Utskick 110826

1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV
2. SVENSKT BARNBILDARKIV
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. FORSKNING OCH STIPENDIER VID TAM-ARKIV
Nu är sommaren snart slut, löven börjar så smått skifta i färg därute och en ny termin ska börja. Vi här på TAM-Arkiv http://www.tam-arkiv.se (TCO:s och Saco:s arkiv) vill inför denna terminsstart gärna puffa för vår verksamhet – inte minst våra forskningsmöjligheter när det gäller frågor kring utbildning och lärarnas historia och samtid.

Vi har nyligen skapat en webbplats om lärarnas historia – http://www.lararnashistoria.se – där källmaterial ur vårt arkiv tillgängliggjorts tillsammans med många artiklar av kvalificerade forskare. Vi förvaltar Lärarförbundens arkivhandlingar här på TAM. Naturligtvis hoppas vi att – inte minst -uppsatsskrivande studenter och forskare inom det pedagogiska fältet ska besöka vårt arkiv.

Vi har ett forskningsråd som har arbetat med att ta fram uppsatsämnen åt studenter. Vi delar också ut stipendier – på upp till 30 000 kronor !- till speciellt förtjänstfulla uppsatser som använt sig av vårt arkivmaterial. Vår tidskrift TAM-Revy – som finns på TAM-Arkivs hemsida bl.a. – innehåller artiklar om våra olika forskningsområden.

Vi ser gärna att vi får möjlighet att komma över till Er institution för att informera om vår verksamhet, tala om eventuellt samarbete och dela ut broschyrer – så hör mycket gärna av er angående detta!

Bästa Hälsningar Leif Jacobsson

2. SVENSKT BARNBILDARKIV
Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige, men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen.
Arkivet har som uppgift att samla in, registrera och förvara barns teckningar och målningar. Bilderna kan användas för studier och forskning, samt ge kunskap om och väcka intresse för barns bildskapande.

SBBA har i sina samlingar tävlings-, skol- och hemmabilder. Samlingarna sträcker sig över tiden från 1790-talet fram till dagens datum. De flesta samlingarna kommer dock från de senaste decennierna. I barnbildarkivets samlingar ingår 650 000 originalteckningar och 150 korta filmer. För mer info, se http://eskilstuna.se/svensktbarnbildarkiv

3. DISPUTATIONER

2011-10-14, kl 13
Den 14 oktober försvarar Elin Gardeström (Södertörn/Stockholm/Uppsala) avhandlingen ”Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970”. Plats: sal MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7. Opponent: Per Wisselgren. Mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/elin_g_inbjudan_disputation.pdf

2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala)avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

4. PUBLICERAT
Andresen, Astri (2011). Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000. 1. uppl. Stockholm: Dialogos

Berg, Anne, Kampen om befolkningen: den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2011,Uppsala, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-148401

Dahlstedt, Magnus, and Henrik Nordvall, ”Paradoxes of Solidarity: Democracy and Colonial Legacies in Swedish Popular Education,” _Adult Education Quarterly_ 61(3)(August 2011): 244-261.

Hedlin, Maria (2011). How the girl choosing technology became the symbol of the non-traditional pupil’s choice, Gender and Education, Volume 23, Issue 4, pp 447-459. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2010.490206

Landahl, Joakim (2011) Ljudet av auktoritet. Den tysta skolans uppgång och fall. Scandia, nr 1, s. 11-35.

Mårland, Erland (2011). Knowledge in the service of agriculture: knowledge on the borderline between academe and farming. Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. S. [93]-108

Nygren, Thomas, ”International Reformation of Swedish History Education 1927-1961: The Complexity of Implementing International Understanding”, i Journal of World History, vol 22, no 2, pp. 329-354.

Nygren, Thomas, History in the Service of Mankind: International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002, Umeå: Umeå University, 2011.

Sjöberg, Mats (2011). Barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca. 1880-1960. Miscellanea. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Småskrifter nr 10.

Annons
%d bloggare gillar detta: