Kategori: Utskick 2015

 • Utskick 151021

  1. PUBLICERA I ÅRSBÖCKERNA I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 2. BLOG: REFUGEESECER2015 3. TEACHING AND LEARNING SKILLS FROM ANTIQUITY TO THE ENLIGHTENMENT 4. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET I UPPSALA 5. CFP: ISCHE 2016, CHICAGO 6. CFP: INTERNATIONAL FROEBEL SOCIETY 7TH BIENNIAL CONFERENCE 7. PUBLIKATIONER 1. PUBLICERA I ÅRSBÖCKERNA I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Årsböckerna som Föreningen Svensk undervisningshistoria har gett ut […]

 • Utskick 150907

  1. PÅMINNELSER FRÅN NÄTVERKET 2. CfP TILL DELTAGARE VID UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 3. FORSKNINGSSTIPENDIER FRÅN GEORG ECKERT INSTITUTET 4. DIGITALISERADE ÅRSBÖCKER 5. DIGITALISERADE SOU:ER 1922-1996 NU SÖKBARA 6. PUBLIKATIONER 1. PÅMINNELSER FRÅN NÄTVERKET Kom ihåg att nätverket drar stor nytta av dess medlemmar. Det är ni som gör nätverket till den informationskanal som ni vill att […]

 • Utskick 150814

  1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN 2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER 3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. 4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED! 5. PUBLIKATIONER 1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN Nästa vecka hålls Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala, den 20-21 augusti, och organisatörerna förbereder sig för fullt inför ankomsten av konferensens ca 150 […]

 • Utskick 150611

  1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015 2. RIKSARKIVET I MARIEBERG STÄNGER FÖR OMBYGGNAD DEN 1 SEPTEMBER 3. PROGRAMMET VID ISCHE 2015, ISTANBUL 4. PUBLIKATIONER 1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015 Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 3-4 november 2015 som i år arrangeras i samarbete med Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan […]

 • utskick 150505

  1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY 3. HELDAGSKONFERENS: PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE (DPU) 4. SKOLE200.DK: ÅRETS DIGITALA UNDERVISNINGSMATERIAL 2014 (DANMARK) 5. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA) 6. PUBLIKATIONER 1. NY DEADLINE 15 MAJ: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN För att inte behöva göra en massa […]

 • utskick 150407

  1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET 3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE 4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA) 5. PUBLIKATIONER 1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN Arbetet med Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) fortsätter. 28 sessioner ger […]

 • utskick 150311

  1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM) 2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE 3. PUBLIKATIONER 1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM) Två doktorandanställningar vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Sista ansökningsdag: 2015-04-01. http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/platser-i-forskarutb/tv%C3%A5-doktorandanst%C3%A4llningar-1.225895 2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE Tidskriftsartiklar som tidigare varit svåråtkomliga finns nu äntligen online: Dear Colleague, I inform […]

 • Utskick 150217

  1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA) 2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS 3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN 4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG) 5. PUBLIKATIONER 1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA) Det 28 sessioner som antagits till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti […]