Etikett: utbildningshistoria

 • utskick-140304

    DOKTORANDTJÄNST-SPECIAL Ibland fyller nätverket på med temanummer, när till exempel en större konferens eller större utlysningar vankas. Denna gång är det fyra doktorandtjänster som utlyses i Umeå. Notera att sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt uppmuntras särskilt att söka. FYRA DOKTORANDTJÄNSTER I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ) Umeå universitet utlyser fyra doktorandtjänster i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. […]

  Annons

 • Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen

    PROGRAMME AND CALL FOR PAPERS   Methods – Messages – Manifestations Traditions and challenges in the history of education and childhood The 6th Nordic Conference on the History of Education The Department of Education, Aarhus University, Campus Emdrup, Copenhagen October 29. – 31. , 2014     When schools and educational politics are on […]

 • Publicerat 111130

  Barow, Thomas (2011). Begreppet ”obildbar” som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft [Elektronisk resurs]. Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2320/8044 Claesson, Urban (2011). Gruvsamhället vid Stora Kopparberget som kyrklig utmaning. Faluprästen Olof Ekman (1639–1713) som föregångare för svensk pietism. […]

 • Utskick 100426

  1. POSTDOKTOR I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING Umeå universitet utlyser en tvåårig anställning som postdoktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning. Den sökandes forskningsplan kan inriktas mot antingen utbildningshistoria eller historiedidaktik. Ansökningstiden går ut den 15 juni 2010. Ytterligare upplysningar om anställningen återfinns på http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-392-10.html (dnr 315-392-10) Närmare upplysningar […]