Utskick 111130

1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012 2. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR I ”DEN SVENSKA SKOLGÅRDENS KULTURHISTORIA” 3. HISTOIRE DE L’EDUCATION (1979-1999) ONLINE 4. EN NY LÄROBOK I UTBILDNINGSHISTORIA 5. UTLYSNING AV FORSKARSTIPENDIER 6. DISPUTATIONER 7. PUBLICERAT 1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012 Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå den 26–28 september 2012 Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska … Mer Utskick 111130

Utskick 111019

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR 2. STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER PROFESSOR I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNING MOT HISTORIA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 3. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, STOCKHOLM, HT 2011 4. DISPUTATIONER 5. PUBLICERAT 1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR En tvåårig anställning som postdoktor utlyses inom projektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria. Hela utlysningstexten inklusive länkar till forskningsmiljö och projektbeskrivning nås via … Mer Utskick 111019

Utskick 110927

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER 15 LICENTIANDER TILL FORSKARSKOLA 2. KURS I UTBILDNINGSHISTORIA, METODER 7,5 HP (UPPSALA) 3. DISPUTATIONER 4. PUBLICERAT 1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER 15 LICENTIANDER TILL FORSKARSKOLA I samarbete med Högskolan Dalarna utlyser Umeå universitet 15 utbildningsplatser inom den nationella forskarskolan ”Historiska medier” (ForHiM). Temat omfattar alla medier som används i undervisning och lärande … Mer Utskick 110927

Utskick 110826

1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV 2. SVENSKT BARNBILDARKIV 3. DISPUTATIONER 4. PUBLICERAT 1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV Nu är sommaren snart slut, löven börjar så smått skifta i färg därute och en ny termin ska börja. Vi här på TAM-Arkiv http://www.tam-arkiv.se (TCO:s och Saco:s arkiv) vill inför denna terminsstart gärna puffa för vår … Mer Utskick 110826

Utskick

1. CALL FOR PAPERS: UMEÅ 2012 2. ISCHE 2012 3. PUBLICERAT (en lång lista denna gång) 1. CALL FOR PAPERS: UMEÅ 2012 Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå den 26–28 september 2012 Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet den 26–28 september 2012. Med det övergripande temat ”Människor, miljöer och läromedier” … Mer Utskick

Utskick 2011

1. NETWORK EDUCATION AND CHILDHOOD: ESSHC 2012 2. UTBILDNINGSHISTORIA VID SVENSKA HISTORIKERMÖTET, 5-7 MAJ 3. PUBLICERAT 1. NETWORK EDUCATION AND CHILDHOOD: ESSHC 2012 9th European Social Science History Conference (ESSHC), Glasgow, Scotland, UK, 11-14 April, 2012 / Network Education and Childhood The Network on Education & Childhood of the European Social Science History Conference invites … Mer Utskick 2011

Utskick 110304

1. ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I UMEÅ 2. PUBLICERAT 1. ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I UMEÅ Anställning som postdoktor i utbildningshistoria vid Umeå universitet Humanistisk fakultet vid Umeå universitet utlyser ett antal två-åriga befattningar som postdoktor, bland annat med inriktning mot utbildningshistoria. Ansökningstiden går ut den 21 mars 2011. Den fullständiga annonsen återfinns på följande adress: http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/315-127-11.html. … Mer Utskick 110304

Utskick 110203

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN, SU 2. DISPUTATIONER 3. PUBLICERAT 1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK, STOCKHOLMS UNIVERSITET Det utbildningshistoriska seminariet är öppet för alla som är intresserade, d v s även utanför institutionen. Sprid gärna programmet! Kallelser till seminariet skickas ut av joakim.landahl@edu.su.se. För mer information, se bif. fil. 2. … Mer Utskick 110203