utskick 141218

 

1. PÅMINNELSE: NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. NYTT NUMMER: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
3. TEMANUMMER: EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES
4. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
5. 2015 SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL MUSEUMS AND COLLECTIONS
6. PUBLIKATIONER

1. PÅMINNELSE INFÖR JUL: NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
Vi är glada och tacksamma över det stora intresset som visats för den kommande Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015, och vill passa på att påminna nätverkets läsare om att fortsätta förberedelsen med att formulera abstracts till papers eller sessioner.

Konferensens hålls på de skandinaviska språken och engelska, och konferensen kommer att få karaktären av Nordic Open, det vill säga även deltagare från utomnordiska länder är välkomna.

Sessionsförslag skall lämnas via konferensens hemsida senast 15 januari 2015. Sessionsförslag ska innehålla en kort rubrik, ett abstract om minst 1000 och max 3000 tecken (inkl. mellanslag), namn på minst 3 presentatörer och rubriker för presentationerna. Varje session omfattar 90 minuter. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, senast den 15 februari 2015. (Efter det att en session är anmäld kan även de som skall delta i sessionen med paper logga in och lägga upp en titel och abstract.)

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Notes from the Editors (Anna Larsson, David Sjögren)

Articles
The Social Making of Educational Theory: Unraveling How to Understand the Content, Emergence, and Transformation of Educational Theory (Christian Sandbjerg Hansen, Trine Øland)

Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium: Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795 (Randi Skjelmo)

Rektor C.J.L. Almqvist och personlighetsprincipen (Annika Ullman(

Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen (Lars Elenius)

The Ascent of Educational Psychology in Denmark in the Interwar Years (Bjørn Hamre, Christian Ydesen)

Numret är tillgängligt på: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/2

3. NYTT NUMMER AV EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES
Ett nytt nummer av Education Policy Analysis Archives har publicerats, vilket innehåller några artiklar av utbildningshistoriskt intresse. Numrets tema är ”The Comparative and International History of School Accountability and Testing” (ed.) Sherman Dorn and Christian Ydesen.

1. Dorn, S., & Ydesen, C. (2014). Towards a comparative and international
history of school testing and accountability. Education Policy Analysis
Archives, 22(115). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1913.

2. Smith, W. (2014). The global transformation toward testing for
accountability. Education Policy Analysis Archives, 22(116).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1571.

3. Baker, S., Myers, A., & Vasquez, B. (2014). Desegregation,
accountability, and equality: North Carolina and the nation, 1971-2002.
Education Policy Analysis Archives, 22(117).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1671.

4. Sobe, N. W., & Boven, D. T. (2014). Accountability systems: Scopic
systems, audit practices and educational data. Education Policy Analysis
Archives, 22(118). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1673.

5. Dorn, S. (2014). Testing like William the Conqueror: Cultural and
instrumental uses of examinations. Education Policy Analysis Archives,
22(119). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1684.

6. Ydesen, C., & Andreasen, K. (2014). Accountability practices in the
history of Danish primary public education from the 1660s to the present.
Education Policy Analysis Archives, 22(120).
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1618..

7. Rasmussen, P., & Zou, Y. (2014). The development of educational
accountability in China and Denmark. Education Policy Analysis Archives,
22(121). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1693.

Education Policy Analysis Archives is a refereed open-access journal
published by the Mary Lou Fulton Teachers College at Arizona State
University. Join our Facebook community at https://www.facebook.com/EPAAAAPE
and our Twitter feed @epaa_aape.

More information about becoming a reviewer or submitting manuscripts is
available at: http://epaa.asu.edu/ojs, Facebook: https://www.facebook.com/EPAAAAPE, Twitter: @epaa_aape

4. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
Call for Nominations: Fass-Sandin Prize for the best articles (in Danish, Norwegian and Swedish) on the History of Children and Youth published in 2012, 2013, and 2014. (Nomination for Fass-Sandin Prize for the best article in French and German will to be announced in 2016 and in Italian and Spanish in 2017 covering the three previous years.)
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in Danish, Norwegian, Swedish on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2012, 2013, and 2014 in a print or online journal. The SHCY will grant two awards. The prizes consists of a plaque and a check for $250. The winners will be announced at the SHCY conference in Vancouver 2015. Authors will be informed of the award prior to the conference, and it will be announced on the website. Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Eligibility for the awards is based solely on the language in which the article is published, not on the residence or nationality of the author. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Send a PDF or photocopy of the article to the chair of the prize committee, Bengt Sandin at Bengt.Sandin@liu.se. The deadline for nominations is March 1st, 2015. The other members of the committee are Ning de Conink Smith, and Ellen Schrumpf.

5. 2015 SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL MUSEUMS AND COLLECTIONS
The theme of the Symposium is ‘Learning Through History’. It will offer the opportunity to immerse yourself in the lively atmosphere of the 1850s Australian gold rushes as well as taking part in presentations and discussion forums. The program will comprise keynote speakers and forums designed for history teachers, university lecturers and museum directors. It will take the form of short presentations followed by time for discussion. In addition, you will participate in practical activities around the museum such as the gold pour, panning for real gold and underground mine tours. Excursions around Ballarat will also be included in the registration fee. The program details are on this website. They outline a rich and diverse range of sessions and activities.

We look forward to you visiting Sovereign Hill Outdoor Museum. You will have an exciting time! If you have any queries, please do not hesitate to contact Dr Jeremy Johnson, Sovereign Hill’s CEO, or Geoffrey McArthur, Principal of the Sovereign Hill Schools.

För mer information, se http://www.iasmc2015.com.au/

6. PUBLIKATIONER
Berg, Anne (2014): The State of Autonomy, Scandinavian Journal of History,
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.986752

Bredsdorff, Thomas Originalitet og import i Holbergs oplysningstænkning. Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (2014)

Elmersjö, Henrik Åström. “History Beyond Borders: Peace Education, History Textbook Revision, and the Internationalization of History Teaching in the Twentieth Century,” Historical Encounters 1(1) (June 2014): online open-access here:
http://hej.hermes-history.net/index.php/HEJ/article/view/33

Forssberg, Anna Maria & Kronberg, Klas (red.), Lumpen – från mönstring till muck, Stockholm 2014.

Haukland, Linda (2014) Hans Nielsen Hauge: A catalyst of literacy in Norway, Scandinavian Journal of History, 39:5, 539-559, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.946533

Román, Henrik (2014). Från folkskoleinspektion till utbildningsförvaltning: Stockholms skolförvaltning efter 1958 : svensk skola i ett kommunalpolitiskt perspektiv. Stockholm: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Wahlgren, Paula (2014). De laglydiga: om skolans brottsförebyggande fostran. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014. Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-109036

Westberg, Johannes (2014). Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840-1900 (Lund: Nordic Academic Press). Länk: http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-bygga-ett-skolvasende/

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 141022

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. CfP: NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
4. PUBLIKATIONER

1. KEYNOTES OCH UTSTÄLLARE: SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)

Färdigställandet av konferensens hemsida har mött vissa tekniska problem, men planeringen av nästa års konferens (20-21 augusti 2015) fortsätter. Konferensens två keynotes är nu klara, och vi är glada att kunna presentera två tunga internationella namn: prof. Daniel Tröhler (Luxembourg) och prof. Jane Humpries (Oxford).

Konferensen har också fått sina första utställare, vilka kommer att hålla till i den stora hallen i kv. Blåsenhus:
*Arbetsgruppen för utbildningshistoria
*Nordic Journal of Educational History
*Opuscula historica Upsaliensia
*Studentlitteratur

För er som vill hålla er uppdaterade om hur arbetet med konferensen framskrider, följ oss antingen på facebook (https://www.facebook.com/nuknr6) eller twitter @utbhistkonf

Konferensens CfP finns på: https://utbildningshistoria.se/2014/09/03/cfp-sjatte-nordiska-utbildningshistoriska-konferensen/

Frågor om konferensen ställs till Sara Backman Prytz E-mail: utbildningshistoria@edu.uu.se

2. NERA 2015 – MARKETISATION AND DIFFERENTIATION IN EDUCATION
4-6 March 2015 in Gothenburg

Call for Papers: NERA Historical research network. Network coordinator: Magnus Hultén, Linköping University, magnus.hulten@liu.se

Theme of NERA 2015 is Marketisation and Differentiation in Education: Decentralisation, deregulation and restructuring of various national educational systems, along with the expansion of choice opportunities, began arguably in the 1970s, and effectively spread to the Nordic countries during the early 1990s.

Local Authorities and their schools were given more independence from direct State control and private choice and consumption began to be prioritized, nurtured by the logic of economic growth, marketisation and consumerism. What are the consequences of these developments for children, pupils, teachers, parents, and/or local communities, and in what ways have they influenced the education systems, institutions and professionals in the Nordic countries and affected educational standards and equality there?

NFPF/NERA, the main association for educational researchers in the Nordic countries. It is a basis for cooperation and development of educational research. It is open for everyone that has an interest in educational research in the Nordic context. Historical perspectives on the main theme of the conference are especially welcome

For more info about the conference: http://www.ips.gu.se/ENGLISH/NERA2015

All proposals are welcome! 1 November 2014 Strict deadline for submission of abstract.

3. CfP: ISCHE 2015, ISTANBUL, TURKIET
ISCHE 2015: Culture and Education’ Istanbul University, Turkey
24th – 27th June 2015

Proposals and panel presentations are invited that examine the conference theme: ‘Culture and Education’. The purpose of this conference is to examine the relations between education and culture from the historical perspective. In the conference answers to the following questions will be addressed: What is the relationship between culture and education? What are the roles of educational reforms and educational borrowing in the cultural changes? What are the roles of educational institutions, educators, and educational materials in culture formation and transformation? How have education and elements of culture such as language, religion, symbols, and routines influenced each other throughout history?

Submissions should be related to one or more of the following subthemes:
•Cultural paradigm and education
•Agents of intercultural interaction
•Language and education
•Religion and education
•Symbols, heroes, stories, and myths
•Rituals and routines

Abstracts must be a maximum of 500 words including bibliography and have to be written in English, but presentations can be delivered in one of the official languages of ISCHE –English, French, German or Spanish. All proposals for the main conference must be submitted using the online submission form at http://2015.ische.org/submission/

The deadline for the submission of proposal is 17 November 2014. Applicants will be notified of the acceptance or rejection of proposals at the beginning of February 2015. For those presenting a paper at the conference, the deadline for registration is 30 April 2015. We look forward to seeing you in Istanbul.

For more information, see http://2015.ische.org/

4. PUBLIKATIONER
Broberg, Åsa (2014). Utbildning på gränsen mellan skola och arbete [Elektronisk resurs] : Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-104330

Buchardt, Mette, Markkola, Pirjo & Valtonen, Heli (red.) (2013). Education, state and citizenship. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel

Burke, C, Grosvenor, I et. al EDUCATION ACROSS EUROPÉ: A Visual Conversation. Network 17 – Histories of Education, EERA. ISBN: 978-989-20-5027-0. Tillgänglig på internet: http://www.eera-ecer.de/networks/network17/network-activities/education-across-europe-a-photographic-conversation

Christian Lundahl & Martin Lawn (2014): The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI: 10.1080/00309230.2014.941373
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.941373

Johannes Westberg (2014) How much did a Swedish Schoolhouse Cost to Build? Rewriting the history of 19th-century rural schoolhouses, Scandinavian Journal of History, 39:4, 448-471, http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2014.939223

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 140908

1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH
2. CFP: SCHOOL MEMORIES: NEW TRENDS IN HISTORICAL RESEARCH
3. DOKTORANDUTLYSNINGAR I LINKÖPING
4. SKOLESYSTEMERNES FØDSEL: DE DANSKE 1814-SKOLELOVE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG
5. DANSK SKOLEHISTORIE GENNEM 500 ÅR. METODER OG KONKLUSIONER – VIDNER OG DEBAT
6. PUBLIKATIONER

1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH
Special issue call for papers from History of Education Review: Schools and the management of public health

Schools have a long history of intervention in the health of children and adolescents. Their implication in the administration and management of public health has impacted significantly on relationships between family, school and the state, and on ideas about the role of the school in the creation of healthy, productive citizens. Understandings of health and hygiene have had ongoing and changing moral and political dimensions, and concerns about health have varied across gender, sexuality, race, social class, age and place. Further, shifting meanings of health and illness in schools have continued to reflect and produce contested views of difference.

The journal History of Education Review will publish an international special issue focusing on the historical involvement of schools in the production, management and bureaucratization of public health. A wide variety of topics related to this history will be considered, including but not limited to:
gender and gendered understandings of the body and education, sex, sexuality and bodily discipline, family-school-community relations, citizenship and governing, colonialisation, race, assimilation and eugenics, hygiene, vaccination and civic morality, nutrition, food provision, obesity and healthy eating, (early) childhood and adolescence, parents’ role in public health programs, communicable diseases and ideas about illness and wellness
class, social control and the economics of public health, changing and contested conceptions of expertise and professional knowledge around medicine, psychology, school teaching and parenting, teachers’ health and wellbeing, buildings, classrooms and school design.

In the first instance please submit a detailed paper proposal (1000 words maximum) to Dr Helen Proctor, Faculty of Education and Social Work, University of Sydney: Helen.proctor@sydney.edu.au, by 31 January, 2015.
Full papers (from accepted proposals) will be due 31 January, 2016.

The History of Education Review is an international journal committed to the publication of high-quality, peer-reviewed research and theoretical papers located in the history of education. It is the official journal of the Australian and New Zealand History of Education Society (http://www.anzhes.com).

Enquiries regarding this special issue of History of Education Review may be directed to Dr Helen Proctor: helen.proctor@sydney.edu.au

För mer information, se
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=5550&PHPSESSID=ug0r1labtverpdicu8l00uje50

2. CFP: SCHOOL MEMORIES: NEW TRENDS IN HISTORICAL RESEARCH
School memories: New trends in historical research into education at the international level:
heuristic perspectives and methodological issues, är ett internationellt symposium som halls I Sevilla, 22-23 September, 2015. Deadline för abstracts är 31 oktober 2014. För mer info, se call for pappers, tillgängligt på denna adress: http://wp.me/a2K6cn-4P

3. DOKTORANDUTLYSNINGAR I LINKÖPING
Linköpings universitet söker för närvarande doktorander inom två utlysningar där historiestudenter kan komma i fråga:

3-5 doktorander ska antas i ”Tema Kultur och samhälle” (Tema Q), vilket kan vara historia med någon form av kulturhistorisk anknytning. 2 doktorander ska antas i ”pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik”, vilket kan vara historiedidaktik.

Utlysningarna finns på URL http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv

Ansökningstiden går ut den 25 respektive 26 september.

4. SKOLESYSTEMERNES FØDSEL: DE DANSKE 1814-SKOLELOVE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG:
Internationalt seminar i anledning af 200 året for de danske skolelove

Program:
14.00 Velkomst ved Jesper Eckhardt Larsen
14.15-14.50 Andy Green, University of London: ’Education and State Formation: Europe, East Asia and the USA’
14.50-15.25 Johannes Westberg, Universitet i Uppsala: ’1842-folkeskoleloven i Sverige’
15.25-15.55 Pause
16.00-16.35 Signe Holm-Larsen: ’Undersøgelse af elevtimetal i folkeskolen 1814-2014’
16.35-17.10 Niels Reeh, KU: ’Den indbyrdes undervisning i Danmark’
17.10-18.00 Afslutning. Reception

Tid: ons. d. 8. oktober 2014 kl. 14-18
Arrangeret af Selskabet for Skole- og Uddannelseshisto-rie i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pæda-gogik (IUP/DPU), Aarhus Universitet.

För mer info, se http://uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/skolesystemernes_foedsel.pdf

5. DANSK SKOLEHISTORIE GENNEM 500 ÅR. METODER OG KONKLUSIONER – VIDNER OG DEBAT
Konference i København i anledning af udgivelsen af Dansk Skolehistorie.

Dato fre 21 nov, Tid 09:00 — 16:30. Sted Festsalen, Institut for Uddannelses og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

I 2014 er det 200 år siden, at Kong Frederik d. 6. underskrev de skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn. En gruppe på 12 forskere har i den anledning gennem fem år udarbejdet et fembindsværk om de sidste 500 års skolehistorie. De fem bind fortæller skolens historie fra et hverdagsperspektiv, hvor forældre, lærere og elever kommer til orde – ligesom læseren møder en mangfoldighed af offentlige skoler og frie grundskoler i mange forskellige egne af Danmark. Fra dengang læreren holdt skole, over da skolerne tog form og en egen pædagogisk lærerfaglighed voksede og frem til nutidens skolereform, lærerlockout og inklusion.

På konferencen bliver der lejlighed til at høre forfatterne til de enkelte bind præsentere de nye fortællinger og sammenhænge, som de har gravet frem fra arkivkasserne og bibliotekernes støvedehylder, og det vil også være muligt at se nogle af værkets over 1000 illustrationer.

Eftermiddagen byder på et seminar, hvor et panel af historiske vidner og aktører, som har bidraget til formgivningen af dagens skole gennem de seneste fire årtier, fortæller om deres arbejde, oplevelser og erfaringer. Ordstyrer på denne del vil være den mangeårige kender af folkeskolen og tidligere redaktør af fagbladet Folkeskolen, Thorkild Thejsen.

Dagen henvender sig til alle med interesse for skolens fortid, nutid – og fremtid, hvad enten det er lærerstuderende, lærere, ledere – eller den brede offentlighed.

Pris for deltagelse 975,-

Det er muligt at købe de enkelte bind af Dansk Skolehistorie ved tilmelding til arrangementet til en særpris af 350,- pr. stk.

För mer information och anmälan:
http://edu.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/dansk-skolehistorie-gennem-500-aar-metoder-og-konklusioner-vidner-og-debat/

6. PUBLIKATIONER
Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

Räisänen, Mirka (2014) Counter from the cathedra: Democratic School Workers Association redefining teachers’ political agency in Finland 1973–1989, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 50:4, 533-553, DOI: 10.1080/00309230.2014.899373

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 140812

1. TRE-ÅRIG POSTDOK, LUXEMBOURG
2. CfP: DET MODERNE UNIVERSITET: POLITIK, KAMPE OG DE LANGE TRÆK
3. PUBLIKATIONER

1. TRE-ÅRIG POSTDOK, LUXEMBOURG
The University of Luxembourg seeks to hire outstanding researchers within its Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education
Post-doctoral Researcher in Educational Sciences
(M/F)
•Réf.: F3R-ECC-PUL-14SCIP
•Full-time, 40 hrs/week
•Fixed term contract: 3 years
•Number of Positions: 1
•Start date: November 1, 2014

The successful candidate will be based in the Institute for Applied Education Sciences with in the Research Unit for Education, Culture, Cognition and Society. The candidate will be working the field of educational sciences and history of education and will contribute the research program led by Dr. Christina Siry. In particular, s/he will have an active role in the SciPol:Lux research project, which seeks to gain insights into the policy and curricular reform of science education in Luxembourg’s primary schools through a state of the art approach that integrates research in educational sciences with research in the history of education.

Your Role:
•Engage in historical data collection, focusing on the development of science education in Luxembourg as well as internationally, from the 1920s to the present,
•Undertake transnational, national, and local historical analyses, utilizing archival resources in Luxembourg and abroad, as needed.
•Preparation of single-authored and co-authored publications,
•Disseminate findings from the study, including at international conferences and research exchanges,
•Communicate and collaborate with research team, including partner teachers, educational policy makers, and researchers,
•Engage in miscellaneous administrative tasks within the project.

Profile:
•hold a PhD in Education, or a related field, with a strong foundation in history of education and historical research methods.
•Fluency in German and English required, proficiency in French and / or Luxembourgish is considered an asset.

We offer:
•Participation in a committed, interdisciplinary, and dynamically developing team,
•Affiliation to an active research group with a profile of diverse activities.

Applications, written in English should be submitted online and should include:
•Curriculum Vitae (including your contact address, work experience and publications)
•Cover letter explaining your motivation
•Transcript of all courses and grades for your Bachelor and Master program
•A short description of your Master’s work (max 1 page)
•Contact information for at least two referees

Deadline for applications: 1st of September 2014
Further Information:
Contact: Christina Siry (christina.siry@uni.lu) 466644 9717

2. CfP: DET MODERNE UNIVERSITET: POLITIK, KAMPE OG DE LANGE TRÆK

Temat för årsboken Uddannelseshistorie 2015 är ”Det moderne universitet: Politik, kampe og de lange træk”. Förslag till artiklar inskickas som abstract till redaktionen senast den 12 januari 2015. Svar erhålles senast 16 februari 2015, deadline för de färdiga artiklarna är 1 juli, och årsboken publiceras i december 2015. Alla artiklar genomgår en peer-review process. Frågor? Kontakta redaktionen genom Jesper Eckhardt Larsen (jesper.eckhardt.larsen@gmail.com) eller Else Hansen (eha@sa.dk)

För det fullständiga CfP, se http://wp.me/a2K6cn-4I

3. PUBLIKATIONER
Evertsson, Jakob (2014): Classroom wall charts and Biblical history: a study of educational technology in elementary schools in late nineteenth- and early twentieth century Sweden, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI:
10.1080/00309230.2014.924973

Nilsson, Anders (2014): The unknown story: vocational education for adults in Sweden 1918–1968, History of Education: Journal of the History of Education Society, DOI: 10.1080/0046760X.2014.930187

utskick 140627

1. CFA: SPECIAL ISSUE ON UNIVERSITY HISTORY
2. FORSKARUTBILDNINGSKURS ”DEMOKRATI OCH MEDBORGARSKAP I UTBILDNING”, STOCKHOLM
3. PUBLIKATIONER

1. CFA: SPECIAL ISSUE ON UNIVERSITY HISTORY
Excellence in research, internationalization, discourses of management and commodification, cases of scientific fraud and burn-out – what on earth has happened to our universities? How did they develop from collegiate schools of higher knowledge focusing on the training of civil servants and the clergy, possibly in combination with scientific schooling, through a process of democratization, into competitive, benchmarked company-like institutions?

We would like to discuss these questions, as well as other important and topical matters in a special issue on university history of the interdisciplinary online journal ”Kasvatus ja aika”. The special issue will be published in the autumn of 2015.

The double-blind peer review process of original research articles takes place in two stages. First, possible authors are requested to submit an abstract of not more than 300 words to Arto
Nevala before 15.8.2014.

För mer info, se http://wp.me/a2K6cn-4F

For all information with regard to the special issue and the submission of abstracts, please contact arto.nevala@uef.fi.
The other editors of the special issue are:
pieter.dhondt@uef.fi
risto.m.ikonen@uef.fi
antti.ronkainen@uef.fi

2. FORSKARUTBILDNINGSKURS ”DEMOKRATI OCH MEDBORGARSKAP I UTBILDNING”, STOCKHOLM
Den 6-9 oktober 2014 erbjuds nordisk kurs på forskarnivå vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet, med titeln ”Demokrati och medborgarskap i utbildning– skolämnen och samhälle”.’

Kursen belyser demokrati och medborgarskap i utbildning i ett brett perspektiv. Teorier och forskningsresultat som behandlar frågor om demokrati och medborgarskap i olika utbildningssammanhang, i skolämnen och i samhällslivet lyfts. Frågor om nationell identitet, mångfald, ungdomars politiska deltagande och lärande samt jämförande perspektiv på medborgare i skolsammanhang i och utanför Norden kommer att ingå i kursen. Upplägget tar form som en kombination av föreläsningar, kommentarer och diskussioner, och alla deltagare är inbjudna att spela en aktiv roll i kursgenomförandet.

Kursen ges i samarbete mellan CeHum, Stockholms universitet, och Programmet för lärarutbildning vid NTNU i Trondheim, och med stöd från National Graduate School of Education (NAFOL) i Norge. Den kommer att vara särskilt relevant för nordiska forskarstuderande, men är även öppen för andra.

Sista ansökningsdag: 1 september, 2014.

Läs mer om kursen här:
http://www.cehum.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå/kurser-på-forskarnivå

3. PUBLIKATIONER
Dahlbäck, Göran, Från barnhusbarn i Uddevalla till Överlärare i Sandviken. Fredrik Viktor Samuelsson (1835-1916) berättar om sitt liv som pedagog. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Järnankar, ”Ett nytt skolämne och en ny profession formeras”, i Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.) (2014). Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women’s and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012. Makadam förlag. Fulltext: http://media.skogh.nu/2014/03/Manns-Sundevall_2014_mindre.pdf

Sundevall, Fia, ”Där pojkar blev män? Maskulinitet och mognad i minnesberättelser om svensk värnpliktsutbildning”, i Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.) (2014). Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women’s and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012. Makadam förlag. Fulltext: http://media.skogh.nu/2014/03/Manns-Sundevall_2014_mindre.pdf

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 140519

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2015 (UPPSALA)
2. NEW E-JOURNAL: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY (NJEDH)
3. PUBLIKATIONER

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2015 (UPPSALA)
Det står nu klart att den Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och i konferensens ledningsgrupp ingår bland annat Anne Berg, Sara Backman Prytz, Esbjörn Larsson, David Sjögren och Johannes Westberg.

Konferensen, som kommer att hållas i kv. Blåsenhus, välkomnar alla med intresse av historiska studier av bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Vid den Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala (2009) samlades 170 deltagare från såväl historiska som pedagogiska ämnen, som deltog i 24 sessioner. Nästa års konferens kommer vara av en liknande omfattning.

Vi arrangerar konferensen med avsikt att fortsätta arbetet med att stärka den utbildningshistoriska forskningens position. Vid sidan om att sträva efter att öka antalet sessioner och deltagare, är avsikten att utveckla konferensens tvärvetenskapliga karaktär.

Ett fullständigt Call for Papers kommer att distribueras efter sommaren, där vi välkomnar förslag på både enskilda paperpresentationer som sessioner (med sessionsabstract och information om deltagare).

För mer information om konferensen, kontakta johannes.westberg@edu.uu.se fram till och med hösten. Från och med september 2014 tillträder Sara Backman Prytz sara.prytz@edu.uu.se som konferenskoordinator.

2. NEW E-JOURNAL: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY (NJEDH)
We are very pleased to announce that the premiere issue of the Nordic Journal of Educational History has just been e-published.

The Nordic Journal of Educational History (NJEDH) is an interdisciplinary journal dedicated to scholarly excellence in the field of educational history. Its aim is to provide historians of education conducting research of particular relevance to the Nordic region (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and political and geographic entities including the Faroe Islands, Greenland, Sápmi and Åland) and its educational contexts with a portal for communicating and disseminating their research.

The journal applies a double blind peer review procedure and is accessible to all interested readers (no fees are charged for publication or subscription). The publishing language is English and the Nordic/Scandinavian languages. The NJEDH will publish two issues per year (spring and autumn).

You will find the opening issue of the NJEDH along with additional information about the journal on the webpage: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/index.

Please help us spread this information to your colleagues and to other relevant contacts!

Best regards,
Björn Norlin and David Sjögren (on behalf of the journal management team)

3. PUBLIKATIONER
Bertilsson, Emil (2014), Skollärare: Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009. Diss. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC). Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-221588

Burman, Anders (red.), Att växa som människa: Om bildningens traditioner och praktiker. Södertörns högskola: Huddinge. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-23462

Kronberg, Klas & Forsström, Anna Maria (red.) (2014). Lumpen: Från mönstring till muck / Anna Maria Forssberg & Klas Kronberg (red.). Stockholm: Bokförlaget Atlantis.

Andreas Åkerlund (2014): The impact of foreign policy on educational exchange: the Swedish state scholarship programme 1938–1990, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI: 10.1080/00309230.2014.884609

NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY, VOL. 1, NO 1:
Björn Norlin and David Sjögren, Editorial: “Enhancing the Infrastructure of Research on the Nordic Educational Past: The Nordic Journal of Educational History”

Ólöf Garðarsdóttir and Loftur Guttormsson, “Changes in Schooling Arrangements and in the Demographic and Social Profile of Teachers in Iceland, 1930–1960”

Kristina Ledman, ”Till nytta eller onytta: Argument rörande allmänna ämnen i ungas yrkesutbildning i efterkrigstidens Sverige”

Liv Helene Willumsen, ”Trondenes Seminarium: Et lærdomsmiljø grunnlegges”

Christian Lundahl, ”Progressiva koalitioner, (inter)nationella influenser och kunskapsmätningar i reformarbetet med svensk läroplan, ca 1930–1950”

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick 140422

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21
5. PUBLIKATIONER

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn.

Det centrale i skoleanordningerne er koblingen mellem ret og pligt: Pligt til at blive undervist og ret til at modtage undervisning. Selvom selve skolesystemet har været præget af stor forskellighed, har skolegang således i en eller anden form været en fælles erfaring for stort set alle børn i Danmark siden 1814.

200-års jubilæet er en markering af begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution. Men det er også en fejring af, at alle børn skal have en grundlæggende skoleuddannelse – og en mulighed for at skabe debat og opmærksomhed om, hvorfor skolen i dag er, som den er.

Mer information om projektet, vilket bland annat inkluderar fembandsverket ”Dansk Skolehistorie i 500 år”, se http://skole200.dk/

Se även: http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Tillträde 2014-09-01 Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet, där också utbildningshistoriska forskar- och doktorandprojekt ingår, kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2014, UFV-PA 2014/1169.

För mer info, se även: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=36273

3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
Date: June 24-26th, 2015
Location: University of British Columbia, Vancouver, Canada
Proposal Submission Deadline: October 1, 2014
Description: “In Relation: Children, Youth, and Belonging”

The Program Committee invites proposals for panels, papers, roundtables or workshops that explore histories of children and youth from any place and in any era. We will, however, give particular attention to proposals with a strong historical emphasis and that bear on the theme of this year’s conference.

Relationships are foundational to human lives and to children’s experience of the world. They might involve coercion and suffering, or agency and liberation. Domestic relationships with parents, caregivers, siblings, relatives, and pets shape young people’s sense of self, their experie nces and their place in the world. Wider relationship circles, including those with peers and adult professionals such as teachers, doctors, police, and social workers, likewise affect young people’s position in the world in diverse ways.

The complex effects of large-scale events and phenomena including colonization, imperialism, war, industrialization, urbanization, and disease epidemics, among others, have both direct and indirect effects on young peoples’ relationships that vary across time and cultural context. Virtual relationships facilitated by letter writing and, more recently, digital technology, provide young people with a distinctive window onto international connections and cross-cultural influences. Relations of power, often uneven and always nuanced by gender, race, class, sexuality, and (dis)ability, flow through all relationships that young people forge and encounter. Historical research that explores the varied meanings attached to the range of relationships young people experience usefully expands our understanding of both the past and present.

Single paper proposals and all parts of the complete panel session proposals should be gathered into one PDF document and sent as an email attachment to Mona Gleason (mona.gleason@ubc.ca). The Program Committee will finalize decisions no later than January 15, 2015.

Direct queries to the Chair of the program committee:
Mona Gleason, mona.gleason@ubc.ca, University of British Columbia

För mer info, se http://shcyhome.org/

4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21

Focus: Education and hegemony
According to critical education theories and empirical research, practices and institutions of education are not at all only means of emancipation and individual and collective enlightenment. Rather, they are also – or even primarily – practices and places where power relations are established and perpetuated. However, as recent historical research on education has emphasized the scope for individual action and the room for alternative interpretations, resistant behavior and divergent attributions of meaning, the instrumental role of education in establishing and maintaining political and cultural hegemonies (greek hegemon: leader) has somewhat been neglected. According to Antonio Gramsci, the term hegemony denotes the domination of one social class over others. This kind of hegemony implies not only economic and political domination but also the capacity to impose particular world views upon other groups and to establish these views as universally accepted truths. This definition substantially extended the original meaning of the term, for throughout the 19th century, hegemony was primarily defined as the domination of certain states or world regions over others. Over the last few decades, political philosophers have referred to Gramsci’s wider definition and decoupled it from its close connection with the Marxist class concept. Based on the work of authors like Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, hegemony now came to be conceptualized as a fundamental operation for the construction of “society,“ an operation that is instrumental in establishing and stabilizing meaning in the form of so-called discursive articulations.

The focus of the Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 21 (2015) is on how hegemonies are established by means of education and how hegemonies are constructed within the field of education itself. Drawing on the various meanings of the term hegemony, this may refer to e.g. the establishment of geographic and cultural hegemonies (world system, colonialism, post-colonialism etc.), the dominance of particular groups, classes and social environments (poverty, inequality, symbolic hierarchization etc.), and the discursive production of stable and lasting meanings by means of education and within certain areas of education and socialization respectively (gender, ethnicisms, discursive practices, thorough enforcement of particular role models and norms etc.). The concept of hegemony may provide a suitable frame for addressing and discussing these rather disparate questions, which may certainly be related to other practices and institutions where hegemonies are established, from a history of education perspective.

Deadline for proposals: 31 August 2014
Notification of acceptance or rejection of proposals: by 30 September 2014
Deadline for articles: 15 March 2015
Review of the articles: April-May 2015
Please e-mail your proposal to: Prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt-Universität zu Berlin, e-Mail: marcelo.caruso@hu-berlin.de

5. PUBLIKATIONER
Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith: Dansk skolehistorie gennem 500 år – fra idé til projekt og bogværk. Årbok for norsk utdanningshistorie, 2013/2014, s. 8-27

Anette Faye Jacobsen og Anne Katrine Gjerløff: Da skolen blev sat i system. Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner, 1850-1920, Aarhus Universitetsforlag.

utskick 140406

1. SAMISK SKOLHISTORIA
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
4. PUBLIKATIONER

1. SAMISK SKOLHISTORIA
Samisk skolhistoria är ett bok- och internetprojekt som påbörjades 2003. Målet är att samla och publicera historia om skola och utbildning för samer. Vi önskar att göra detta i en form som bli tillgänglig för de flesta möjliga, både för samer och icke-samer, folk med och utan högra utbildning. Det ska vara till nytta för lärare och elever i samiska skolor och för studier i flera ämnen i högskola och universitet, bl. a pedagogik, samiska och historia. Många erfarenheter i samisk undervisning är relevanta för utbildningar i andra minoritetsgrupper, inte minst för att kunna lära av det som är gjort på gott och ont i undervisningen för samer.

Projektet omfattar den utbildningen som samiska elever har fått, både den som har varit grundat på samiskt språk och kultur, och den undervisningen som i språk och innehåll har varit baserat på storsamhällets språk och kultur. Det omfattar alla tider så långt tillbaka vi har historiska källor och fram till skrivande stund. Projektet omfattar historien både om kampen för och emot samisk utbildning, och historien om själva undervisningen, om det arbetet lärare, skoladministration och läromedelsförfattare har gjort.

Vi vill samla konkreta historier om hur undervisningen blev organiserat, genomfört och upplevd sett från alla aktörer från elev till utbildningsminister. Ett viktigt led i projektet är att se på arbetet i läromedelsutveckling och innehållet i de läromedlen som har används.

För mer infor, se http://skuvla.info/
2. LARARNASHISTORIA.SE UPPDATERAD
Webbplatsen har byggts om från grunden med en ny struktur som gör det tidigare innehållet mer överskådligt och lättillgängligt. En ny navigation och layout bidar till detta. Tidslinjernas faktatexter har blivit lättare att ta till sig. Artiklarna presenteras och ges som pdf:er som kan skrivas ut. Men även nytt material har tillkommit med syfte att lyfta fram arkivens innehåll.

Den nya sektionen Lärararkiven ger en samlad överblick av de historiskt många lärarorganisationerna och redovisar deras arkiv efter att nya forskarledda inventeringar gjorts för Lärarnas historia. Här finns nu detaljerade beskrivningar av handlingsserier i folkskollärarnas arkiv tillsammans med utvalda digitaliserade dokument. Detta är avsett som ett stöd för forskare och studenter inom utbildningshistoria, läraryrkets utveckling, professionalisering, facklig historia, inom historia eller andra discipliner. Arkiven finns tillgängliga på TAM-Arkiv i Bromma.

Kärnan i Lärarnas historia handlar om om lärarnas roll och betydelse från 1800-talet till idag, och hur lärare genom tiderna påverkat sitt arbete, sina villkor och skolans utveckling genom sina sammanslutningar och organisationer.

Germund Larsson och David Sjögren (Uppsala) har genomfört arkivinventeringar, sammanställt arkivförteckningar på detaljnivå och ombesörjt viss digitalisering av källmaterial.

Se: http://www.lararnashistoria.se/
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN PRIZE FOR BEST ARTICLE
Call for Nominations: Fass-Sandin Prize for the best article (in English) on the History of Children and Youth published in 2013.

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in English on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2013 in a print or online journal. The prize consists of a plaque and a check for $250. The winner will be announced in mid-summer. The Fass-Sandin awards for articles published in Norwegian, Swedish, and Danish will be announced separately.

Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.

Send a PDF or photocopy of the article to the chair of the prize committee, Robin Bernstein, at rbernst@fas.harvard.edu. The other members of the committee are Melissa Klapper and Pamela Riney-Kehberg.

The deadline for nominations is April 15, 2014.

Se även lank: http://shcyhome.org/
4. PUBLIKATIONER
Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel Lövheim (2013) “The Study of Technology as a Field of Knowledge in General Education: Historical Insights and Methodological Considerations from a Swedish Case Study, 1842-2010”, International Journal of Technology and Design Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-013-9252-x

Daniel Lövheim, (2014) “Scientists, Engineers and the Society of Free Choice: Enrollment as Policy and Practice in Swedish Science and Technology Education 1960-1990”. Science & Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-014-9693-y

Ydesen, C. (2014) High-Stakes Educational Testing and Democracy: antagonistic or symbiotic relationship? In Education, Citizenship and Social Justice. DOI: 10.1177/1746197914520646
**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

utskick-140304

 

DOKTORANDTJÄNST-SPECIAL

Ibland fyller nätverket på med temanummer, när till exempel en större konferens eller större utlysningar vankas. Denna gång är det fyra doktorandtjänster som utlyses i Umeå. Notera att sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt uppmuntras särskilt att söka.

FYRA DOKTORANDTJÄNSTER I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)

Umeå universitet utlyser fyra doktorandtjänster i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Alla tjänster är öppna för både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt. Eftersom historiedidaktiska projekt dominerar bland doktoranderna i ämnet, uppmuntras särskilt sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt.

En av de fyra tjänsterna har genusvetenskaplig inriktning och är knuten till Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för genusstudier (dnr AN 2.2.1.5-101-14). För denna anställning är sista ansökningsdag 2014-03-10. Övriga doktorandtjänster är kopplade till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Lärarhögskolan (dnr AN 2.2.1.5-253-14 resp. AN 2.2.1.5-288-14) . För dessa anställningar är sista ansökningsdag 2014-03-31.

Mer information om doktorandtjänsterna nås via http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/lediga-tjanster/. Den som önskar ytterligare upplysningar är välkommen att vända sig till professor Daniel Lindmark på telefon +46 (0)90 786 6250 eller e-post daniel.lindmark@umu.se.

Fysiskt kommer alla doktorander att placeras vid Institutionen för idé-och samhällsstudier. Inom forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedrivs forskning och forskarutbildning inom både utbildningshistoria och historiedidaktik. Huvuddelen av forskningen äger rum inom ett tiotal projekt som stöds av nationella finansiärer som Vetenskapsrådet, Formas och Wallenbergstiftelserna. Teman som behandlas är t.ex. medier för undervisning och lärande i historia, mänskliga rättigheter i historieundervisning, historiebruk i folkmord och försoningsprocesser, skolgårdens sociala och kulturella historia, den psykosociala elevvårdens utveckling, utbildning av samiska och finska minoriteter under 1900-talet samt genus, klass och medborgarskap i utbildning före folkskolan.

Miljön utmärks av kraftig internationalisering med omfattande gästforskarutbyten och forskningssamarbeten med partner som Stanford University och Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Forskningsmiljön anordnar fortlöpande större och mindre konferenser. Våren 2014 arrangeras exempelvis EERA Histories of Education Summer School Conference samt workshopar om bildningsbegreppet respektive digital historia. Inom kort lanseras även e-tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Forskarutbildningen utgör en viktig motor i verksamheten. Utbildningen sker i samarbete med olika forskarskolor, men i den ämnesspecifika delen ingår profilkurser i utbildningshistoria och historiedidaktik, där internationella forskare fortlöpande medverkar som gästlärare. I dag har ämnet 22 doktorander, av vilka 15 är finansierade av den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”.

 

 

 

 

**************************************************************************

Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************

Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick-130303

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH
4. PUBLIKATIONER

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
Organisationen bakom tidskriften History of Education & Children’s Literature har nu publicerat sin första bibliografi över internationell utbildningshistorisk forskning, i senaste numret av sin tidskrift («History of Education & Children’s Literature», VIII, 2 (2013), pp. 729-1097). Detta är ett mycket ambitiöst projekt, omfattande utbildningshistorisk forskning i första hand i flertalet europeiska och nordamerikanska länder, men även exempelvis Austrialien, Hong Kong och Sydafrika, 2010-2012. Från och med 2014 är målsättningen att bibliografin ska bli återkommande. Mer information om bibliografin finns i ovan nämnda tidskriftsnummer.

Bibliografin har hämtat information om svenska publikationer (författade på såväl svenska som engelska) bland annat från det utbildningshistoriska nätverket. Ännu en anledning att anmäla sina publikationer till nätverket, alltså.

För mer information om tidskriften, se http://www.hecl.it/en/
Tidskriften finns bland annat tillgänglig via EBSCOhost, genom vilken bibliotek kan prenumerera på den. För forskare vars bibliotek har en sådan prenumeration, finns den tillgänglig via följande länk: http://libris.kb.se/bib/12542444

2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
***
Dear all

We are sorry to inform you, that the 6th Nordic Conference on the History of Education, Copenhagen October 29th – 31st, 2014 will be cancelled due to too few participants.

Thank you to all of you who has taken an interest in the conference by sending in proposals, we hope to meet you at future conferences around the world.

Let’s keep up the good work, kind regards, on behalf of the organizers
Ning de Coninck-Smith
***
[Den nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer därmed att organiseras på en annan plats, sannolikt Uppsala, under 2015. Mer information följer]

3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH

Hej kollegor!

Jag skulle vilja uppmuntra er som är intresserade av barndomshistoria att gå med i den internationella organisationen the Society for the
History of Children and Youth (se mer info nedan). Som medlem får man tidskriften Journal of the History of Childhood and Youth (i pappersformat!), rabatterad avgift till organisationens konferenser samt möjlighet att söka bidrag för utåtriktade verksamheter (t.ex. workshops). Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på det barndomshistoriska fältet. Och ännu bättre blir det om fler forskare från olika länder ansluter sig! Nytt för i år är att styrelsen har arbetat fram ett pris för bästa artikel skriven på annat språk än engelska (mer info om priser finns i länkarna nedan). Jag hoppas att det kan locka ert intresse att bli medlem eller förnya ert medlemskap. Sprid gärna till andra som ni tror kan vara intresserade! Mer information om organisationen hittar ni nedan.

Johanna Sköld, fil. dr.
Biträdande lektor, Tema Barn

SHCY flyer: http://shcyhome.org/wp-content/uploads/2012/10/SHCY_overview.pdf
Hemsida: http://shcyhome.org/

3. PUBLIKATIONER
Beach, Dennis, Lindström-Nilsson Margareta, “The professionalization of the field of education in Sweden: A historical analysis”, Professions and Professionalism vol. 3, no. 2: 1-17.

Hedlin, Maria (2013). Teachers and School Discipline 1960-1970: Constructions of Femininities and Masculinities in Teachers’ Journal. Education Inquiry, Vol. 4, No. 4.

Johansson, Christer (2013). Den moderna ingenjörens utbildningshistoria. Bilden av ingenjören. S. 170-190

Junila, Marianne (2013). Schooling, education and citizenship: Finnish women entering the teaching profession in secondary education 1900-1920s. Education, state and citizenship. S. 186-205

Kvam, Vegard. ”The Non-Graded Elementary School: A Historical Study of the Development of the Norwegian Non-Graded Rural Elementary School, 1860-1970,” _Scandinavian Journal of History_ 39(1)(2014): 100-125.

Joakim Landahl (2013) “The eye of power(-lessness): on the emergence of the
panoptical and synoptical classroom”, History of Education: Journal of the History of Education Society, 42 (6) 803-821. Kan laddas ned på http://www.tandfonline.com/eprint/HJ4Uc5vyyIswkzKcD8Ms/full

Larsen, Eirinn (2013). Likestillingslandets skygge: Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning (Online). 2013:1, s. 3-22
Winblad, Ewonne (2013). Hushållsskolan Margareta: en smakrik framgångssaga. Mat och dryck : smakprov ur arkiven. S. 64-75

Larsson, Esbjörn, Westberg, Johannes & (2013).”Om skolreformers ekonomiska förutsättningar och konsekvenser”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 157-179.

Åkerlund, Andreas, ”2013). Utrikespolitik och internationellt utbyte. Svenska statsstipendier som offentlig diplomati 1938-1957”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 391-404.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes