utskick-140304

 

DOKTORANDTJÄNST-SPECIAL

Ibland fyller nätverket på med temanummer, när till exempel en större konferens eller större utlysningar vankas. Denna gång är det fyra doktorandtjänster som utlyses i Umeå. Notera att sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt uppmuntras särskilt att söka.

FYRA DOKTORANDTJÄNSTER I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING (UMEÅ)

Umeå universitet utlyser fyra doktorandtjänster i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Alla tjänster är öppna för både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt. Eftersom historiedidaktiska projekt dominerar bland doktoranderna i ämnet, uppmuntras särskilt sökande med utbildningshistoriska avhandlingsprojekt.

En av de fyra tjänsterna har genusvetenskaplig inriktning och är knuten till Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för genusstudier (dnr AN 2.2.1.5-101-14). För denna anställning är sista ansökningsdag 2014-03-10. Övriga doktorandtjänster är kopplade till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Lärarhögskolan (dnr AN 2.2.1.5-253-14 resp. AN 2.2.1.5-288-14) . För dessa anställningar är sista ansökningsdag 2014-03-31.

Mer information om doktorandtjänsterna nås via http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/lediga-tjanster/. Den som önskar ytterligare upplysningar är välkommen att vända sig till professor Daniel Lindmark på telefon +46 (0)90 786 6250 eller e-post daniel.lindmark@umu.se.

Fysiskt kommer alla doktorander att placeras vid Institutionen för idé-och samhällsstudier. Inom forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedrivs forskning och forskarutbildning inom både utbildningshistoria och historiedidaktik. Huvuddelen av forskningen äger rum inom ett tiotal projekt som stöds av nationella finansiärer som Vetenskapsrådet, Formas och Wallenbergstiftelserna. Teman som behandlas är t.ex. medier för undervisning och lärande i historia, mänskliga rättigheter i historieundervisning, historiebruk i folkmord och försoningsprocesser, skolgårdens sociala och kulturella historia, den psykosociala elevvårdens utveckling, utbildning av samiska och finska minoriteter under 1900-talet samt genus, klass och medborgarskap i utbildning före folkskolan.

Miljön utmärks av kraftig internationalisering med omfattande gästforskarutbyten och forskningssamarbeten med partner som Stanford University och Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Forskningsmiljön anordnar fortlöpande större och mindre konferenser. Våren 2014 arrangeras exempelvis EERA Histories of Education Summer School Conference samt workshopar om bildningsbegreppet respektive digital historia. Inom kort lanseras även e-tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Forskarutbildningen utgör en viktig motor i verksamheten. Utbildningen sker i samarbete med olika forskarskolor, men i den ämnesspecifika delen ingår profilkurser i utbildningshistoria och historiedidaktik, där internationella forskare fortlöpande medverkar som gästlärare. I dag har ämnet 22 doktorander, av vilka 15 är finansierade av den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”.

 

 

 

 

**************************************************************************

Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************

Vänliga hälsningar, Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: