikken ca. 1900 havde som nævnt efter mange iagttageres synspunkter en netværkskarakter, der var internationalt overgribende. Endelig kan den nyere uddannelsesudvikling forstås ud fra et globalt perspektiv med overskrifter som ny-liberalisme, decentralisering, frit skolevalg, statslige-private partnerskaber, udlicitering, LLL og internationalisering af universiteterne som en del af den globale uddannelsesstrategi. Vi indbyder til analyserende artikler, der eksplicit tager stilling til globale processer og ideers udbredelse og deres nationale receptioner.

Artikelomfang er mellem 6000 og 8000 ord
Sprog: nordiske sprog
Deadline for indleveret færdig artikel til peer review er d.1/8-2013

Hvis dette har interesse kontakt da venligst: tema-redaktør Jesper Eckhardt Larsen (jel@dpu.dk) eller ansvarshavende redaktør Susanne Wiborg (s.wiborg@ioe.ac.uk) inden d. 1. marts 2013.

Se även: http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=9

4. PUBLICERAT
Hallström, Jonas, Hultén, Magnus & Lövheim, Daniel (red.). 2013. Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010. Hedemora: Gidlunds.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: