Utskick 2011

1. NETWORK EDUCATION AND CHILDHOOD: ESSHC 2012
2. UTBILDNINGSHISTORIA VID SVENSKA HISTORIKERMÖTET, 5-7 MAJ
3. PUBLICERAT

1. NETWORK EDUCATION AND CHILDHOOD: ESSHC 2012
9th European Social Science History Conference (ESSHC),
Glasgow, Scotland, UK, 11-14 April, 2012 / Network Education and Childhood

The Network on Education & Childhood of the European Social Science History Conference invites papers for the next conference, which will take place from 11-14 April 2012 in Glasgow, Scotland, UK. The Education and Childhood Network is interested in proposals concerning the history of children, childhood and education from various perspectives, in different domains and in all historical periods. Both theoretical, methodological and empirical approaches are welcome.

If you are interested in organizing a panel, please send a proposal, including a short outline of the theme and the proposals of the participants, to the network chairs of Education and Childhood. Proposals for papers, also those possibly included in an organized panel, should be submitted in the regular procedure of registration. In arranging sessions and panels, the possibility to coordinate these with other networks will be explored. The network chairs may combine session proposals with single paper proposals or interact with other networks to find possible solutions.

To propose a paper it is necessary to follow procedures formulated at the ESSHC website http://www.iisg.nl/esshc. The deadline for paper and panel proposals is May 1ste, 2011 (including pre-registration).

Network coordination:
Bengt Sandin, bensa@tema.liu.se
Annemieke van Drenth, drenth@fsw.leidenuniv.nl

För mer info, se http://www.iisg.nl/esshc/2012/education.php

2. UTBILDNINGSHISTORIA VID SVENSKA HISTORIKERMÖTET, 5-7 MAJ
Mer info, se http://www.historikermotet.hum.gu.se/

Åtminstone följande nätverksmöten, föredrag och sessioner vid Historikermötet i Göteborg, 5-7 maj, är av utbildningshistoriskt intresse. Väl mött i Göteborg!

NÄTVERKSMÖTEN
Om kommande läroboken ”Utbildningshistoria – en introduktion” (Studentlitteratur).
Medverkande: Anne Berg, Uppsala. Peter Bernhardsson, Uppsala. Emil Bertilsson, Uppsala. Henrik Edgren, Försvarshögskolan. Samuel Edquist, Uppsala. Sigrid Ekblad, Studentlitteratur. Joakim Landahl, Stockholm. Anna Larsson, Umeå. Esbjörn Larsson, Uppsala. Fay Lundh Nilsson, Lund. Sara Backman Prytz, Uppsala. Johanna Ringarp, Södertörn, David Sjögren, Umeå. Johannes Westberg, Uppsala.

FÖREDRAG
Henrik Björck, Göteborg: Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningens formering som institution och politikområde, 1870–1969.

Lars Elenius, Umeå: Tvåspråkighet för emancipation eller förtryck?

SESSIONER
Historia utan gräns? Historieämnets reformering för fred och internationalisering.
Ansvarig: Daniel Lindmark, Umeå.
Medverkande: Daniel Lindmark, Umeå. Thomas Nygren, Umeå. Henrik Åström, Umeå.

Utbildningens ekonomiska historia. DEL 1 och II
Ansvarig: Esbjörn Larsson, Uppsala, och Anders Nilsson, Lund.
Medverkande: Anders Hedman, Umeå. Sandra Hellstrand, Stockholm. Esbjörn Larsson, Uppsala. Anders Nilsson, Lund. Fay Lundh Nilsson, Lund. Madeleine Michaëlsson, Uppsala. Magnus Svensson, Uppsala. Johannes Westberg, Uppsala.

Framgångsrika kvinnor i akademin. Första och andra vågens kvinnliga forskare.
Ansvarig: Kirsti Niskanen, Stockholm
Medverkande: Kirsti Niskanen, Stockholm. Marika Hedin, Statens maritima museer. Hanna Markusson Winkvist, Göteborg. Christina Florin, Stockholm.

Transnationella utbildningsstrategiers betydelse för omvandlingen av kulturella fält i Sverige.
Ansvarig: Marta Edling, Uppsala.
Medverkande: Marta Edling, Uppsala. Donald Broady, Uppsala. Bo G Ekelund, Stockholm. Alexander Ekelund, Uppsala. Martin Gustavsson, Uppsala. Andreas Melldahl, Uppsala. Annika Öhrner, Uppsala

Ungdomens självfostran.
Ansvarig: Sara Backman Prytz, Uppsala.
Medverkande: Sara Backman Prytz, Uppsala. Joakim Landahl, Stockholm. Björn Norlin, Umeå. Petter Sandgren, European University Institute.

3. PUBLICERAT
Román H. I enhetsskolans tidevarv: Skoldebatter i fullmäktige 1950-1985. In: Stockholm blir välfärdsstad: Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. Stockholm: Stockholmia förlag; 2011.

Annons
%d bloggare gillar detta: