3. PUBLICERAT
Alajoutsijarvi, Kimmo, Kerttu Kettunen, and Henrikki Tikkanen. ”Institutional Evolution of Business Schools in Finland, 1909-2009,” Management & Organizational History_ 7(4)(November 2012): 337-367.

Eriksson, Lars Olov & Larspers, Torbjörn (red.) (2012). Johannelund 150 år: 1862-2012. Uppsala: Johannelunds teologiska högskola

Evertsson, Jakob, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910”, i Historisk tidskrift 132:4 (2012).

Christina Florin, (2012) ”Blåstrumpor och Rödstrumpor: motståndsrörelser bland kvinnliga akademiker”, i Människan, arbetet och historien. En vänbok till professor Tom Ericsson. Historiska Studier:Skrifter från Umeå universitet, nr 3.

Husz, Orsi (2012). Människovärde på distans: Kunskap mellan ekonomi och idealitet i brevskolornas reklam 1920-1970. Människans kunskap och kunskapen om människan : En gränslös historia. s. 146-173

Johansson, Mikael (2012). Libanios och retorikskolorna i det romerska Athen. Rhetorica Scandinavica. 61, s. 25-35

Knapas, Rainer (2012). Kunskapens rike: Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640-2010. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland

Konnander, Benkt (2012). Ett departement från Engberg till Erlander: universitetspolitik inom ecklesiastikdepartementets område 1932-45 : rapport. Järfälla: Benkt Konnander

Annons
%d bloggare gillar detta: