Utskick 150611

1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015
2. RIKSARKIVET I MARIEBERG STÄNGER FÖR OMBYGGNAD DEN 1 SEPTEMBER
3. PROGRAMMET VID ISCHE 2015, ISTANBUL
4. PUBLIKATIONER

1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015
Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 3-4 november 2015 som i år arrangeras i samarbete med Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm och Runö folkhögskola. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt relationen mellan folkbildning, civilsamhälle och sociala rörelser – tre närliggande och delvis överlappande kunskapsområden. Vilka beröringspunkter finns mellan fälten? Hur ser förhållandet ut mellan berörda politikområden och mångfalden av verksamheter och sociala praktiker på dessa områden? Hur ser samhällets kunskapsbehov ut? Dessa frågor kommer att uppmärksammas av såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter under konferensen. Vår huvudtalare är Michele Micheletti, innehavare av Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet, som både har studerat och skrivit om civilsamhälle och medborgarskap, samt även utvecklar begrepp och teoriapparat kring fenomen som political consumerism och sustainable citizenship.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (5-15 sidor) som berör folkbildning och/eller civilsamhälle i vid bemärkelse. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 2 oktober och de skickas till henrik.nordvall@liu.se. Vi håller till på Runö Kursgård i Åkersberga utanför Stockholm. Mer information kommer inom kort att finnas tillgänglig på http://www.liu.se/mimer.

2. RIKSARKIVET I MARIEBERG STÄNGER FÖR OMBYGGNAD DEN 1 SEPTEMBER
Riksarkivet i Marieberg i Stockholm rustar för framtiden och skapar ändamålsenliga och moderna lokaler för besökare, medarbetare och arkiv. Vi kommer att hålla stängt från 1 september 2015 och öppnar igen den 1 oktober 2016.

Under perioden som vi har stängt ser vi till att du som användare får tillgång till våra arkiv och samlingar. Just nu arbetar vi med dessa frågor och återkommer med mer detaljerad information. Om du redan nu har frågor kontakta gärna nedanstående personer.

För tillhandahållande av material från arkiven i Marieberg i Stockholm kontakta Marie Lennersand på marie.lennersand@riksarkivet.se eller tel. 010-476 70 00.

Vi har begränsade möjligheter att lämna ut ljud- och videomaterial. För frågor kontakta Magnus Wåhlberg på magnus.wahlberg@riksarkivet.se eller tel. 010-476 70 00.

Mer info finns också på: http://riksarkivet.se/ombyggnad

3. PROGRAMMET VID ISCHE 2015, ISTANBUL
I slutet av juni hålls årets ISCHE-konferens i Istanbul. Temat är ”Culture and Education”, och programmet är följaktligen vittomspännande, och deltagarna från de nordiska länderna får sägas vara ovanligt många. För ett preliminärt program, se http://2015.ische.org/CultureandEducation_DraftProgramme_A.pdf

4. PUBLIKATIONER
Furuhagen, Björn, “The making of a social, representative and intellectual police force – Recruitment and education of police trainees in Sweden during the 20th century”, Nordisk politiforskning/ Nordic Journal of Studies in Policing 2015:1. http://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/01

Gustafsson, Tommy (2014). ”Det var en gång: historia för barn i svensk television under det långa 1970-talet”. Malmö: Universus Academic Press.

Hennerdal, Pontus. “Educational Ideas in Geography Education in Sweden during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries: The Relationship Between Maps and Texts,” International Research in Geographical and Environmental Education, 24:3, 2015: 258-272.

Indzic Dujso, Aleksandra. ”Nationella minoriteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013”, Licentiatavhandlingar från forskarskolan Historiska medier, nr. 11. Umeå/Falun: Umeå universitet/Högskolan Dalarna, 2015. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-103460

Nase, Marco. „Att Sverige skall dominera här“ – Johannes Paul und das Schwedische Institut der Universität Greifswald 1933-1945. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte Band 17). Greifswald, 2014.

Åkerlund, Andreas (2015): “Ambassadors of the Swedish nation: national
images in the teaching of the Swedish lecturers in Germany 1918–1945”, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education (ahead of print), Full text: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2015.1051552

Publicerat 121102

6. PUBLICERAT
Aubry, Carla & Westberg, Johannes (ed.), History of Schooling: Politics and local practice (Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012). 276 pp (inkluderar bidrag från bland annat Peter Bernhardsson, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johan Prytz och Stefan Rimm). Info flyer: http://www.peterlang.com/download/datasheet/67688/datasheet_263367.pdf

Axelsson, Thom (2012) ”Att konstruera begåvning – debatten om IQ”, Educare nr 1.’

Burman, Lars, Eloquent students: rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2012 http://libris.kb.se/bib/13561461

Hallström, Jonas, Martinsson, Bengt-Göran & Sjöberg, Mats (2012). Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Jesper Eckhardt Larsen (ed). “Knowledge, Politics and the History of Education” (Berlin: LIT-Verlag, 2012) (med bidrag av bland annat Jukka Rantala, Esbjörn Larsson, Else Hansen och Christian Larsen & Jesper Eckhardt Larsen). För mer info, se http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-1561-5

Larsson, Anna, “A children’s place? The school playground debate in postwar Sweden”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.697921

Stenfeldt, Johan ”Positioning in the Cold War – Swedish and Danish History Textbooks and the Totalitarianism Doctrine. Historical Cultures in Comparison”. Scandinavian Journal of History (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2012.706772

Qvarsebo, Jonas “Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school, 1946–1962: a genealogical perspective” Paedagogica Historica (forthcoming) Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2012.725841

Westberg, Johannes “Stimulus or impediment? The impact of matching grants on the funding of elementary schools in Sweden during the nineteenth century”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.684359

Utskick 120907

1. EGIL JOHANSSON (1933-2012)
2. CFP: NORDIC GIRLS’ STUDIES: CURRENT THEMES AND THEORETICAL APPROACHES
3. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT HISTORIEBRUK (UMEÅ)
4. CFP: REVIEWED? RENEWED? REVISITED! PHILOSOPHY AND HISTORY OF EDUCATIONAL RESEARCH
5. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2012
6. BLOGGAR AV INTRESSE
7. PUBLICERAT

1. EGIL JOHANSSON (1933-2012)
Egil Johansson (f. 1933), en av läs- och skrivkunnighetsforskningens och det utbildningshistoriska fältets allra mest framträdande forskare, har avlidit. Egil var fram till sin pension verksam vid Umeå universitet och var en person som, både genom banbrytande egen forskning och via ett nyskapande sätt att bilda forskargrupper, hjälpte till att lägga grunden till flera av de idag mer framstående forskningsmiljöerna vid Umeå universitet. En ingång till hans betydelsefulla vetenskapliga insatser ges i Daniel Lindmark, ed., Alphabeta Varia: Orality, Reading and Writing in the History of Literacy: Festschrift in Honour of Egil Johansson on the Occasion of His 65th Birthday, March 24, 1998 (Umeå: Dept. of Religious Studies, 1998).

2. CALL FOR PAPERS: NORDIC GIRLS’ STUDIES: CURRENT THEMES AND THEORETICAL APPROACHES
Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal is a peer-reviewed journal providing a forum for the critical discussion of girlhood from a variety of disciplinary perspectives, and for the dissemination of current research and reflections on girls’ lives to a broad, cross-disciplinary audience of scholars, researchers, practitioners in the fields of education, social service and health care and policy makers. International and interdisciplinary in scope, it is committed to feminist, anti-discrimination, anti-oppression approaches and solicits manuscripts from a variety of disciplines.

The mission of the journal is to bring together contributions from and initiate dialogue among perspectives ranging from medical and legal practice, ethnographic inquiry, philosophical reflection, historical investigations, literary, cultural and media research to curriculum design and policy-making. Topics addressed within the journal include girls and schooling, girls and feminism, girls and sexuality, girlhood in the context of Boyhood Studies, girls and new media and popular culture, representation of girls in different media, histories of girlhood, girls and development.

Deadline: 15 januari 2013

Mer info, se http://journals.berghahnbooks.com/ghs/

3. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT HISTORIEBRUK (UMEÅ)
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i religionsvetenskap till projektet ”Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Processes”. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas och leds av Daniel Lindmark. Doktorandtjänsten är öppen för sökande med behörighetsgivande kompetens inom olika delar av det religionsvetenskapliga området. Avhandlingsprojektet är inriktat mot en undersökning av historiebruket bland aktörerna i de försoningsaktiviteter som ägt rum mellan i första hand Svenska kyrkan och samerna, men undersökningen kan även utsträckas till motsvarande förhållanden i något av grannländerna. Projektet bygger på analyser av policydokument och pressmaterial samt intervjuer med berörda. Mer information om projektet återfinns i projektplanen, som nås via länk från annonsen på http://www.jobb.umu.se. Ansökningstiden går ut den 8 oktober 2012.

4. CFP: REVIEWED? RENEWED? REVISITED! PHILOSOPHY AND HISTORY OF EDUCATIONAL RESEARCH
Papers are called for an international conference to take place in Leuven, Belgium, Thursday June 6th – Saturday June 8th 2013.

In 1999, the Research Community Philosophy and history of the discipline of education was established by the Research Foundation Flanders, Belgium (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen). From the beginning, the aim has been to combine research concerning the history and nature of the discipline with the science of education. Thus attention has been paid to the evaluation and justification of the different modes and paradigms of educational research. The world-wide collaboration of colleagues from 15 centers has furthered research on various topics such as: the use of particular research methodologies, methods or techniques within the educational context; the justification of particular positions within philosophy and history of education vis à vis other (for instance empirical) research in this field; the relation of philosophy and history of education to pure philosophy, pure history, literature, aesthetics, and other relevant areas such as economics, sociology, and psychology.

Obviously, much more work needs to be done and possibly some of the issues that have been addressed could also be dealt with differently or approached from another stance. The 2013 conference, for which papers are called, will schedule interesting papers that offer a renewed approach or pay attention to areas that thus far have not been selected and make room for reviewing the work that has been done.

The three day conference will take place in Leuven, Belgium. The registration fee (which includes refreshments, three lunches, and a printed copy of the Proceedings) is 150 EURO. (For students and colleagues who are retired or part-time employed – evidence of this to be produced – and for delegates living and earning salaries in countries ranked as medium or low in the UNDP Human Development Report, http://hdr.undp.org/en/statistics/the registration fee is 100 EURO).

For further practical information either contact Marc.Depaepe@kuleuven-kortrijk.be or Paul.Smeyers@ppw.kuleuven.be or see the website of the Research Community, RC2013, which will be available from October 1 2012. A list of accommodation options in Leuven will be provided.
Leuven can easily be reached by train (and there is a direct train from the National Airport, Brussels-Zaventem).

Abstracts (between 750 and 1000 words) should be sent by February 15th 2013 to paul.smeyers@ppw.kuleuven.be. Proposals will be reviewed by the Conference Programme Committee. Decisions will be announced by: March 1st 2013. (Registration from March 1st; closes May 1st .) A selection of the full papers of the successful submissions will be included in a book to be published (2014) by Springer (Dordrecht) in their Series Educational Research.

5. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2012
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Torsdag 18 okt Anna Larsson
Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011.

Torsdag 8 nov Christian Lundahl
Den svenska folkskolan i Central park

Torsdag 6 dec Åsa Broberg & Birgitta Sandström
Husmor och hushållning – en analys av ICA Kuriren 1942-1944.

Torsdag 10 jan Annika Ullman
Närstudium av C.J.L. Almqvists 8 läroböcker för Nya Elemetnarskolan

Tidpunkten är kl. 15-17 vid samtliga seminarier. Platsen är Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Frescativ. 54.

mvh
Daniel Lövheim

6. BLOGGAR AV INTRESSE
Någon större översikt över bloggar av utbildningshistoriskt intresse saknas. En början kan dock vara följande, tips välkomnas!

http://www.skoloverstyrelsen.se/
En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

http://skolaga.wordpress.com/
Vi är några utbildningshistoriker vid Uppsala universitet som gärna delar med oss av våra fynd om aga, pennalism och annat skolvåld.

7. PUBLICERAT
Hedlin, Maria (2012). Admission policy of the Swedish teacher education favouring men: Discussion in the Parliament 1962. Education Inquiry, Vol. 3, No. 2, pp.227–242. Tillgänglig online: http://www.use.umu.se/digitalAssets/98/98134_inquiry_vol3_nr2_hedlin.pdf

Fejes, Andreas och Dahlstedt, Magnus, The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning. Routledge 2012.