Utskick 130319

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. TVÅ POSTDOKTORER VID CENTRUM FÖR DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA ÄMNENAS DIDAKTIK (STHLM)
2. KØBENHAVNS UNIVERSITETS ÅRBØGER ER DIGITALISERET
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. TVÅ POSTDOKTORER VID CENTRUM FÖR DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA ÄMNENAS DIDAKTIK (STHLM)
Stockholms universitet utlyser två (2) anställningar med placering vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam).

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska vid tillträde till anställningen ha tagit ut sin doktorsexamen och i sitt avhandlingsarbete eller i annan forskning arbetat med frågor med relevans för lärande och undervisning.
Sista ansökningsdag: 2013-04-18.
http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/tva-postdoktorer-1.126499

2. KØBENHAVNS UNIVERSITETS ÅRBØGER ER DIGITALISERET
Københavns Universitets årbøger er en publikationsserie der går tilbage til 1793 hvor en række publikationer begyndte at udkomme med mere eller mindre officiel status, og med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen.
Således udkom i årene 1793-1801 Kiøbenhavns Universitets-Journal. Københavns Universitets række af officielle årbøger – eller årsberetninger – begynder med året 1864. Dog er det først med årbogen for det akademiske år 1875-76, der udkom i 1877, at rutinen med en årlig beretning for det netop forløbne år kan siges at være fast etableret.
http://www.tidsskrift.dk/index.php/kuaarbog/issue/archive

3. DISPUTATIONER
12 april 2013.
Helle Strandgaard Jensen försvarade sin doktorsavhandling Defining the (In)appropriate. Scandinavian debates about the role of media in children´s lives, 1950-1985. Avhandlingen lades fram vid Department of History and Civilization, European University Institute i Florens.

24 maj 2013.
Henrik Åström Elmersjö försvarar sin avhandling ” Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972”. Tid:10.15 – 12.15. Plats: Humanisthuset, Hörsal F.
Opponent: Samuel Edquist, docent, institutionen för ABM/institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Arrangör: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Kontaktperson:Daniel Lindmark. Telefon: +46 90 786 62 50

4. PUBLICERAT
Axelsson, Thom, “Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal” i Uddannelsehistorie 2012: I saerklasse. Inklusion och exklusion i grundskolen. 46. Årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie.

Erkko Anttila & Ari Väänänen (2013): Rural schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping strategies in mid-twentieth-century Finland, History of Education: DOI:10.1080/0046760X.2013.766267

Holmlund, Kerstin, (2013) ”Poor laws and schooling in Stockholm”, History of Education Review, Vol. 42 No 1.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: