utskick 140627

1. CFA: SPECIAL ISSUE ON UNIVERSITY HISTORY
2. FORSKARUTBILDNINGSKURS ”DEMOKRATI OCH MEDBORGARSKAP I UTBILDNING”, STOCKHOLM
3. PUBLIKATIONER

1. CFA: SPECIAL ISSUE ON UNIVERSITY HISTORY
Excellence in research, internationalization, discourses of management and commodification, cases of scientific fraud and burn-out – what on earth has happened to our universities? How did they develop from collegiate schools of higher knowledge focusing on the training of civil servants and the clergy, possibly in combination with scientific schooling, through a process of democratization, into competitive, benchmarked company-like institutions?

We would like to discuss these questions, as well as other important and topical matters in a special issue on university history of the interdisciplinary online journal ”Kasvatus ja aika”. The special issue will be published in the autumn of 2015.

The double-blind peer review process of original research articles takes place in two stages. First, possible authors are requested to submit an abstract of not more than 300 words to Arto
Nevala before 15.8.2014.

För mer info, se http://wp.me/a2K6cn-4F

For all information with regard to the special issue and the submission of abstracts, please contact arto.nevala@uef.fi.
The other editors of the special issue are:
pieter.dhondt@uef.fi
risto.m.ikonen@uef.fi
antti.ronkainen@uef.fi

2. FORSKARUTBILDNINGSKURS ”DEMOKRATI OCH MEDBORGARSKAP I UTBILDNING”, STOCKHOLM
Den 6-9 oktober 2014 erbjuds nordisk kurs på forskarnivå vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet, med titeln ”Demokrati och medborgarskap i utbildning– skolämnen och samhälle”.’

Kursen belyser demokrati och medborgarskap i utbildning i ett brett perspektiv. Teorier och forskningsresultat som behandlar frågor om demokrati och medborgarskap i olika utbildningssammanhang, i skolämnen och i samhällslivet lyfts. Frågor om nationell identitet, mångfald, ungdomars politiska deltagande och lärande samt jämförande perspektiv på medborgare i skolsammanhang i och utanför Norden kommer att ingå i kursen. Upplägget tar form som en kombination av föreläsningar, kommentarer och diskussioner, och alla deltagare är inbjudna att spela en aktiv roll i kursgenomförandet.

Kursen ges i samarbete mellan CeHum, Stockholms universitet, och Programmet för lärarutbildning vid NTNU i Trondheim, och med stöd från National Graduate School of Education (NAFOL) i Norge. Den kommer att vara särskilt relevant för nordiska forskarstuderande, men är även öppen för andra.

Sista ansökningsdag: 1 september, 2014.

Läs mer om kursen här:
http://www.cehum.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå/kurser-på-forskarnivå

3. PUBLIKATIONER
Dahlbäck, Göran, Från barnhusbarn i Uddevalla till Överlärare i Sandviken. Fredrik Viktor Samuelsson (1835-1916) berättar om sitt liv som pedagog. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Järnankar, ”Ett nytt skolämne och en ny profession formeras”, i Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.) (2014). Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women’s and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012. Makadam förlag. Fulltext: http://media.skogh.nu/2014/03/Manns-Sundevall_2014_mindre.pdf

Sundevall, Fia, ”Där pojkar blev män? Maskulinitet och mognad i minnesberättelser om svensk värnpliktsutbildning”, i Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.) (2014). Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women’s and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012. Makadam förlag. Fulltext: http://media.skogh.nu/2014/03/Manns-Sundevall_2014_mindre.pdf

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 140406

1. SAMISK SKOLHISTORIA
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
4. PUBLIKATIONER

1. SAMISK SKOLHISTORIA
Samisk skolhistoria är ett bok- och internetprojekt som påbörjades 2003. Målet är att samla och publicera historia om skola och utbildning för samer. Vi önskar att göra detta i en form som bli tillgänglig för de flesta möjliga, både för samer och icke-samer, folk med och utan högra utbildning. Det ska vara till nytta för lärare och elever i samiska skolor och för studier i flera ämnen i högskola och universitet, bl. a pedagogik, samiska och historia. Många erfarenheter i samisk undervisning är relevanta för utbildningar i andra minoritetsgrupper, inte minst för att kunna lära av det som är gjort på gott och ont i undervisningen för samer.

Projektet omfattar den utbildningen som samiska elever har fått, både den som har varit grundat på samiskt språk och kultur, och den undervisningen som i språk och innehåll har varit baserat på storsamhällets språk och kultur. Det omfattar alla tider så långt tillbaka vi har historiska källor och fram till skrivande stund. Projektet omfattar historien både om kampen för och emot samisk utbildning, och historien om själva undervisningen, om det arbetet lärare, skoladministration och läromedelsförfattare har gjort.

Vi vill samla konkreta historier om hur undervisningen blev organiserat, genomfört och upplevd sett från alla aktörer från elev till utbildningsminister. Ett viktigt led i projektet är att se på arbetet i läromedelsutveckling och innehållet i de läromedlen som har används.

För mer infor, se http://skuvla.info/
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
Webbplatsen har byggts om från grunden med en ny struktur som gör det tidigare innehållet mer överskådligt och lättillgängligt. En ny navigation och layout bidar till detta. Tidslinjernas faktatexter har blivit lättare att ta till sig. Artiklarna presenteras och ges som pdf:er som kan skrivas ut. Men även nytt material har tillkommit med syfte att lyfta fram arkivens innehåll.

Den nya sektionen Lärararkiven ger en samlad överblick av de historiskt många lärarorganisationerna och redovisar deras arkiv efter att nya forskarledda inventeringar gjorts för Lärarnas historia. Här finns nu detaljerade beskrivningar av handlingsserier i folkskollärarnas arkiv tillsammans med utvalda digitaliserade dokument. Detta är avsett som ett stöd för forskare och studenter inom utbildningshistoria, läraryrkets utveckling, professionalisering, facklig historia, inom historia eller andra discipliner. Arkiven finns tillgängliga på TAM-Arkiv i Bromma.

Kärnan i Lärarnas historia handlar om om lärarnas roll och betydelse från 1800-talet till idag, och hur lärare genom tiderna påverkat sitt arbete, sina villkor och skolans utveckling genom sina sammanslutningar och organisationer.

Germund Larsson och David Sjögren (Uppsala) har genomfört arkivinventeringar, sammanställt arkivförteckningar på detaljnivå och ombesörjt viss digitalisering av källmaterial.

Se: http://www.lararnashistoria.se/
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
Call for Nominations: Fass-Sandin Prize for the best article (in English) on the History of Children and Youth published in 2013.

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in English on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2013 in a print or online journal. The prize consists of a plaque and a check for $250. The winner will be announced in mid-summer. The Fass-Sandin awards for articles published in Norwegian, Swedish, and Danish will be announced separately.

Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Send a PDF or photocopy of the article to the chair of the prize committee, Robin Bernstein, at rbernst@fas.harvard.edu. The other members of the committee are Melissa Klapper and Pamela Riney-Kehberg.

The deadline for nominations is April 15, 2014.

Se även lank: http://shcyhome.org/
4. PUBLIKATIONER
Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel Lövheim (2013) “The Study of Technology as a Field of Knowledge in General Education: Historical Insights and Methodological Considerations from a Swedish Case Study, 1842-2010”, International Journal of Technology and Design Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-013-9252-x

Daniel Lövheim, (2014) “Scientists, Engineers and the Society of Free Choice: Enrollment as Policy and Practice in Swedish Science and Technology Education 1960-1990”. Science & Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-014-9693-y

Ydesen, C. (2014) High-Stakes Educational Testing and Democracy: antagonistic or symbiotic relationship? In Education, Citizenship and Social Justice. DOI: 10.1177/1746197914520646
**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes