utskick 150407

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET
3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
5. PUBLIKATIONER

1. DEADLINE 30 APRIL: ANMÄLAN TILL NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
Arbetet med Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (20-21 augusti 2015) fortsätter. 28 sessioner ger konferensen ett brett och omfattande program, som passar väl till dess tvärvetenskapliga inriktning. I programmet finns sessioner som behandlar bland annat folkskolans, yrkesutbildningens och den högre utbildningens historia. Bland de teman som återkommer ingår internationaliseringsprocesser, skolreformer, professioner och skolämnenas historia.

Konferensens keynotes hålls av prof. Jane Humphries (Oxford) och prof. Daniel Tröhler (Luxembourg). Bland utställarna ingår Studentlitteratur, Nordic Journal of Educational History, Opuscula historica Upsaliensia, och Arbetsgruppen för utbildningshistoria i Uppsala.

Trots att konferensensen vetenskapliga program därmed är spikat, finns det fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande utan paper. Deadline för anmälan med eller utan paper är satt till den 30 april 2015. Anmäler sig gör man genom att registrera sig på konferensens hemsida, under fliken ”Registrering”.

Uppdaterat schema samt närmare information om konferensbanketten kommer att publiceras på konferensens hemsida inom kort.

Frågor riktas med fördel till konferensgeneralen Sara Backman Prytz, utbildningshistoria@edu.uu.se

Hemsida: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Följ oss också gärna på twitter, @utbhistkonf, eller på facebook: https://www.facebook.com/nuknr6

2. VÄGVAL 2015:1 TEMA: DIFFERENTIERING OCH LIKVÄRDIGHET

**Innehåll**
Ulf P Lundgren
Inledning och reflektioner

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Differentieringsproblematiken i en skola för alla under 100 år

Thomas Barow
Övergång från skola till arbete i ett historiskt perspektiv:
den svenska ”sinnesslövården” under 1900-talets första hälft

Jeremias (Jerry) Aulin Rosenqvist
Differentiering och likvärdighet i backspegeln
– ett utvecklingsperspektiv

Johan Malmqvist
Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik.
Exemplet: speciallärare och / eller specialpedagoger

Inger Assarson | Ingela Andreasson | Lisbeth Ohlsson
Värdegrund och specialpedagogik

Joanna Giota | Ingemar Emanuelsson
Konsekvenser av individualiserad undervisning för
elevers motivation

Artiklarna finns fritt tillgängliga på:

NR 1 / 15, TEMA: Differentiering och likvärdighet

3. FULLY-FUNDED PHD STUDENTSHIP: A CENTURY OF STUDENT LIFE
Fully-funded PhD Studentship: A Century of Student Life: Town and Gown in Swansea 1920 – 2020, Swansea University – History

The Department of History and Classics, Swansea University, invites applications from suitably-qualified UK/EU candidates for a doctoral studentship, funded by the College of Arts and Humanities, to conduct research on the evolution of student life over the first century of the university’s history. The research will encompass evolving attitudes towards protest, gender, alcohol, popular music and fashion in the student population and the wider community, and the social and cultural implications of the presence of a student body for its wider town and region. There will be some scope for the recipient to shape the precise direction of the research according to his/her interests and expertise.

The studentship, which is full-time and will run for three years, will begin in October 2015, and will be supervised by Dr Louise Miskell and Dr Martin Johnes. Applicants should have a background in the social or cultural history of modern Britain. Experience of conducting independent archival research is highly desirable, as the successful applicant will be expected to carry out research in Swansea University’s Richard Burton Archives and may also undertake a programme of oral history interviewing. S/he will be expected to undertake up to six hours per week of tutorial teaching for the Department of History and Classics during the second and third years of the studentship.

Academic Requirements:
*Applicants should have a first class or upper second class undergraduate degree in a relevant discipline and have completed or be working towards a master’s degree in history, modern or contemporary history, or another appropriate historical subject.
*The ideal candidate will have experience of conducting independent archival research and the ability to work to deadlines.

Deadline för ansökan: 30th April 2015

För mer info, se http://www.jobs.ac.uk/job/AKU657/fully-funded-phd-studentship-a-century-of-student-life-town-and-gown-in-swansea-1920-2020

4. DEADLINE 1 MAJ: ESSHC 2016 (VALENCIA)
Den 1 maj är deadline för paper och sessionsförslag till European Social Science History Conference i Valencia, 30 mars-2 april 2016. Konferensen är organiserad kring 28 nätverk, däribland Education & Childhood som organiseras av Bengt Sandin (Linköping) och Steve Lasonde (Harvard), och brukar ha ett betydande deltagande från de nordiska länderna.

För mer information, se https://esshc.socialhistory.org/

5. PUBLIKATIONER
Oja, Linda, “Childcare and Gender in Sweden. 1600-1800”, Gender & History, Vol. 27 Issue 1: 77 – 111 http://doi.wiley.com/10.1111/1468-0424.12096

Westberg, Johannes, “Multiplying the origins of mass schooling: an analysis of the preconditions common to schooling and the school building process in Sweden, 1840–1900”, History of Education (ahead of print), http://www.tandfonline.com/eprint/T5k5qAXZ7fXTUV6gQygh/full

Åström Elmersjö, Henrik (2015): The Norden Associations and international efforts to change history education, 1919–1970: international organisations, education, and hegemonic nationalism, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2015.1013560

Utskick 130206

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. CFP: ESSHC VIENNA, AUSTRIA, 23-26 APRIL 2014
2. FYRA DOKTORANDTJÄNSTER OCH EN POSTDOKTORTJÄNST I PEDAGOGIK (LINKÖPING)
3. CFP: VERDEN I SKOLEN, SKOLEN I VERDEN. UDDANNELSESHISTORIE 2013
4. PUBLICERAT

1. CFP: ESSHC VIENNA, AUSTRIA, 23-26 APRIL 2014
10th European Social Science History Conference, Vienna, Austria, 23-26 April 2014
The ESSHC aims at bringing together scholars interested in explaining historical phenomena using the methods of the social sciences. The conference is characterized by a lively exchange in many small groups, rather than by formal plenary sessions.

The Conference welcomes papers and sessions on any topic and any historical period. It is organized in a large number of networks:

Africa – Antiquity – Asia – Criminal Justice – Culture – Economics – Education and Childhood – Elites and Forerunners – Ethnicity and Migration
– Family and Demography – Health – History and Computing – Labour – Latin America – Material and Consumer Culture – Middle Ages – Oral History – Politics, Citizenship and Nations – Religion – Rural – Sexuality – Social Inequality – Spatial and digital History Technology – Theory – Urban – Women and Gender – World History

The deadline for pre-registration on our website is 15 May 2013.

For further information and the online pre-registration form for the Conference please go to our website: http:// esshc/socialhistory.org or contact the conference secretariat:
E mail: esshc@iisg.nl

2. FYRA DOKTORANDTJÄNSTER OCH EN POSTDOKTORTJÄNST I PEDAGOGIK (LINKÖPING)
Ny utlyses fyra doktorandtjänster och en postdoktortjänst i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande kopplade till forskningsmiljön Vuxenpedagogik och Folkbildning vid Linköpings universitet. Sprid gärna denna information via era nätverk och till personer som ni tror kan vara intresserade. Info finns via länkarna nedan. Notera att behörighetskrav (särskild behörighet) för doktorandtjänsterna är 90hp på avancerad nivå inom ämne med relevans för området vuxnas lärande (mao personer med olika disciplinära bakgrunder är välkomna att söka).

Doktorandtjänster: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5008
Postdoktortjänst: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5010

3. CFP: VERDEN I SKOLEN, SKOLEN I VERDEN. UDDANNELSESHISTORIE 2013
Globale perspektiver på uddannelseshistorie. Til tidsskriftet: Uddannelseshistorie 2013.

Nyere tendenser i international historisk uddannelsesforskning udfordrer nationalstaten som grundlæggende kategori for historieskrivningen. Forskning i f.eks. reformpædagogikkens udbredelse viser at denne periode var ”næsten” lige så global som den nuværende periode med store transnationale aktører. Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2013 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, som tematiserer sådanne overnationale tendenser og/eller internationale netværksanalyser inden for uddannelseshistorie. Vi efterspørger eksempler, hvor det internationale gør sig gældende på måder, der udfordrer det traditionelle nationale blik på uddannelseshistorie. Mulige emner for sådanne artikler kunne være en af de bølger af globalisering, der har præget den moderne pædagogik og uddannelsesudvikling. Den indbyrdes undervisning fik f.eks. global udbredelse ca. 1800. Reform-pædagogikken ca. 1900 havde som nævnt efter mange iagttageres synspunkter en netværkskarakter, der var internationalt overgribende. Endelig kan den nyere uddannelsesudvikling forstås ud fra et globalt perspektiv med overskrifter som ny-liberalisme, decentralisering, frit skolevalg, statslige-private partnerskaber, udlicitering, LLL og internationalisering af universiteterne som en del af den globale uddannelsesstrategi. Vi indbyder til analyserende artikler, der eksplicit tager stilling til globale processer og ideers udbredelse og deres nationale receptioner.

Artikelomfang er mellem 6000 og 8000 ord
Sprog: nordiske sprog
Deadline for indleveret færdig artikel til peer review er d.1/8-2013

Hvis dette har interesse kontakt da venligst: tema-redaktør Jesper Eckhardt Larsen (jel@dpu.dk) eller ansvarshavende redaktør Susanne Wiborg (s.wiborg@ioe.ac.uk) inden d. 1. marts 2013.

Se även: http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=9

4. PUBLICERAT
Hallström, Jonas, Hultén, Magnus & Lövheim, Daniel (red.). 2013. Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010. Hedemora: Gidlunds.

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

UTSKICK 121102

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se. För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se http://utbildningshistoria.wordpress.com/

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA NÄTVERKETS HEMSIDA
2. ESSHC 2014, VIENNA
6. PUBLICERAT (en lång lista denna gång)

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA NÄTVERKETS HEMSIDA
Under hösten har arbete pågått med att färdigställa en hemsida för det utbildningshistoriska nätverket (http://utbildningshistoria.wordpress.com/). Syftet med nätverket är att främja samarbetet och kommunikationen mellan nätverkets medlemmar. Avsikten med denna hemsida är att den ska komplettera nätverkets utskick i detta avseende, och fungera som en slags översikt eller introduktion till svensk och nordisk utbildningshistorisk forskning. Sidans sökfunktion, kategorier och etiketter gör det möjligt att navigera bland nätverkets utskick, tidigare och kommande utbildningshistoriska konferenser, utlysta anställningar och publikationer. Temasidor som presenterar utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar och tidskrifter tillkommer också.

Arbetet med en dylik hemsida är förstås aldrig avslutat. Ytterligare länkar till forskningsmiljöer, föreningar och tidskrifter i Sverige och de andra nordiska länderna välkomnas. För dem som är intresserad att presentera sitt forskningsprojekt på hemsidan finns också en sådan möjlighet. Skicka i sådant fall en presentation (på valfritt språk) av projektet med följande innehåll till johannes.westberg@edu.uu.se:

*Projektets titel
*Beskrivning av projektet
*Medverkande
*Institution, universitet
*Finansiär
*Ev. internetlänk till projektets hemsida

Projekten presenteras därefter på adressen: http://utbildningshistoria.wordpress.com/category/forskningsprojekt-2012/

2. ESSHC 2014, VIENNA
The new conference website ( http://esshc.socialhistory.org ) is now online. We are also proud to present our new conference logo and the introduction of the ”Prof. Jan Lucassen Award” for best paper at the ESSHC by a (PhD) student.

The deadline for sending in a paper or session proposal is May 15, 2013. More information on the conference and a pre-registration form can be found on the ESSHC website, http://esshc.socialhistory.org

6. PUBLICERAT
Aubry, Carla & Westberg, Johannes (ed.), History of Schooling: Politics and local practice (Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012). 276 pp (inkluderar bidrag från bland annat Peter Bernhardsson, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johan Prytz och Stefan Rimm). Info flyer: http://www.peterlang.com/download/datasheet/67688/datasheet_263367.pdf

Axelsson, Thom (2012) ”Att konstruera begåvning – debatten om IQ”, Educare nr 1.’

Burman, Lars, Eloquent students: rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2012 http://libris.kb.se/bib/13561461

Hallström, Jonas, Martinsson, Bengt-Göran & Sjöberg, Mats (2012). Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Jesper Eckhardt Larsen (ed). “Knowledge, Politics and the History of Education” (Berlin: LIT-Verlag, 2012) (med bidrag av bland annat Jukka Rantala, Esbjörn Larsson, Else Hansen och Christian Larsen & Jesper Eckhardt Larsen). För mer info, se http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-1561-5

Larsson, Anna, “A children’s place? The school playground debate in postwar Sweden”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.697921

Stenfeldt, Johan ”Positioning in the Cold War – Swedish and Danish History Textbooks and the Totalitarianism Doctrine. Historical Cultures in Comparison”. Scandinavian Journal of History (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2012.706772

Qvarsebo, Jonas “Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school, 1946–1962: a genealogical perspective” Paedagogica Historica (forthcoming) Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2012.725841

Westberg, Johannes “Stimulus or impediment? The impact of matching grants on the funding of elementary schools in Sweden during the nineteenth century”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.684359

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Utskick 2011

1. NETWORK EDUCATION AND CHILDHOOD: ESSHC 2012
2. UTBILDNINGSHISTORIA VID SVENSKA HISTORIKERMÖTET, 5-7 MAJ
3. PUBLICERAT

1. NETWORK EDUCATION AND CHILDHOOD: ESSHC 2012
9th European Social Science History Conference (ESSHC),
Glasgow, Scotland, UK, 11-14 April, 2012 / Network Education and Childhood

The Network on Education & Childhood of the European Social Science History Conference invites papers for the next conference, which will take place from 11-14 April 2012 in Glasgow, Scotland, UK. The Education and Childhood Network is interested in proposals concerning the history of children, childhood and education from various perspectives, in different domains and in all historical periods. Both theoretical, methodological and empirical approaches are welcome.

If you are interested in organizing a panel, please send a proposal, including a short outline of the theme and the proposals of the participants, to the network chairs of Education and Childhood. Proposals for papers, also those possibly included in an organized panel, should be submitted in the regular procedure of registration. In arranging sessions and panels, the possibility to coordinate these with other networks will be explored. The network chairs may combine session proposals with single paper proposals or interact with other networks to find possible solutions.

To propose a paper it is necessary to follow procedures formulated at the ESSHC website http://www.iisg.nl/esshc. The deadline for paper and panel proposals is May 1ste, 2011 (including pre-registration).

Network coordination:
Bengt Sandin, bensa@tema.liu.se
Annemieke van Drenth, drenth@fsw.leidenuniv.nl

För mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/2012/education.php

2. UTBILDNINGSHISTORIA VID SVENSKA HISTORIKERMÖTET, 5-7 MAJ
Mer info, se http://www.historikermotet.hum.gu.se/

Åtminstone följande nätverksmöten, föredrag och sessioner vid Historikermötet i Göteborg, 5-7 maj, är av utbildningshistoriskt intresse. Väl mött i Göteborg!

NÄTVERKSMÖTEN
Om kommande läroboken ”Utbildningshistoria – en introduktion” (Studentlitteratur).
Medverkande: Anne Berg, Uppsala. Peter Bernhardsson, Uppsala. Emil Bertilsson, Uppsala. Henrik Edgren, Försvarshögskolan. Samuel Edquist, Uppsala. Sigrid Ekblad, Studentlitteratur. Joakim Landahl, Stockholm. Anna Larsson, Umeå. Esbjörn Larsson, Uppsala. Fay Lundh Nilsson, Lund. Sara Backman Prytz, Uppsala. Johanna Ringarp, Södertörn, David Sjögren, Umeå. Johannes Westberg, Uppsala.

FÖREDRAG
Henrik Björck, Göteborg: Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningens formering som institution och politikområde, 1870–1969.

Lars Elenius, Umeå: Tvåspråkighet för emancipation eller förtryck?

SESSIONER
Historia utan gräns? Historieämnets reformering för fred och internationalisering.
Ansvarig: Daniel Lindmark, Umeå.
Medverkande: Daniel Lindmark, Umeå. Thomas Nygren, Umeå. Henrik Åström, Umeå.

Utbildningens ekonomiska historia. DEL 1 och II
Ansvarig: Esbjörn Larsson, Uppsala, och Anders Nilsson, Lund.
Medverkande: Anders Hedman, Umeå. Sandra Hellstrand, Stockholm. Esbjörn Larsson, Uppsala. Anders Nilsson, Lund. Fay Lundh Nilsson, Lund. Madeleine Michaëlsson, Uppsala. Magnus Svensson, Uppsala. Johannes Westberg, Uppsala.

Framgångsrika kvinnor i akademin. Första och andra vågens kvinnliga forskare.
Ansvarig: Kirsti Niskanen, Stockholm
Medverkande: Kirsti Niskanen, Stockholm. Marika Hedin, Statens maritima museer. Hanna Markusson Winkvist, Göteborg. Christina Florin, Stockholm.

Transnationella utbildningsstrategiers betydelse för omvandlingen av kulturella fält i Sverige.
Ansvarig: Marta Edling, Uppsala.
Medverkande: Marta Edling, Uppsala. Donald Broady, Uppsala. Bo G Ekelund, Stockholm. Alexander Ekelund, Uppsala. Martin Gustavsson, Uppsala. Andreas Melldahl, Uppsala. Annika Öhrner, Uppsala

Ungdomens självfostran.
Ansvarig: Sara Backman Prytz, Uppsala.
Medverkande: Sara Backman Prytz, Uppsala. Joakim Landahl, Stockholm. Björn Norlin, Umeå. Petter Sandgren, European University Institute.

3. PUBLICERAT
Román H. I enhetsskolans tidevarv: Skoldebatter i fullmäktige 1950-1985. In: Stockholm blir välfärdsstad: Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. Stockholm: Stockholmia förlag; 2011.

Publicerat 101215

1. ESSHC 2010 CALL FOR PAPERS
2. DISPUTATIONER
3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
4. PUBLICERAT

1. ESSHC 2010, CALL FOR PAPERS
[Konferens som ofta innehåller spännande utbildningshistoriska inslag]

The International Institute for Social History will organize the Ninth European Social Science History conference at Glasgow University, Scotland, UK, 11 – 14 April 2012. Mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/

2. DISPUTATIONER
Andreas Åkerlund, Historiska institutionen i Uppsala, försvarar sin avhandling ”Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945” den 11 februari 2011, Universitetshuset sal IX, Uppsala.

3. SUMMER SCHOOL, BIRMINGHAM
Researching Histories Of European Educational Spaces, Discourses And Sources Histories of Education Summer School Conference for European Postgraduate Students

University of Birmingham, UK, 9-12 June 2011, Call for Applications

This conference is for postgraduate history of education researchers registered at European universities and post-doctoral historians of education who are interested in the histories of European educational spaces and discourses and new ways of working with images, artefacts and archives. Leading international historians of education will offer advice about the research process, including publication, and there will be opportunities for students to discuss their research topics and to network.

This conference follows on from the very successful summer school held in Ghent in 2010. It is again supported by the European Educational Research Association, the Paedagogica Historica Foundation and the International Standing Conference for History of Education (ISCHE). The conference is free. Students will only have to cover the cost of their travel to Birmingham. Places are limited to 25 students and application forms can be obtained from the EERA office at summerschool-birmingham@eera.eu. Closing date for applications is 31 December 2010 and successful applicants will be notified in February 2011.

4. PUBLICERAT
Christensen Sköld, Beatrice (2010). ”Vi kan inte alla passa till hantverkare”: blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010

Elgqvist-Saltzman, Inga (2010). Lärarinna av Guds nåde – Cecilia Fryxell. Stockholm: Carlsson

Elmersjö, Henrik Åström, and Daniel Lindmark. ”Nationalism, Peace Education, and History Textbook Revision in Scandinavia, 1886-1940,” Journal of Educational Media, Memory, and Society_ 2(2)(Autumn 2010): 63-74

Fransson, Per (2010). Landskapet som lärobok – Regionalitet i Jämtland kring 1900. Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Förhammar, Staffan (2010). Från tärande till närande: funktionshinder, utbildning och socialpolitik i Sverige. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Högman, Ann-Kristin, Petterson, Lars & Åkerman, Sune (red.) (2010). Samhällsbyggare i närmiljön: kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Johannisson, Karin, Nilsson, Ingemar & Qvarsell, Roger (red.) (2010). Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden. Stockholm: Karolinska Institutet University Press

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) (2010). Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Uppsala: Utbildningshistoriska meddelanden.

Lindskog, Gerda Helena (2010). ”Snölandets fattiga ungdom till hjälp”: om kvinnor och män kring Norrbottens arbetsstugor för barn 1903-1933. Umeå: h: ström- Text & kultur

Lozic, Vanja (2010). I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Diss. Lund : Lunds universitet, 2010

Norlin, Björn (2010). Bildning i skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914 /. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010. [Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37475%5D

Öhman, Berit (red.) (2010). Till Gymnasii Bibliotheket i Wasa donerade böcker: donationskatalog över Wasa gymnasiums bibliotek 1844 – 1852. Åbo: Åbo Akademis Förl.