UTSKICK 121102

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se. För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA NÄTVERKETS HEMSIDA
2. ESSHC 2014, VIENNA
6. PUBLICERAT (en lång lista denna gång)

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA NÄTVERKETS HEMSIDA
Under hösten har arbete pågått med att färdigställa en hemsida för det utbildningshistoriska nätverket (https://utbildningshistoria.wordpress.com/). Syftet med nätverket är att främja samarbetet och kommunikationen mellan nätverkets medlemmar. Avsikten med denna hemsida är att den ska komplettera nätverkets utskick i detta avseende, och fungera som en slags översikt eller introduktion till svensk och nordisk utbildningshistorisk forskning. Sidans sökfunktion, kategorier och etiketter gör det möjligt att navigera bland nätverkets utskick, tidigare och kommande utbildningshistoriska konferenser, utlysta anställningar och publikationer. Temasidor som presenterar utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar och tidskrifter tillkommer också.

Arbetet med en dylik hemsida är förstås aldrig avslutat. Ytterligare länkar till forskningsmiljöer, föreningar och tidskrifter i Sverige och de andra nordiska länderna välkomnas. För dem som är intresserad att presentera sitt forskningsprojekt på hemsidan finns också en sådan möjlighet. Skicka i sådant fall en presentation (på valfritt språk) av projektet med följande innehåll till johannes.westberg@edu.uu.se:

*Projektets titel
*Beskrivning av projektet
*Medverkande
*Institution, universitet
*Finansiär
*Ev. internetlänk till projektets hemsida

Projekten presenteras därefter på adressen: https://utbildningshistoria.wordpress.com/category/forskningsprojekt-2012/

2. ESSHC 2014, VIENNA
The new conference website ( http://esshc.socialhistory.org ) is now online. We are also proud to present our new conference logo and the introduction of the ”Prof. Jan Lucassen Award” for best paper at the ESSHC by a (PhD) student.

The deadline for sending in a paper or session proposal is May 15, 2013. More information on the conference and a pre-registration form can be found on the ESSHC website, http://esshc.socialhistory.org

6. PUBLICERAT
Aubry, Carla & Westberg, Johannes (ed.), History of Schooling: Politics and local practice (Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012). 276 pp (inkluderar bidrag från bland annat Peter Bernhardsson, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johan Prytz och Stefan Rimm). Info flyer: http://www.peterlang.com/download/datasheet/67688/datasheet_263367.pdf

Axelsson, Thom (2012) ”Att konstruera begåvning – debatten om IQ”, Educare nr 1.’

Burman, Lars, Eloquent students: rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2012 http://libris.kb.se/bib/13561461

Hallström, Jonas, Martinsson, Bengt-Göran & Sjöberg, Mats (2012). Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Jesper Eckhardt Larsen (ed). “Knowledge, Politics and the History of Education” (Berlin: LIT-Verlag, 2012) (med bidrag av bland annat Jukka Rantala, Esbjörn Larsson, Else Hansen och Christian Larsen & Jesper Eckhardt Larsen). För mer info, se http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-1561-5

Larsson, Anna, “A children’s place? The school playground debate in postwar Sweden”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.697921

Stenfeldt, Johan ”Positioning in the Cold War – Swedish and Danish History Textbooks and the Totalitarianism Doctrine. Historical Cultures in Comparison”. Scandinavian Journal of History (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2012.706772

Qvarsebo, Jonas “Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school, 1946–1962: a genealogical perspective” Paedagogica Historica (forthcoming) Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2012.725841

Westberg, Johannes “Stimulus or impediment? The impact of matching grants on the funding of elementary schools in Sweden during the nineteenth century”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.684359

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Utskick 120907

1. EGIL JOHANSSON (1933-2012)
2. CFP: NORDIC GIRLS’ STUDIES: CURRENT THEMES AND THEORETICAL APPROACHES
3. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT HISTORIEBRUK (UMEÅ)
4. CFP: REVIEWED? RENEWED? REVISITED! PHILOSOPHY AND HISTORY OF EDUCATIONAL RESEARCH
5. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2012
6. BLOGGAR AV INTRESSE
7. PUBLICERAT

1. EGIL JOHANSSON (1933-2012)
Egil Johansson (f. 1933), en av läs- och skrivkunnighetsforskningens och det utbildningshistoriska fältets allra mest framträdande forskare, har avlidit. Egil var fram till sin pension verksam vid Umeå universitet och var en person som, både genom banbrytande egen forskning och via ett nyskapande sätt att bilda forskargrupper, hjälpte till att lägga grunden till flera av de idag mer framstående forskningsmiljöerna vid Umeå universitet. En ingång till hans betydelsefulla vetenskapliga insatser ges i Daniel Lindmark, ed., Alphabeta Varia: Orality, Reading and Writing in the History of Literacy: Festschrift in Honour of Egil Johansson on the Occasion of His 65th Birthday, March 24, 1998 (Umeå: Dept. of Religious Studies, 1998).

2. CALL FOR PAPERS: NORDIC GIRLS’ STUDIES: CURRENT THEMES AND THEORETICAL APPROACHES
Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal is a peer-reviewed journal providing a forum for the critical discussion of girlhood from a variety of disciplinary perspectives, and for the dissemination of current research and reflections on girls’ lives to a broad, cross-disciplinary audience of scholars, researchers, practitioners in the fields of education, social service and health care and policy makers. International and interdisciplinary in scope, it is committed to feminist, anti-discrimination, anti-oppression approaches and solicits manuscripts from a variety of disciplines.

The mission of the journal is to bring together contributions from and initiate dialogue among perspectives ranging from medical and legal practice, ethnographic inquiry, philosophical reflection, historical investigations, literary, cultural and media research to curriculum design and policy-making. Topics addressed within the journal include girls and schooling, girls and feminism, girls and sexuality, girlhood in the context of Boyhood Studies, girls and new media and popular culture, representation of girls in different media, histories of girlhood, girls and development.

Deadline: 15 januari 2013

Mer info, se http://journals.berghahnbooks.com/ghs/

3. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT HISTORIEBRUK (UMEÅ)
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i religionsvetenskap till projektet ”Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Processes”. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas och leds av Daniel Lindmark. Doktorandtjänsten är öppen för sökande med behörighetsgivande kompetens inom olika delar av det religionsvetenskapliga området. Avhandlingsprojektet är inriktat mot en undersökning av historiebruket bland aktörerna i de försoningsaktiviteter som ägt rum mellan i första hand Svenska kyrkan och samerna, men undersökningen kan även utsträckas till motsvarande förhållanden i något av grannländerna. Projektet bygger på analyser av policydokument och pressmaterial samt intervjuer med berörda. Mer information om projektet återfinns i projektplanen, som nås via länk från annonsen på http://www.jobb.umu.se. Ansökningstiden går ut den 8 oktober 2012.

4. CFP: REVIEWED? RENEWED? REVISITED! PHILOSOPHY AND HISTORY OF EDUCATIONAL RESEARCH
Papers are called for an international conference to take place in Leuven, Belgium, Thursday June 6th – Saturday June 8th 2013.

In 1999, the Research Community Philosophy and history of the discipline of education was established by the Research Foundation Flanders, Belgium (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen). From the beginning, the aim has been to combine research concerning the history and nature of the discipline with the science of education. Thus attention has been paid to the evaluation and justification of the different modes and paradigms of educational research. The world-wide collaboration of colleagues from 15 centers has furthered research on various topics such as: the use of particular research methodologies, methods or techniques within the educational context; the justification of particular positions within philosophy and history of education vis à vis other (for instance empirical) research in this field; the relation of philosophy and history of education to pure philosophy, pure history, literature, aesthetics, and other relevant areas such as economics, sociology, and psychology.

Obviously, much more work needs to be done and possibly some of the issues that have been addressed could also be dealt with differently or approached from another stance. The 2013 conference, for which papers are called, will schedule interesting papers that offer a renewed approach or pay attention to areas that thus far have not been selected and make room for reviewing the work that has been done.

The three day conference will take place in Leuven, Belgium. The registration fee (which includes refreshments, three lunches, and a printed copy of the Proceedings) is 150 EURO. (For students and colleagues who are retired or part-time employed – evidence of this to be produced – and for delegates living and earning salaries in countries ranked as medium or low in the UNDP Human Development Report, http://hdr.undp.org/en/statistics/the registration fee is 100 EURO).

For further practical information either contact Marc.Depaepe@kuleuven-kortrijk.be or Paul.Smeyers@ppw.kuleuven.be or see the website of the Research Community, RC2013, which will be available from October 1 2012. A list of accommodation options in Leuven will be provided.
Leuven can easily be reached by train (and there is a direct train from the National Airport, Brussels-Zaventem).

Abstracts (between 750 and 1000 words) should be sent by February 15th 2013 to paul.smeyers@ppw.kuleuven.be. Proposals will be reviewed by the Conference Programme Committee. Decisions will be announced by: March 1st 2013. (Registration from March 1st; closes May 1st .) A selection of the full papers of the successful submissions will be included in a book to be published (2014) by Springer (Dordrecht) in their Series Educational Research.

5. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2012
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Torsdag 18 okt Anna Larsson
Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011.

Torsdag 8 nov Christian Lundahl
Den svenska folkskolan i Central park

Torsdag 6 dec Åsa Broberg & Birgitta Sandström
Husmor och hushållning – en analys av ICA Kuriren 1942-1944.

Torsdag 10 jan Annika Ullman
Närstudium av C.J.L. Almqvists 8 läroböcker för Nya Elemetnarskolan

Tidpunkten är kl. 15-17 vid samtliga seminarier. Platsen är Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Frescativ. 54.

mvh
Daniel Lövheim

6. BLOGGAR AV INTRESSE
Någon större översikt över bloggar av utbildningshistoriskt intresse saknas. En början kan dock vara följande, tips välkomnas!

http://www.skoloverstyrelsen.se/
En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

http://skolaga.wordpress.com/
Vi är några utbildningshistoriker vid Uppsala universitet som gärna delar med oss av våra fynd om aga, pennalism och annat skolvåld.

7. PUBLICERAT
Hedlin, Maria (2012). Admission policy of the Swedish teacher education favouring men: Discussion in the Parliament 1962. Education Inquiry, Vol. 3, No. 2, pp.227–242. Tillgänglig online: http://www.use.umu.se/digitalAssets/98/98134_inquiry_vol3_nr2_hedlin.pdf

Fejes, Andreas och Dahlstedt, Magnus, The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning. Routledge 2012.

Utskick 120827

1. CALL FOR PAPERS, SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH, JUNE 25-27, 2013
2. ISCHE 35: EDUCATION AND POWER: HISTORICAL PERSPECTIVES
3. PUBLICERAT

1. CALL FOR PAPERS, SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH, JUNE 25-27, 2013
Conference Theme: “Space and Childhood in History”

The Sixth Biennial Conference of the Society for the History of Children and Youth will be held June 25-27, 2013, at the University of Nottingham in Great Britain.

The Program Committee invites scholars to submit proposals for formal panels, roundtable discussions, and research-in-progress workshops on any aspect of the histories of children and youth, from any place and in any era. But we are especially interested in sessions that examine and compare how space and childhood are mutually constitutive in historically and geographically specific settings. Our call, inspired by the French political philosopher Henri Lefebvre, posits that for any person, including children and youth, there is a dynamic rather than a static relationship between a physical place, its social make-up, and childhood as an ideal or imagined condition. The production of space, as Lefebvre famously insisted, happens in the physical world, the social world, and the imagined world. We ask scholars to investigate space not just as a backdrop for the lived experiences of children but as a tangible, social, and discursive construction, which shapes and is shaped by the lives and experiences of children. Although committee prefers proposals for complete sessions and panels that incorporate international representation and global perspectives, individual papers will also be considered.

Submitting proposals
In order to be considered for the program, proposals must be received no later than October 31, 2012. All parts of the proposal should be gathered into one PDF document and sent as an email attachment to james.marten@marquette.edu. The program committee will finalize decisions no later than January 31, 2013.
More info, see http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Childhood&month=1207&week=b&msg=LPLGvXyoa4Qh8MlHeDL/1Q&user=&pw

2. ISCHE 35: EDUCATION AND POWER: HISTORICAL PERSPECTIVES, RIGA, LATVIA, 21-24 AUGUST 2013
Education per se is power, or so educators truly believe. Education is able to influence politics, the businessenvironment, faith, teachers and parents, as well as the media.

Throughout time, power in the field of education has been attempted to be realized, demonstrated, proven and imposed by a variety of actors: politicians, public figures, the clergy, business people, warlords, teachers, parents, and the mass media among others. The power structure has changed according to the political system, market economy, tradition, and even fashion.

Therefore, ISCHE 35 will focus on the following issues: how does power – usurped or self-proclaimed, appointed, democratically or naturally won – act upon the field of education? How has power affected teachers and their education? How does teacher education affect power? How has power and education affected childhood and adolescence and has it influenced the lived identity of men and women? How is power reflected in curriculum, textbooks, and teaching aids? How do the educational sciences serve power, and how do they legitimize power? How can we identify and explain the relationship between power and education? How possible in the field of education is it to support, restrict, stimulate and deny through power? Does power encourage resistance and how does this occur? Is it possible to resist power in education?

Important deadline :Submission of proposals – 31 December 2012
Mer info, se http://www.lu.lv/ische2013/

3. PUBLICERAT
Bragesjö, Fredrik, Elzinga, Aant & Kasperowski, Dick (2012). Continuity or Discontinuity? Scientific Governance in the Pre-History of the 1977 Law of Higher Education and Research in Sweden. Minerva. A Review of Science, Learning and Policy. 50:1, s. 65-96

Fjällsby, Per-Olof (2012). Indien som utopi och verklighet [Elektronisk resurs] : om den teosofiska rörelsens bidrag till indisk utbildning och politik 1879-1930. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-13049

Forsell, Håkan (2012). Urbana Infantil: Pedagogik, urbanisering och kunskapssamhälle i > metropolernas tidevarv, ca 1900-1930. Lund: Sekel Bokförlag

Hartman, Sven G. (2012). Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 2., [rev] utg. Stockholm: Natur & kultur

Larsson, Esbjörn (2012). Pennalismens logik. Alba.nu.

Löfgren, Håkan (2012). Det sitter inte i väggarna: yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-8955

Stråth, Bo (2012). Utbildning för könsroller. Sveriges historia : 1830-1920. S. 225-239

Tesching, Karin (2012). Education and fertility [Elektronisk resurs] : dynamic interrelations between women’s educational level, educational field and fertility in Sweden. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-63761

Yttergren, Leif (2012). Träna är livet: träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995. 1. uppl. Malmö: idrottsforum.org

Utskick 120302

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING
2. EN UTBILDNINGSHISTORISK BOK UTSEDD TILL “ÅRETS HISTORISKE BOG”
3. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING
Forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedriver en omfattande verksamhet inom såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Bland aktuella åtaganden kan nämnas den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”, som startar i januari 2012, och den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, som arrangeras i september 2012. Forskningsmiljön utmärks av stark internationalisering, och gästprofessorer medverkar kontinuerligt i forskarutbildningen. Hösten 2012 ger Ian Grosvenor, Birmingham, och Catherine Burke, Cambridge, en kurs i utbildningshistoria.

Just nu rekryteras två doktorander inom ramen för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (se http://www.jobb.umu.se). Den ena tjänsten är helt öppen, varför avhandlingsprojektet kan inriktas mot både utbildningshistoria och historiedidaktik (dnr 313-196-12). Den andra tjänsten avser ett avhandlingsprojekt om det tidigare skolämnet biblisk historia (313-197-12). Utbildningen startar höstterminen 2012, och sista ansökningsdag är den 2 april 2012.

Ytterligare information lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Välkommen att söka!

2. EN UTBILDNINGSHISTORISK BOK UTSEDD TILL “ÅRETS HISTORISKE BOG”
Ved en reception torsdag den 23. februar 2012 i Det Kongelige Bibliotek uddelte kulturminister Uffe Elbæk prisen for Årets historiske bog 2011. Bogen, som havde opnået flest stemmer, i alt 35% af stemmerne, var Ning de Coninck-Smiths flotte bog: ”Barndom og arkitektur – Rum til danske børn i 300 år”, udgivet af Forlaget Klim.

Nomineringskomiteen skrev om bogen: I syv velfortalte kapitler behandler Ning de Coninck-Smith den arkitektur, der er blevet skabt specielt til børn gennem det 20. århundrede: asyler, sanatorier, børnehaver, legepladser og naturligvis skoler. Centralt i den smukt tilrettelagte bog står illustrationerne, og især Jens Bygholms (1949-2010) fotografier åbner læserens øjne for de æstetiske værdier i de huse, som for mange blot er nedslidte institution.

En intervju med Ning de Coninck-Smith finns tillgänglig på: http://www.dr.dk/P1/Alletidershistorie/

3. PUBLICERAT
Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2012): The confessing society: Foucault, confession and practices of lifelong learning. London: Routledge.

Jalava, Marja: The University in the Making of the Welfare State. The 1970s Degree Reform in Finland. 2012

Anna Larsson (2012): The discovery of the social life of Swedish schoolchildren, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 48:1, 121-135

Utskick 120119

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE

3. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING
Forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedriver en omfattande verksamhet inom såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Bland aktuella åtaganden kan nämnas den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”, som startar i januari 2012, och den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, som arrangeras i september 2012.

Forskningsmiljön utmärks av stark internationalisering, och gästprofessorer medverkar kontinuerligt i forskarutbildningen. Hösten 2012 ger således Ian Grosvenor, Birmingham, och Catherine Burke, Cambridge, en kurs i utbildningshistoria.

Under våren 2012 rekryteras tre nya doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Den första av de tre tjänsterna har just blivit utlyst. Den ingår i Humanistiska forskarskolans utlysning av 17 doktorandtjänster (se http://www.jobb.umu.se, dnr 313-26-12 ). Den utlysta tjänsten är öppen för avhandlingsprojekt i både utbildningshistoria och historiedidaktik.

Utbildningen startar höstterminen 2012, och sista ansökningsdag är den 29 februari 2012. Ytterligare information lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Välkommen att söka!

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE
Guest Editor: Andrea Walton, Indiana University Bloomington
These 40 articles seek to capture the major themes, debates, and trends of the first fifty years of the History of Education Quarterly, the journal of the History of Education Society (founded in 1961). The articles, appearing in chronological order, and ranging from classics in the field to recent scholarship, were selected with input from a survey of HES members and the guest editor’s consultation with colleagues and a graduate student advisory committee.
Se http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1748-5959/homepage/50th_anniversary_retrospective_virtual_issue.htm

7. PUBLICERAT
Almquist, Ylva. ”The School Class as a Social Network and Contextual Effects on Childhood and Adult Health: Findings from the Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study,” _Social Networks_ 33(4) (2011): 281-291.

Bengtsson, Åsa (2011). Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930. Diss. Lund : Lunds universitet, 2012

Enefalk H. ”Three the Nordic Countries are, the Nordic Maid but one” : A different perspective on 19th-century university festivities. In: Peter Dhont (ed.) National, Nordic or European?: Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. 1 Leiden: Brill Academic Publishers; 2011.

Olausson P. Ljus över Värmland : En bildningshistoria. 1 Karlstad: Värmlandsarkiv; 2011.

Rimm, Stefan (2011). Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-17326