Utskick 150611

1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015
2. RIKSARKIVET I MARIEBERG STÄNGER FÖR OMBYGGNAD DEN 1 SEPTEMBER
3. PROGRAMMET VID ISCHE 2015, ISTANBUL
4. PUBLIKATIONER

1. MIMERS FORSKARKONFERENS DEN 3-4 NOVEMBER 2015
Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 3-4 november 2015 som i år arrangeras i samarbete med Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm och Runö folkhögskola. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt relationen mellan folkbildning, civilsamhälle och sociala rörelser – tre närliggande och delvis överlappande kunskapsområden. Vilka beröringspunkter finns mellan fälten? Hur ser förhållandet ut mellan berörda politikområden och mångfalden av verksamheter och sociala praktiker på dessa områden? Hur ser samhällets kunskapsbehov ut? Dessa frågor kommer att uppmärksammas av såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter under konferensen. Vår huvudtalare är Michele Micheletti, innehavare av Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet, som både har studerat och skrivit om civilsamhälle och medborgarskap, samt även utvecklar begrepp och teoriapparat kring fenomen som political consumerism och sustainable citizenship.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (5-15 sidor) som berör folkbildning och/eller civilsamhälle i vid bemärkelse. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 2 oktober och de skickas till henrik.nordvall@liu.se. Vi håller till på Runö Kursgård i Åkersberga utanför Stockholm. Mer information kommer inom kort att finnas tillgänglig på http://www.liu.se/mimer.

2. RIKSARKIVET I MARIEBERG STÄNGER FÖR OMBYGGNAD DEN 1 SEPTEMBER
Riksarkivet i Marieberg i Stockholm rustar för framtiden och skapar ändamålsenliga och moderna lokaler för besökare, medarbetare och arkiv. Vi kommer att hålla stängt från 1 september 2015 och öppnar igen den 1 oktober 2016.

Under perioden som vi har stängt ser vi till att du som användare får tillgång till våra arkiv och samlingar. Just nu arbetar vi med dessa frågor och återkommer med mer detaljerad information. Om du redan nu har frågor kontakta gärna nedanstående personer.

För tillhandahållande av material från arkiven i Marieberg i Stockholm kontakta Marie Lennersand på marie.lennersand@riksarkivet.se eller tel. 010-476 70 00.

Vi har begränsade möjligheter att lämna ut ljud- och videomaterial. För frågor kontakta Magnus Wåhlberg på magnus.wahlberg@riksarkivet.se eller tel. 010-476 70 00.

Mer info finns också på: http://riksarkivet.se/ombyggnad

3. PROGRAMMET VID ISCHE 2015, ISTANBUL
I slutet av juni hålls årets ISCHE-konferens i Istanbul. Temat är ”Culture and Education”, och programmet är följaktligen vittomspännande, och deltagarna från de nordiska länderna får sägas vara ovanligt många. För ett preliminärt program, se http://2015.ische.org/CultureandEducation_DraftProgramme_A.pdf

4. PUBLIKATIONER
Furuhagen, Björn, “The making of a social, representative and intellectual police force – Recruitment and education of police trainees in Sweden during the 20th century”, Nordisk politiforskning/ Nordic Journal of Studies in Policing 2015:1. http://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/01

Gustafsson, Tommy (2014). ”Det var en gång: historia för barn i svensk television under det långa 1970-talet”. Malmö: Universus Academic Press.

Hennerdal, Pontus. “Educational Ideas in Geography Education in Sweden during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries: The Relationship Between Maps and Texts,” International Research in Geographical and Environmental Education, 24:3, 2015: 258-272.

Indzic Dujso, Aleksandra. ”Nationella minoriteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013”, Licentiatavhandlingar från forskarskolan Historiska medier, nr. 11. Umeå/Falun: Umeå universitet/Högskolan Dalarna, 2015. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-103460

Nase, Marco. „Att Sverige skall dominera här“ – Johannes Paul und das Schwedische Institut der Universität Greifswald 1933-1945. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte Band 17). Greifswald, 2014.

Åkerlund, Andreas (2015): “Ambassadors of the Swedish nation: national
images in the teaching of the Swedish lecturers in Germany 1918–1945”, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education (ahead of print), Full text: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2015.1051552

utskick 150407

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET
3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
5. PUBLIKATIONER

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
Arbetet med Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) fortsätter. 28 sessioner ger konferensen ett brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning. I programmet finns sessioner som behandlar bland annat folkskolans, yrkesutbildningens och den högre utbildningens historia. Bland de teman som återkommer ingår internationaliseringsprocesser, skolreformer, professioner och skolämnenas historia.

Konferensens keynotes hålls av prof. Jane Humphries (Oxford) och prof. Daniel Tröhler (Luxembourg). Bland utställarna ingår Studentlitteratur, Nordic Journal of Educational History, Opuscula historica Upsaliensia, och Arbetsgruppen för utbildningshistoria i Uppsala.

Trots att konferensensen vetenskapliga program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan med eller utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Uppdaterat schema samt närmare information om konferensbanketten kommer att publiceras på konferensens hemsida inom kort.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET

**Innehåll**
Ulf P Lundgren
Inledning och reflektioner

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Differentieringsproblematiken i en skola för alla under 100 år

Thomas Barow
Övergång från skola till arbete i ett historiskt perspektiv:
den svenska ”sinnesslövården” under 1900-talets första hälft

Jeremias (Jerry) Aulin Rosenqvist
Differentiering och likvärdighet i backspegeln
– ett utvecklingsperspektiv

Johan Malmqvist
Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik.
Exemplet: speciallärare och / eller specialpedagoger

Inger Assarson | Ingela Andreasson | Lisbeth Ohlsson
Värdegrund och specialpedagogik

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Konsekvenser av individualiserad undervisning för
elevers motivation

Artiklarna finns fritt tillgängliga på:

NR 1 / 15, TEMA: Differentiering och likvärdighet

3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
Fully-funded PhD Studentship: A Century of Student Life: Town and Gown in Swansea 1920 – 2020, Swansea University – History

The Department of History and Classics, Swansea University, invites applications from suitably-qualified UK/EU candidates for a doctoral studentship, funded by the College of Arts and Humanities, to conduct research on the evolution of student life over the first century of the university’s history. The research will encompass evolving attitudes towards protest, gender, alcohol, popular music and fashion in the student population and the wider community, and the social and cultural implications of the presence of a student body for its wider town and region. There will be some scope for the recipient to shape the precise direction of the research according to his/her interests and expertise.

The studentship, which is full-time and will run for three years, will begin in October 2015, and will be supervised by Dr Louise Miskell and Dr Martin Johnes. Applicants should have a background in the social or cultural history of modern Britain. Experience of conducting independent archival research is highly desirable, as the successful applicant will be expected to carry out research in Swansea University’s Richard Burton Archives and may also undertake a programme of oral history interviewing. S/he will be expected to undertake up to six hours per week of tutorial teaching for the Department of History and Classics during the second and third years of the studentship.

Academic Requirements:
*Applicants should have a first class or upper second class undergraduate degree in a relevant discipline and have completed or be working towards a master’s degree in history, modern or contemporary history, or another appropriate historical subject.
*The ideal candidate will have experience of conducting independent archival research and the ability to work to deadlines.

Deadline för ansökan: 30th April 2015

För mer info, se http://www.jobs.ac.uk/job/AKU657/fully-funded-phd-studentship-a-century-of-student-life-town-and-gown-in-swansea-1920-2020

4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
Den 1 maj är deadline för paper och sessionsförslag till European Social Science History Conference i Valencia, 30 mars-2 april 2016. Konferensen är organiserad kring 28 nätverk, däribland Education & Childhood som organiseras av Bengt Sandin (Linköping) och Steve Lasonde (Harvard), och brukar ha ett betydande deltagande från de nordiska länderna.

För mer information, se https://esshc.socialhistory.org/

5. PUBLIKATIONER
Oja, Linda, “Childcare and Gender in Sweden. 1600-1800”, Gender & History, Vol. 27 Issue 1: 77 – 111 http://doi.wiley.com/10.1111/1468-0424.12096

Westberg, Johannes, “Multiplying the origins of mass schooling: an analysis of the preconditions common to schooling and the school building process in Sweden, 1840–1900”, History of Education (ahead of print), http://www.tandfonline.com/eprint/T5k5qAXZ7fXTUV6gQygh/full

Åström Elmersjö, Henrik (2015): The Norden Associations and international efforts to change history education, 1919–1970: international organisations, education, and hegemonic nationalism, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2015.1013560

Utskick 150217

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS
3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
5. PUBLIKATIONER

1. SESSIONER VID NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN (UPPSALA)
Det 28 sessioner som antagits till Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) finns nu publicerade på konferensens hemsida, http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/ Konferensen kommer alltså att få ett mycket brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning.

Under de närmaste dagarna kommer presentationerna av sessionerna att finjusteras och kompletteras med en del ytterligare information, bland annat om sessionernas språk och de papers som presenteras vid dem.

Trots att konferensensen program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/
Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. UDDANNELSEHISTORIE 2014: SKOLEANORDNINGERNE AF 1814. DANMARKS SKOLE I ET TRANSNATIONALT LYS

Artiklar

Del 1: Udblik
Education and the State: Whatever Happened to Education as a Public Good? Af Andy Green

Fra dansk provins til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827.
Af Tone Skinningsrud og Randi Skjelmo

En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan.
Af Johannes Westberg

Udvikling af det finske folkeskolevæsen fra 1860’erne til 1920’erne.
Af Merja Paksuniemi

Del 2: Perspektiver på skolehverdag og pædagogik
Brahetrolleborg som eksponent for det moderne.
Af Ingrid Markussen

Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.
Af Signe Holm-Larsen
Bilag til Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.

Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer.
Af Claus Munch Drejer, Niels Reeh og Jesper Eckhardt Larsen.

Oversigter, anmeldelser m.v.

I år holder skolen fødselsdag – hurra, hurra, hurra! Om jubilæet Skole i 200 år. Af Anne Katrine Gjerløff

Mærke-hjertesager og adgangskrav. Uddannelserne i folketingsåret 2013-2014. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2013. Af Christian Larsen

Læreruddannelse i mere end 200 år – om mindestuerne i Jonstrup. Af Signe Holm-Larsen

Anmeldelser

För mer info, se http://www.uddannelseshistorie.dk/

3. NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY PÅ NORSKA LISTAN
(vidarebefordra gärna till era respektive nätverk!)

In the past year the NJEdH (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/) has published two issues with a total of 9 high quality articles. The journal has also been acknowledged as an approved publication channel for Nordic researchers by some very important authorities. The most important is probably the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, which is used in order to evaluate and assess research, not only by Norwegian research councils and universities, but also by other Nordic research councils and universities all over Scandinavia. As for quantitative evaluations, an article in the NJEdH is now on par with an article in many of the most important journals in the field, including Paedagocia Historica. Other databases that has listed the NJEdH as an authorized publication channel includes the Danish Ministry of Higher Education and Science.

Future issues of the NJEdH include the special issue of this spring (vol. 2, no. 1): Educational Finance, which is edited by Associate Professor Johannes Westberg, Uppsala University. Next spring-issue (vol. 3, no. 1) will probably be a special issue from the 6th Nordic Conference on the History of Education (to be held in Uppsala, August 2015). Starting this spring we will also include a review section in the journal. We welcome submissions of books that deal with the history of education, especially in the Nordic context, for review.
Well written manuscripts on the educational past of the Nordic region are always welcome to be submitted on the website (http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/about/submissions), and the autumn issues of both 2015 and 2016 will be freestanding open issues. Your submission is welcome!

4. DISPUTATION “SKOLHUSET SOM KULTURMINNE” (GÖTEBORG)
Disputation i Kulturvård
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Titel: ”Skolehuset som kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning
Författare:Leidulf Mydland, Riksantikvaren, Norge”

Opponent:Professor Torunn Selberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen

Tid: 12 mars 2015, 13.00.
Adress: Institutionen för kulturvård, Stora Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg

Avhandlingen kan laddas ned på följande adress: http://hdl.handle.net/2077/37792
Kan även beställas på denna adress: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, 40530 Göteborg
http://www.ub.gu.se/publicera/acta/univ/gsc.xml

Abstract
Etter at fastskoleloven ble vedtatt i 1860 ble det bygget over 4600 skolehus. Ved århundreskiftet fikk nærmere 80 prosent av befolkningen sin utdannelse i disse grendeskolene, som oftest kun hadde ett klasserom. Disse små skolene fikk imidlertid stor betydning for folkeopplysning, demokratiutvikling og nasjonsbyggingen i en periode hvor embetsmennenes makthegemoni skulle erstattes av folkevalgte institusjoner. Skolehusene ble også viktige redskap og arenaer for blant andre målrørsla, avholdsbevegelsen og den lavkirkelige bevegelsen – motkulturer som fikk stor innflytelse på lokal og statlig politikk, nasjonal identitet og nasjonal selvstendighetskamp. Skolehusenes storhetstid varte kun i underkant av et århundre. På 1950- og 1960- tallet gikk de fleste ut av bruk grunnet nye skolereformer, økte krav til undervisningslokalene, fraflytting og bedre kommunikasjon. Noen ble solgt til private og brukt som hus eller hytter, andre ble gitt til befolkningen for bruk som grendehus og noen få ble tatt i bruk som bedehus. Mange ble imidlertid stående tomme og til forfalls og en del ble revet. I nærmere 30 år har det forligget en politisk bestilling til kulturminneforvaltningen i Norge om at et representativt utvalg kulturminner skal ivaretas, et utvalg som skal reflektere ulike sosiale, kulturelle og geografiske aspekter. Skolehusene bygget etter fastskolereformen har på tross av dette blitt viet lite oppmerksomhet fra kulturminneforvaltningens side. Først i 2012 ble et skolehus fredet. I denne avhandlingen undersøkes hvordan skolehuset er forstått som kulturminne i lokalsamfunnet og av statlig og offentlig kulturminneforvaltning og bakgrunnen for dette.

5. PUBLIKATIONER
Berg, Anne (2015) The State of Autonomy: The social liberal state and the politics of financing non-formal education in Sweden c. 1870-1910, Scandinavian Journal of History,
40:1, 48-69, DOI: 10.1080/03468755.2014.986752

Burman, Anders (2014). Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Catherine Burke, Ian Grosvenor and Björn Norlin (red.), Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå Studies in History and Education 8, Umeå 2014. Fulltext: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:764061/FULLTEXT01.pdf

Elmersjö, Henrik Åström. ”Historical culture and peace education: Some issues for history education as a means of conflict resolution.” In Contesting and constructing international perspectives in global education, edited by Ruth Reynolds et al., 161–172. Rotterdam: Sense Publishers, 2015.

Forsell, Håkan, ”The city as instructor: pedagogical avant-garde and urban literacy in Germany around World War 1”, in Education, childhood and anarchism: talking Colin Ward, edited by Catherine Burke & Ken Jones (Routledge, 2014).

Isaksson, Joakim, and Rafael Linqvist. “What is the Meaning of Special Education? Problem Representations in Swedish Policy Documents, late 1970s-2014,” European Journal of Special Needs Education 30(1) (February 2015): 122-137.

Anna Larsson och Björn Norlin (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014. Info: http://www.humfak.umu.se/english/about/news/newsdetailpage/beyond-the-classroom.cid245020

Lindell, Ebbe (2014). Nyare läsläror: En analys av läseböcker från 1900-talet (Uppsala: Föreningen för Svensk undervisningshistoria).

Loima, Jyrki. “A Case Study of Education and Nationalism: The Multicultural Fight for ‘Souls and Minds’ in Finland, 1891-1921,” Historian76 (4) (Winter 2014): 750-765.

Melldahl, Andreas. “Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet. Diss. SEC, EDU, Uppsala universitet, 2015. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-237872

Nilsson, Ingela. Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Umeå studies in history and education 9. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Whittaker, David J (2014). “The impact and legacy of educational sloyd: Head and hands in harness (in collaboration with Gisli Thorsteinsson, Brynjar Olafsson, Aki Rasinen, and Esa-Matti Järvinen). Abingdon: Routledge.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Fjärde nordiska utbildningshistoria konferensen, Uppsala, 1–2 oktober 2009

Fjärde nordiska utbildningshistoria konferensen hölls i Uppsala universitetshus, 1–2 oktober 2009. Den samlade omkring 170 deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Tyskland och Belgien som fick möjlighet att utöver konferensens huvudtalare välja mellan 24 olika sessioner med sammanlagt 128 presentationer.

Som arrangör för konferensen stod den svenska Nationella forskarsskolan i utbildningshistoria med stöd från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (Uppsala), Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet, Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (Uppsala) samt Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Konferensen gästades också av en rad utställare: Föreningen för svensk undervisningshistoria, Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, Natur & kultur, Opuscula historica upsaliensia samt Stockholms universitets förlag.
[…]

Konferensens sessioner
Konferensens sessioner visade inte bara prov på det tvärvetenskapliga samarbetet på det utbildningshistoriska området, utan belyste också väl den bredd som karaktäriserar nordisk utbildningshistorisk forskning.

Eftersom konferensen anordnades i Uppsala, arrangerades förstås flera av sessionerna med utgångspunkt från det intresse av utbildningens sociala och ekonomiska historia som växt sig starkt vid detta universitet. Vid sidan av sessioner om förskolans historia, utbildningens ekonomiska historia, islamisk utbildning och förändringar i lärarutbildningens rekrytering hölls två sessionspass om transnationella strategier inom högre utbildning och kulturella fält. Utgångspunkten för de sistnämnda passen var att Sverige aldrig varit självförsörjande på utbildning, och att såväl studenter, som lärare, forskare och vetenskapliga idéer både har importerats och exporterats från tidigare framförallt den europeiska kontinenten, men sedermera USA och andra anglosaxiska länder. Sessionens paper behandlade därvidlag bland annat invandringen av utländska språklärare i 1800-talets Sverige, Svenska Amerika-Stiftelsens stipendiaters sociala ursprung och karriärer samt betydelsen av kunskaper om det franska för karriärer inom det kulturella fältet i Sverige under 1900-talet.

Av konferensen framgick även det stora intresse för läroplanshistoria som fortfarande karaktäriserar svensk utbildningshistoria. Tre sessionspass, arrangerade av Ulf P. Lundgren och Harald Jarning, behandlade detta tema. De ämnen som berördes var bland annat tre generationer av läroplansreformer i Norge, introduktionen av standardiserad mätning inom de svenska och tyska skolsystemen under 1900-talets första hälft, samt professionens debatt kring geometriundervisningen i Sverige under perioden 1920-1960.

Under ledning av Agneta Linné, Lars Petterson och Sune Åkerman behandlades folkskolelärarnas historia vid tre sessionspass. Det första passet utgick från projektet ”Folkskollärarna i samhällsutvecklingen i Norden 1860–1960”, det andra folkskollärarnas insatser i lokalsamhället, och det tredje folkskollärarkåren ur genusperspektiv och i mångetnisk miljö. Bland bidragen kan nämnas studiet av Läsebok för folkskolan såsom en del av det nationella projektet, Torgny Nevéus’ presentation av sin bok I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan samt en studie över folkskollärarinnorna och kvinnorörelsen med utgångspunkt i redaktören för folkskollärarnas tidning – Ulla Alm Lindström.

Stort intresse rönte också de texter som presenterades vid dubbelsessionerna ”Att sortera och dokumentera skolelever”. Ofta med utgångspunkt från ett post-foucaltianskt perspektiv uppmärksammades sessionen skolans särskiljningsmekanismer, och hur dessa fungerat genom begrepp som till exempel dyslexi. Bland annat uppmärksammades begreppet obildbar som en social konstruktion och i en undersökning av hur grönländska barn valdes ut för undervisning i Danmark studeras denna praktik utifrån postkolonialism.

Den expansiva utbildningshistoriska forskningsmiljön i Umeå representerades av två sessioner, arrangerade av Daniel Lindmark och Björn Norlin, vid konferensen. Under Lindmarks session presenterades projektet Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919–2009”. I dess fokus står det nordiska och europeiska samarbetet för att reformera historieundervisningen. Bland annat studeras hur internationella konferenser och ömsesidig läroboksgranskning arrangerades i strävan efter att förändra historieämnets karaktär från politisk och militär historia till social och kulturell historia, och hur man arbetade för att introducera nordiska, europeiska och globala perspektiv.

Norlins dubbelsession ”Elevkultur och institutionsliv” behandlade bland annat idrottens betydelse för läroverkskulturen, skolgårdarnas förändrade betydelse under framförallt 1960- och 1970-talen, olika perspektiv på kamratfostran och självverksamhet, ungdomstidens betydelse för konstruktionen av klass och kön samt skolfanornas betydelse för detta identitetsskapande. Ämnet för dessa två sessionspass kan därmed sägas ha knutit an till Lisa Rosén Rasmussens och Helle Bjergs session, ” Livet i skolen – skolen for livet?” som handlade om på vilka sätt utbildningens kulturhistoria kunde skrivas med uitgångspunkt från erfarenheten av bland annat bollsparkande, de äldre killarna i skolan och bagarens kakor.

Med sikte mot Umeå 2012
När man ser tillbaka på den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen finns alltså mycket att glädjas över. Konferensen visade att det finns en mängd både starka och utvecklingsbara forskningsområden. Vi såg också en bra blandning av företrädare för olika discipliner, vilket gör att man nu kan hävda att det är en verkligt mångvetenskaplig konferens. Trots att konferensen dominerades av svenska deltagare, var det också glädjande att de relativt sett mindre forskningsmiljöerna i Danmark och Norge ändå fanns representerade.

Samtidigt som konferensen alltså visar på både starka och spännande områden inom nordisk utbildningshistorisk forskning, visar den också på områden där en kraftsamling kan ske. Till sådana forskningsområden hör helt uppenbart tidigmodern utbildningshistoria, men också förhållandet mellan utbildning och religion, som trots ovan nämnda session om islamisk utbildning hamnat i skymundan. Som historiker med intresse av ekonomiska perspektiven önskar vi förstås också ytterligare studier kring utbildningens ekonomiska förutsättningar.

Inför den femte konferensen, som kommer att hållas i Umeå 2012, finns det också andra önskemål. Framförallt inser många vikten av att engagera fler deltagare från andra länder än Sverige, och att utveckla samarbetet över disciplin- och nationsgränser även under tiden mellan de utbildningshistoriska konferenserna.

Valet av Umeå ger konferensen goda möjligheter att utvecklas i en positiv riktning. Institutionen för idé- och samhällsstudier i Umeå är mångvetenskaplig, och bedriver forskning inom en rad discipliner, däribland arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Vid institutionen finns också en omfattande utbildningshistorisk forskningsmiljö, som bygger vidare på en stark tradition av studier om läs- och skrivkunnighet som noterats ovan. I övrigt är forskningen inriktad mot utbildningshistoriska aspekter på fostran, mångkultur och ämnesdidaktik.
I forskningsmiljön ingår fem internt finansierade doktorandprojekt som behandlar ämnen som elevkultur och minoriteters medborgarskolning. Vid institutionen finns även det ovan nämnda projektet ”Historia utan gräns”, som finansierar ytterligare tre doktorander. Projektet, som bygger på ett samarbete med mellan Umeå universitet, Karlstads universitet och Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland, har i nuläget nio deltagare, finansierade av Vetenskapsrådet och Umeå universitet.

Institutionens utbildningshistoriska miljö har också starka internationella kontakter. Vid sidan om den vidareutveckling av samarbetet med Georg Eckert-institutet, har man framförallt riktat sig mot det anglosaxiska området. Detta märks inte minst i att man har varit huvudarrangör för de internationella konferenserna “Pietism, Revivalism and Modernity, 1650–1850” (2005) och “Technologies of the Word: Literacies in the History of Education” (ISCHE 28; 2006). På vilket sätt detta sätter sin prägel på den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen ska bli spännande att se.

/Donald Broady, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

En fullversion av denna text finns tillgänglig på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-133280

Publicerat 101215

1. ESSHC 2010 CALL FOR PAPERS
2. DISPUTATIONER
3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
4. PUBLICERAT

1. ESSHC 2010, CALL FOR PAPERS
[Konferens som ofta innehåller spännande utbildningshistoriska inslag]

The International Institute for Social History will organize the Ninth European Social Science History conference at Glasgow University, Scotland, UK, 11 – 14 April 2012. Mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/

2. DISPUTATIONER
Andreas Åkerlund, Historiska institutionen i Uppsala, försvarar sin avhandling ”Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945” den 11 februari 2011, Universitetshuset sal IX, Uppsala.

3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
Researching Histories Of European Educational Spaces, Discourses And Sources Histories of Education Summer School Conference for European Postgraduate Students

University of Birmingham, UK, 9-12 June 2011, Call for Applications

This conference is for postgraduate history of education researchers registered at European universities and post-doctoral historians of education who are interested in the histories of European educational spaces and discourses and new ways of working with images, artefacts and archives. Leading international historians of education will offer advice about the research process, including publication, and there will be opportunities for students to discuss their research topics and to network.

This conference follows on from the very successful summer school held in Ghent in 2010. It is again supported by the European Educational Research Association, the Paedagogica Historica Foundation and the International Standing Conference for History of Education (ISCHE). The conference is free. Students will only have to cover the cost of their travel to Birmingham. Places are limited to 25 students and application forms can be obtained from the EERA office at summerschool-birmingham@eera.eu. Closing date for applications is 31 December 2010 and successful applicants will be notified in February 2011.

4. PUBLICERAT
Christensen Sköld, Beatrice (2010). ”Vi kan inte alla passa till hantverkare”: blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010

Elgqvist-Saltzman, Inga (2010). Lärarinna av Guds nåde – Cecilia Fryxell. Stockholm: Carlsson

Elmersjö, Henrik Åström, and Daniel Lindmark. ”Nationalism, Peace Education, and History Textbook Revision in Scandinavia, 1886-1940,” Journal of Educational Media, Memory, and Society_ 2(2)(Autumn 2010): 63-74

Fransson, Per (2010). Landskapet som lärobok – Regionalitet i Jämtland kring 1900. Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Förhammar, Staffan (2010). Från tärande till närande: funktionshinder, utbildning och socialpolitik i Sverige. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Högman, Ann-Kristin, Petterson, Lars & Åkerman, Sune (red.) (2010). Samhällsbyggare i närmiljön: kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Johannisson, Karin, Nilsson, Ingemar & Qvarsell, Roger (red.) (2010). Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden. Stockholm: Karolinska Institutet University Press

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) (2010). Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Uppsala: Utbildningshistoriska meddelanden.

Lindskog, Gerda Helena (2010). ”Snölandets fattiga ungdom till hjälp”: om kvinnor och män kring Norrbottens arbetsstugor för barn 1903-1933. Umeå: h: ström- Text & kultur

Lozic, Vanja (2010). I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Diss. Lund : Lunds universitet, 2010

Norlin, Björn (2010). Bildning i skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914 /. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010. [Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37475%5D

Öhman, Berit (red.) (2010). Till Gymnasii Bibliotheket i Wasa donerade böcker: donationskatalog över Wasa gymnasiums bibliotek 1844 – 1852. Åbo: Åbo Akademis Förl.

Publicerat 100608

Jonsson, Lena (2010), ”Historieundervisning som patriotisk fostran”, Historisk tidskrift 2010:2.

Hallström, Jonas (2010), ”To hold the subject’s territory’: the Swedish Association of Biology Teachers and two curricular reforms, 1960-1965′, History of Education, 39: 2.

Larsson, Anna (red.) (2010), Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Larsson, Anna (2010), ”Mobbningsfrågan i förändring. Efterkrigstidens synsätt på skolbarns kamratrelationer”, Historisk tidskrift 2010:2.

Prado, Svarnte (2010), [recension av:] Claudia Goldin & Lawrence F. Katz, “The race between education and technology”. Cambridge: Harvard university press.

Sjögren, David (2010), Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Diss. Umeå: Umeå Studies in History and Education (FULLTEXT: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:319013)