utskick 140627

1. CFA: SPECIAL ISSUE ON UNIVERSITY HISTORY
2. FORSKARUTBILDNINGSKURS ”DEMOKRATI OCH MEDBORGARSKAP I UTBILDNING”, STOCKHOLM
3. PUBLIKATIONER

1. CFA: SPECIAL ISSUE ON UNIVERSITY HISTORY
Excellence in research, internationalization, discourses of management and commodification, cases of scientific fraud and burn-out – what on earth has happened to our universities? How did they develop from collegiate schools of higher knowledge focusing on the training of civil servants and the clergy, possibly in combination with scientific schooling, through a process of democratization, into competitive, benchmarked company-like institutions?

We would like to discuss these questions, as well as other important and topical matters in a special issue on university history of the interdisciplinary online journal ”Kasvatus ja aika”. The special issue will be published in the autumn of 2015.

The double-blind peer review process of original research articles takes place in two stages. First, possible authors are requested to submit an abstract of not more than 300 words to Arto
Nevala before 15.8.2014.

För mer info, se http://wp.me/a2K6cn-4F

For all information with regard to the special issue and the submission of abstracts, please contact arto.nevala@uef.fi.
The other editors of the special issue are:
pieter.dhondt@uef.fi
risto.m.ikonen@uef.fi
antti.ronkainen@uef.fi

2. FORSKARUTBILDNINGSKURS ”DEMOKRATI OCH MEDBORGARSKAP I UTBILDNING”, STOCKHOLM
Den 6-9 oktober 2014 erbjuds nordisk kurs på forskarnivå vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet, med titeln ”Demokrati och medborgarskap i utbildning– skolämnen och samhälle”.’

Kursen belyser demokrati och medborgarskap i utbildning i ett brett perspektiv. Teorier och forskningsresultat som behandlar frågor om demokrati och medborgarskap i olika utbildningssammanhang, i skolämnen och i samhällslivet lyfts. Frågor om nationell identitet, mångfald, ungdomars politiska deltagande och lärande samt jämförande perspektiv på medborgare i skolsammanhang i och utanför Norden kommer att ingå i kursen. Upplägget tar form som en kombination av föreläsningar, kommentarer och diskussioner, och alla deltagare är inbjudna att spela en aktiv roll i kursgenomförandet.

Kursen ges i samarbete mellan CeHum, Stockholms universitet, och Programmet för lärarutbildning vid NTNU i Trondheim, och med stöd från National Graduate School of Education (NAFOL) i Norge. Den kommer att vara särskilt relevant för nordiska forskarstuderande, men är även öppen för andra.

Sista ansökningsdag: 1 september, 2014.

Läs mer om kursen här:
http://www.cehum.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå/kurser-på-forskarnivå

3. PUBLIKATIONER
Dahlbäck, Göran, Från barnhusbarn i Uddevalla till Överlärare i Sandviken. Fredrik Viktor Samuelsson (1835-1916) berättar om sitt liv som pedagog. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Järnankar, ”Ett nytt skolämne och en ny profession formeras”, i Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.) (2014). Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women’s and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012. Makadam förlag. Fulltext: http://media.skogh.nu/2014/03/Manns-Sundevall_2014_mindre.pdf

Sundevall, Fia, ”Där pojkar blev män? Maskulinitet och mognad i minnesberättelser om svensk värnpliktsutbildning”, i Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.) (2014). Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women’s and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012. Makadam förlag. Fulltext: http://media.skogh.nu/2014/03/Manns-Sundevall_2014_mindre.pdf

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

3. PUBLICERAT
Alajoutsijarvi, Kimmo, Kerttu Kettunen, and Henrikki Tikkanen. ”Institutional Evolution of Business Schools in Finland, 1909-2009,” Management & Organizational History_ 7(4)(November 2012): 337-367.

Eriksson, Lars Olov & Larspers, Torbjörn (red.) (2012). Johannelund 150 år: 1862-2012. Uppsala: Johannelunds teologiska högskola

Evertsson, Jakob, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910”, i Historisk tidskrift 132:4 (2012).

Christina Florin, (2012) ”Blåstrumpor och Rödstrumpor: motståndsrörelser bland kvinnliga akademiker”, i Människan, arbetet och historien. En vänbok till professor Tom Ericsson. Historiska Studier:Skrifter från Umeå universitet, nr 3.

Husz, Orsi (2012). Människovärde på distans: Kunskap mellan ekonomi och idealitet i brevskolornas reklam 1920-1970. Människans kunskap och kunskapen om människan : En gränslös historia. s. 146-173

Johansson, Mikael (2012). Libanios och retorikskolorna i det romerska Athen. Rhetorica Scandinavica. 61, s. 25-35

Knapas, Rainer (2012). Kunskapens rike: Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640-2010. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland

Konnander, Benkt (2012). Ett departement från Engberg till Erlander: universitetspolitik inom ecklesiastikdepartementets område 1932-45 : rapport. Järfälla: Benkt Konnander