Utskick 150611

1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015
2. RIKSARKIVET I MARIEBERG STÄNGER FÖR OMBYGGNAD DEN 1 SEPTEMBER
3. PROGRAMMET VID ISCHE 2015, ISTANBUL
4. PUBLIKATIONER

1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015
Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 3-4 november 2015 som i år arrangeras i samarbete med Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm och Runö folkhögskola. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt relationen mellan folkbildning, civilsamhälle och sociala rörelser – tre närliggande och delvis överlappande kunskapsområden. Vilka beröringspunkter finns mellan fälten? Hur ser förhållandet ut mellan berörda politikområden och mångfalden av verksamheter och sociala praktiker på dessa områden? Hur ser samhällets kunskapsbehov ut? Dessa frågor kommer att uppmärksammas av såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter under konferensen. Vår huvudtalare är Michele Micheletti, innehavare av Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet, som både har studerat och skrivit om civilsamhälle och medborgarskap, samt även utvecklar begrepp och teoriapparat kring fenomen som political consumerism och sustainable citizenship.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (5-15 sidor) som berör folkbildning och/eller civilsamhälle i vid bemärkelse. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 2 oktober och de skickas till henrik.nordvall@liu.se. Vi håller till på Runö Kursgård i Åkersberga utanför Stockholm. Mer information kommer inom kort att finnas tillgänglig på http://www.liu.se/mimer.

2. RIKSARKIVET I MARIEBERG STÄNGER FÖR OMBYGGNAD DEN 1 SEPTEMBER
Riksarkivet i Marieberg i Stockholm rustar för framtiden och skapar ändamålsenliga och moderna lokaler för besökare, medarbetare och arkiv. Vi kommer att hålla stängt från 1 september 2015 och öppnar igen den 1 oktober 2016.

Under perioden som vi har stängt ser vi till att du som användare får tillgång till våra arkiv och samlingar. Just nu arbetar vi med dessa frågor och återkommer med mer detaljerad information. Om du redan nu har frågor kontakta gärna nedanstående personer.

För tillhandahållande av material från arkiven i Marieberg i Stockholm kontakta Marie Lennersand på marie.lennersand@riksarkivet.se eller tel. 010-476 70 00.

Vi har begränsade möjligheter att lämna ut ljud- och videomaterial. För frågor kontakta Magnus Wåhlberg på magnus.wahlberg@riksarkivet.se eller tel. 010-476 70 00.

Mer info finns också på: http://riksarkivet.se/ombyggnad

3. PROGRAMMET VID ISCHE 2015, ISTANBUL
I slutet av juni hålls årets ISCHE-konferens i Istanbul. Temat är ”Culture and Education”, och programmet är följaktligen vittomspännande, och deltagarna från de nordiska länderna får sägas vara ovanligt många. För ett preliminärt program, se http://2015.ische.org/CultureandEducation_DraftProgramme_A.pdf

4. PUBLIKATIONER
Furuhagen, Björn, “The making of a social, representative and intellectual police force – Recruitment and education of police trainees in Sweden during the 20th century”, Nordisk politiforskning/ Nordic Journal of Studies in Policing 2015:1. http://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/01

Gustafsson, Tommy (2014). ”Det var en gång: historia för barn i svensk television under det långa 1970-talet”. Malmö: Universus Academic Press.

Hennerdal, Pontus. “Educational Ideas in Geography Education in Sweden during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries: The Relationship Between Maps and Texts,” International Research in Geographical and Environmental Education, 24:3, 2015: 258-272.

Indzic Dujso, Aleksandra. ”Nationella minoriteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013”, Licentiatavhandlingar från forskarskolan Historiska medier, nr. 11. Umeå/Falun: Umeå universitet/Högskolan Dalarna, 2015. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-103460

Nase, Marco. „Att Sverige skall dominera här“ – Johannes Paul und das Schwedische Institut der Universität Greifswald 1933-1945. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte Band 17). Greifswald, 2014.

Åkerlund, Andreas (2015): “Ambassadors of the Swedish nation: national
images in the teaching of the Swedish lecturers in Germany 1918–1945”, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education (ahead of print), Full text: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2015.1051552

Annons
%d bloggare gillar detta: