utskick 140422

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21
5. PUBLIKATIONER

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn.

Det centrale i skoleanordningerne er koblingen mellem ret og pligt: Pligt til at blive undervist og ret til at modtage undervisning. Selvom selve skolesystemet har været præget af stor forskellighed, har skolegang således i en eller anden form været en fælles erfaring for stort set alle børn i Danmark siden 1814.

200-års jubilæet er en markering af begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution. Men det er også en fejring af, at alle børn skal have en grundlæggende skoleuddannelse – og en mulighed for at skabe debat og opmærksomhed om, hvorfor skolen i dag er, som den er.

Mer information om projektet, vilket bland annat inkluderar fembandsverket ”Dansk Skolehistorie i 500 år”, se http://skole200.dk/

Se även: http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Tillträde 2014-09-01 Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet, där också utbildningshistoriska forskar- och doktorandprojekt ingår, kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2014, UFV-PA 2014/1169.

För mer info, se även: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=36273

3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
Date: June 24-26th, 2015
Location: University of British Columbia, Vancouver, Canada
Proposal Submission Deadline: October 1, 2014
Description: “In Relation: Children, Youth, and Belonging”

The Program Committee invites proposals for panels, papers, roundtables or workshops that explore histories of children and youth from any place and in any era. We will, however, give particular attention to proposals with a strong historical emphasis and that bear on the theme of this year’s conference.

Relationships are foundational to human lives and to children’s experience of the world. They might involve coercion and suffering, or agency and liberation. Domestic relationships with parents, caregivers, siblings, relatives, and pets shape young people’s sense of self, their experie nces and their place in the world. Wider relationship circles, including those with peers and adult professionals such as teachers, doctors, police, and social workers, likewise affect young people’s position in the world in diverse ways.

The complex effects of large-scale events and phenomena including colonization, imperialism, war, industrialization, urbanization, and disease epidemics, among others, have both direct and indirect effects on young peoples’ relationships that vary across time and cultural context. Virtual relationships facilitated by letter writing and, more recently, digital technology, provide young people with a distinctive window onto international connections and cross-cultural influences. Relations of power, often uneven and always nuanced by gender, race, class, sexuality, and (dis)ability, flow through all relationships that young people forge and encounter. Historical research that explores the varied meanings attached to the range of relationships young people experience usefully expands our understanding of both the past and present.

Single paper proposals and all parts of the complete panel session proposals should be gathered into one PDF document and sent as an email attachment to Mona Gleason (mona.gleason@ubc.ca). The Program Committee will finalize decisions no later than January 15, 2015.

Direct queries to the Chair of the program committee:
Mona Gleason, mona.gleason@ubc.ca, University of British Columbia

För mer info, se http://shcyhome.org/

4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21

Focus: Education and hegemony
According to critical education theories and empirical research, practices and institutions of education are not at all only means of emancipation and individual and collective enlightenment. Rather, they are also – or even primarily – practices and places where power relations are established and perpetuated. However, as recent historical research on education has emphasized the scope for individual action and the room for alternative interpretations, resistant behavior and divergent attributions of meaning, the instrumental role of education in establishing and maintaining political and cultural hegemonies (greek hegemon: leader) has somewhat been neglected. According to Antonio Gramsci, the term hegemony denotes the domination of one social class over others. This kind of hegemony implies not only economic and political domination but also the capacity to impose particular world views upon other groups and to establish these views as universally accepted truths. This definition substantially extended the original meaning of the term, for throughout the 19th century, hegemony was primarily defined as the domination of certain states or world regions over others. Over the last few decades, political philosophers have referred to Gramsci’s wider definition and decoupled it from its close connection with the Marxist class concept. Based on the work of authors like Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, hegemony now came to be conceptualized as a fundamental operation for the construction of “society,“ an operation that is instrumental in establishing and stabilizing meaning in the form of so-called discursive articulations.

The focus of the Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 21 (2015) is on how hegemonies are established by means of education and how hegemonies are constructed within the field of education itself. Drawing on the various meanings of the term hegemony, this may refer to e.g. the establishment of geographic and cultural hegemonies (world system, colonialism, post-colonialism etc.), the dominance of particular groups, classes and social environments (poverty, inequality, symbolic hierarchization etc.), and the discursive production of stable and lasting meanings by means of education and within certain areas of education and socialization respectively (gender, ethnicisms, discursive practices, thorough enforcement of particular role models and norms etc.). The concept of hegemony may provide a suitable frame for addressing and discussing these rather disparate questions, which may certainly be related to other practices and institutions where hegemonies are established, from a history of education perspective.

Deadline for proposals: 31 August 2014
Notification of acceptance or rejection of proposals: by 30 September 2014
Deadline for articles: 15 March 2015
Review of the articles: April-May 2015
Please e-mail your proposal to: Prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt-Universität zu Berlin, e-Mail: marcelo.caruso@hu-berlin.de

5. PUBLIKATIONER
Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith: Dansk skolehistorie gennem 500 år – fra idé til projekt og bogværk. Årbok for norsk utdanningshistorie, 2013/2014, s. 8-27

Anette Faye Jacobsen og Anne Katrine Gjerløff: Da skolen blev sat i system. Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner, 1850-1920, Aarhus Universitetsforlag.

Utskick-130303

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH
4. PUBLIKATIONER

1. NY OMFATTANDE INTERNATIONELL BIBLIOGRAFI I HECL
Organisationen bakom tidskriften History of Education & Children’s Literature har nu publicerat sin första bibliografi över internationell utbildningshistorisk forskning, i senaste numret av sin tidskrift («History of Education & Children’s Literature», VIII, 2 (2013), pp. 729-1097). Detta är ett mycket ambitiöst projekt, omfattande utbildningshistorisk forskning i första hand i flertalet europeiska och nordamerikanska länder, men även exempelvis Austrialien, Hong Kong och Sydafrika, 2010-2012. Från och med 2014 är målsättningen att bibliografin ska bli återkommande. Mer information om bibliografin finns i ovan nämnda tidskriftsnummer.

Bibliografin har hämtat information om svenska publikationer (författade på såväl svenska som engelska) bland annat från det utbildningshistoriska nätverket. Ännu en anledning att anmäla sina publikationer till nätverket, alltså.

För mer information om tidskriften, se http://www.hecl.it/en/
Tidskriften finns bland annat tillgänglig via EBSCOhost, genom vilken bibliotek kan prenumerera på den. För forskare vars bibliotek har en sådan prenumeration, finns den tillgänglig via följande länk: http://libris.kb.se/bib/12542444

2. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN: FLYTTAD!
***
Dear all

We are sorry to inform you, that the 6th Nordic Conference on the History of Education, Copenhagen October 29th – 31st, 2014 will be cancelled due to too few participants.

Thank you to all of you who has taken an interest in the conference by sending in proposals, we hope to meet you at future conferences around the world.

Let’s keep up the good work, kind regards, on behalf of the organizers
Ning de Coninck-Smith
***
[Den nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer därmed att organiseras på en annan plats, sannolikt Uppsala, under 2015. Mer information följer]

3. SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH

Hej kollegor!

Jag skulle vilja uppmuntra er som är intresserade av barndomshistoria att gå med i den internationella organisationen the Society for the
History of Children and Youth (se mer info nedan). Som medlem får man tidskriften Journal of the History of Childhood and Youth (i pappersformat!), rabatterad avgift till organisationens konferenser samt möjlighet att söka bidrag för utåtriktade verksamheter (t.ex. workshops). Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på det barndomshistoriska fältet. Och ännu bättre blir det om fler forskare från olika länder ansluter sig! Nytt för i år är att styrelsen har arbetat fram ett pris för bästa artikel skriven på annat språk än engelska (mer info om priser finns i länkarna nedan). Jag hoppas att det kan locka ert intresse att bli medlem eller förnya ert medlemskap. Sprid gärna till andra som ni tror kan vara intresserade! Mer information om organisationen hittar ni nedan.

Johanna Sköld, fil. dr.
Biträdande lektor, Tema Barn

SHCY flyer: http://shcyhome.org/wp-content/uploads/2012/10/SHCY_overview.pdf
Hemsida: http://shcyhome.org/

3. PUBLIKATIONER
Beach, Dennis, Lindström-Nilsson Margareta, “The professionalization of the field of education in Sweden: A historical analysis”, Professions and Professionalism vol. 3, no. 2: 1-17.

Hedlin, Maria (2013). Teachers and School Discipline 1960-1970: Constructions of Femininities and Masculinities in Teachers’ Journal. Education Inquiry, Vol. 4, No. 4.

Johansson, Christer (2013). Den moderna ingenjörens utbildningshistoria. Bilden av ingenjören. S. 170-190

Junila, Marianne (2013). Schooling, education and citizenship: Finnish women entering the teaching profession in secondary education 1900-1920s. Education, state and citizenship. S. 186-205

Kvam, Vegard. ”The Non-Graded Elementary School: A Historical Study of the Development of the Norwegian Non-Graded Rural Elementary School, 1860-1970,” _Scandinavian Journal of History_ 39(1)(2014): 100-125.

Joakim Landahl (2013) “The eye of power(-lessness): on the emergence of the
panoptical and synoptical classroom”, History of Education: Journal of the History of Education Society, 42 (6) 803-821. Kan laddas ned på http://www.tandfonline.com/eprint/HJ4Uc5vyyIswkzKcD8Ms/full

Larsen, Eirinn (2013). Likestillingslandets skygge: Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning (Online). 2013:1, s. 3-22
Winblad, Ewonne (2013). Hushållsskolan Margareta: en smakrik framgångssaga. Mat och dryck : smakprov ur arkiven. S. 64-75

Larsson, Esbjörn, Westberg, Johannes & (2013).”Om skolreformers ekonomiska förutsättningar och konsekvenser”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 157-179.

Åkerlund, Andreas, ”2013). Utrikespolitik och internationellt utbyte. Svenska statsstipendier som offentlig diplomati 1938-1957”, i Ericsson, Peter, Thisner, Fredrik, Winton, Patrik och Åkerlund Andreas (red.), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren. s. 391-404.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. VIKARIAT: LEKTOR I UTBILDNINGSHISTORIA ELLER UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
2. STIPENDIAT – BARN OG UNGES HISTORIE (LILLEHAMMER)
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. VIKARIAT: LEKTOR I UTBILDNINGSHISTORIA ELLER UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Universitetslektor i utbildningshistoria eller utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
100 % vikariat under perioden 2013-08-01 – 2014-02-28 med eventuell förlängning

Arbetsuppgifter:
Undervisning, handledning, examination och administration främst inom kurser inom allmänt utbildningsområde/utbildningsvetenskaplig kärna och inom institutionens masterprogram, främst inom utbildningshistoria och utbildningssociologi. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledning informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete i arbetsuppgifterna. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt Karin Hjälmeskog, tel 018-471 62 63, e-post: karin.hjalmeskog@edu.uu.se. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018/471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018/471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018/471 3315.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 17 maj 2013 märkt UFV-PA 2013/942.

Mer info, se
http://www.uu.se/jobb/larare/annonsvisning?tarContentId=239448

2. STIPENDIAT – BARN OG UNGES HISTORIE (LILLEHAMMER)
Stipendiat – barn og unges historie 3-årig eller 4 årig tilsetting med 25 % undervisningsplikt

Stillingen er faglig knyttet til Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) og senter for Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.
Stillingen er 3-årig, full tid. Avhengig av avdelingenes behov og muligheter og stipendiatenes ønske og kompetanse kan stillingene bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt. Siktemålet med stillingene er å oppnå en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Opptak til doktorgradsprogrammet og plan for studiet må være godkjent innen tre måneder etter tilsetting.

Stillingen skal bidra til å videreutvikle et allerede eksisterende faglig og vitenskapelig miljø innen fagområdet Barns og unges Kompetanseutvikling ved BUK-senteret, og knyttet til historisk forskning om barn og unge. Stipendiatens prosjekt kan innrettes mot forskjellige tema;
• en eller flere av de kontekster som står sentralt i barn og unges oppvekstmiljø, f.eks. institusjoner som familien, barnehagen eller skolen, eller mot endringsprosesser i jevnaldergruppen
• profesjonshistorie og praksis, f.eks. lærere, spesialpedagoger eller barnevernspedagoger
• fagutvikling, teorihistorie, endringsprosesser i praksisfeltet eller “det indre liv” i institusjonene

Søknadsfrist:23.05.13
Tiltredelse:September 2013
Arbeidssted:Lillehammer
Referansenummer:2013/967
Hjemmeside:http://www.hil.no
Kontaktpersoner:Phd-leder/professor Harald Thuen
För mer info, se http://wp.me/a2K6cn-3E

3. CALL FOR PAPERS ESSHC 2014
Dear All

As members of the SHCY and the ISCHE I would like to inform you all about an upcoming conference – about the ESSHC conference in Vienna, Austria, 23-26 April 2014.
The new conference website ( http://esshc.socialhistory.org ) is now online.
The deadline for sending in a paper or session proposal is May 15, 2013. More information on the conference and a pre-registration form can be found on the ESSHC website.
I am looking forward to meet you soon in the SHCY conference in Nottingham (see below) but would also like to see you in the ESSHC in Vienna

Bengt Sandin
President of SHCY
Network chair Education and Childhood (ESSHC) Professor of Child Studies, Linköping University

Registration is open for the upcoming SHCY conference in Nottingham, June 25-27, 2013. We have a record number of papers (220) and sessions (55).

For information and links to register online go to:
http://store.nottingham.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&catid=8&modid=2&prodid=244&deptid=9&prodvarid=0
and
http://www.nottingham.ac.uk/History/Research/Conferences/SHCY/Society-for-the-History-of-Children-and-Youth.aspx

4. DISPUTATIONER
Julia Nordblad försvarar sin avhandling ”Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925”.
Datum och Tid: 2013-04-26 kl 10:15, Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Opponent: Professor Martin Kylhammar, Linköping.
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Kontaktperson: Henrik Björck, <henrik.bjorck@idehist.gu.se>

24 maj 2013.
Henrik Åström Elmersjö försvarar sin avhandling ” Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972”. Tid:10.15 – 12.15. Plats: Humanisthuset, Hörsal F.
Opponent: Samuel Edquist, docent, institutionen för ABM/institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Arrangör: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Kontaktperson:Daniel Lindmark. Telefon: +46 90 786 62 50

4. PUBLICERAT
Kerstin Holmlund (2013) Fattigdom, arbete och fostran: Välfärd i dåtidens Sverige, Umeå: Boréa

Fejes, A. (red.). (2013). Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Korsvold, Tora, Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture (E-bok, 2013).
Mer info, se http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-1244-6.
Read Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture here for free (available until 1st May): http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/FagbokforlagetA/2013/ScandinavianEarlyChildhoodandConsumerCultureEbok/

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Utskick 120827

1. CALL FOR PAPERS, SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH, JUNE 25-27, 2013
2. ISCHE 35: EDUCATION AND POWER: HISTORICAL PERSPECTIVES
3. PUBLICERAT

1. CALL FOR PAPERS, SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH, JUNE 25-27, 2013
Conference Theme: “Space and Childhood in History”

The Sixth Biennial Conference of the Society for the History of Children and Youth will be held June 25-27, 2013, at the University of Nottingham in Great Britain.

The Program Committee invites scholars to submit proposals for formal panels, roundtable discussions, and research-in-progress workshops on any aspect of the histories of children and youth, from any place and in any era. But we are especially interested in sessions that examine and compare how space and childhood are mutually constitutive in historically and geographically specific settings. Our call, inspired by the French political philosopher Henri Lefebvre, posits that for any person, including children and youth, there is a dynamic rather than a static relationship between a physical place, its social make-up, and childhood as an ideal or imagined condition. The production of space, as Lefebvre famously insisted, happens in the physical world, the social world, and the imagined world. We ask scholars to investigate space not just as a backdrop for the lived experiences of children but as a tangible, social, and discursive construction, which shapes and is shaped by the lives and experiences of children. Although committee prefers proposals for complete sessions and panels that incorporate international representation and global perspectives, individual papers will also be considered.

Submitting proposals
In order to be considered for the program, proposals must be received no later than October 31, 2012. All parts of the proposal should be gathered into one PDF document and sent as an email attachment to james.marten@marquette.edu. The program committee will finalize decisions no later than January 31, 2013.
More info, see http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Childhood&month=1207&week=b&msg=LPLGvXyoa4Qh8MlHeDL/1Q&user=&pw

2. ISCHE 35: EDUCATION AND POWER: HISTORICAL PERSPECTIVES, RIGA, LATVIA, 21-24 AUGUST 2013
Education per se is power, or so educators truly believe. Education is able to influence politics, the businessenvironment, faith, teachers and parents, as well as the media.

Throughout time, power in the field of education has been attempted to be realized, demonstrated, proven and imposed by a variety of actors: politicians, public figures, the clergy, business people, warlords, teachers, parents, and the mass media among others. The power structure has changed according to the political system, market economy, tradition, and even fashion.

Therefore, ISCHE 35 will focus on the following issues: how does power – usurped or self-proclaimed, appointed, democratically or naturally won – act upon the field of education? How has power affected teachers and their education? How does teacher education affect power? How has power and education affected childhood and adolescence and has it influenced the lived identity of men and women? How is power reflected in curriculum, textbooks, and teaching aids? How do the educational sciences serve power, and how do they legitimize power? How can we identify and explain the relationship between power and education? How possible in the field of education is it to support, restrict, stimulate and deny through power? Does power encourage resistance and how does this occur? Is it possible to resist power in education?

Important deadline :Submission of proposals – 31 December 2012
Mer info, se http://www.lu.lv/ische2013/

3. PUBLICERAT
Bragesjö, Fredrik, Elzinga, Aant & Kasperowski, Dick (2012). Continuity or Discontinuity? Scientific Governance in the Pre-History of the 1977 Law of Higher Education and Research in Sweden. Minerva. A Review of Science, Learning and Policy. 50:1, s. 65-96

Fjällsby, Per-Olof (2012). Indien som utopi och verklighet [Elektronisk resurs] : om den teosofiska rörelsens bidrag till indisk utbildning och politik 1879-1930. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-13049

Forsell, Håkan (2012). Urbana Infantil: Pedagogik, urbanisering och kunskapssamhälle i > metropolernas tidevarv, ca 1900-1930. Lund: Sekel Bokförlag

Hartman, Sven G. (2012). Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 2., [rev] utg. Stockholm: Natur & kultur

Larsson, Esbjörn (2012). Pennalismens logik. Alba.nu.

Löfgren, Håkan (2012). Det sitter inte i väggarna: yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-8955

Stråth, Bo (2012). Utbildning för könsroller. Sveriges historia : 1830-1920. S. 225-239

Tesching, Karin (2012). Education and fertility [Elektronisk resurs] : dynamic interrelations between women’s educational level, educational field and fertility in Sweden. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-63761

Yttergren, Leif (2012). Träna är livet: träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995. 1. uppl. Malmö: idrottsforum.org