Utskick 130109

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se. För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/

1. CFP: 15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCHOOL LIFE AND SCHOOL HISTORY MUSEUMS & COLLECTIONS
2. CFP: TEACHER EDUCATION POLICY IN EUROPE (TEPE)
3. PUBLICERAT

1. CFP: 15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCHOOL LIFE AND SCHOOL HISTORY MUSEUMS & COLLECTIONS
Organised by Slovenian School Museum, Historical Association of Slovenia and ICOM- Slovenia. Ljubljana (Slovenia), 26th – 29th June 2013

Deadline for sending abstracts: 20. january 2013.
More info – web site of symposium: http://www.ssolski-muzej.si/slo/symposium2013.php

2. CFP: TEACHER EDUCATION POLICY IN EUROPE (TEPE)
2013 års konferens för Teacher Education Policy in Europe (TEPE) arrangeras i Helsingfors 16-18 maj. Det övergripande temat för konferensen är ”Learning Spaces with Technology in Teaching and Teacher Education” men som vid tidigare konferenser välkomnas också paper med annan tematik som fokuserar till TEPEs agenda: ”The central goals of the TEPE Network relate to: a) Advancing research in and on Teacher Education, b) Increasing mobility and extending the European Dimension in Teacher Education and c) Enhancing quality through the renewal of evaluation cultures in Teacher Education.”
Konferensen genomförs tillammans med CICERO Learning Network och Helsingfors universitet. Information om konferensen finns på:
http://blogs.helsinki.fi/tepe-2013/

Sista dag för abstracts är 15 februari. Mer information om nätverket TEPE finns på: http://tepe.wordpress.com

3. PUBLICERAT
Alajoutsijarvi, Kimmo, Kerttu Kettunen, and Henrikki Tikkanen. ”Institutional Evolution of Business Schools in Finland, 1909-2009,” Management & Organizational History_ 7(4)(November 2012): 337-367.

Eriksson, Lars Olov & Larspers, Torbjörn (red.) (2012). Johannelund 150 år: 1862-2012. Uppsala: Johannelunds teologiska högskola

Evertsson, Jakob, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910”, i Historisk tidskrift 132:4 (2012).

Christina Florin, (2012) ”Blåstrumpor och Rödstrumpor: motståndsrörelser bland kvinnliga akademiker”, i Människan, arbetet och historien. En vänbok till professor Tom Ericsson. Historiska Studier:Skrifter från Umeå universitet, nr 3.

Husz, Orsi (2012). Människovärde på distans: Kunskap mellan ekonomi och idealitet i brevskolornas reklam 1920-1970. Människans kunskap och kunskapen om människan : En gränslös historia. s. 146-173

Johansson, Mikael (2012). Libanios och retorikskolorna i det romerska Athen. Rhetorica Scandinavica. 61, s. 25-35

Knapas, Rainer (2012). Kunskapens rike: Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640-2010. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland

Konnander, Benkt (2012). Ett departement från Engberg till Erlander: universitetspolitik inom ecklesiastikdepartementets område 1932-45 : rapport. Järfälla: Benkt Konnander

Annons
%d bloggare gillar detta: